Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Czym są inteligentne miasta i jak nimi zarządzać?

O tym, że na świecie rozwijają się inteligentne miasta mogliśmy po raz pierwszy usłyszeć na przełomie XX i XXI wieku. W międzyczasie wraz z rozwojem technologicznym, pojawiło się mnóstwo nowych rozwiązań określanych mianem smart, które usprawniają zarządzanie infrastrukturą i obiektami, znajdującymi się na obszarach silnie zurbanizowanych. Obecnie inteligentne miasta znajdziemy nie tylko na półkuli północnej, ale także na półkuli południowej w Azji, Australii, Ameryce Południowej czy nawet w Afryce.

Czym charakteryzują się inteligentne miasta?

W ostatnich latach określenie „smart city” na stałe zagościło w mediach oraz stało się tematem wielu publicznych debat. W ośrodkach akademickich na całym świecie, specjaliści prowadzą badania, mające na celu wyznaczenie dokładnych ram, umożliwiających precyzyjne zdefiniowanie pojęcia inteligentnego miasta. Ich definicje i oceny różnią się w zależności od przyjętych założeń i metod badawczych.

Zdaniem brytyjskich naukowców Marka Deakina i Husama Al Waera charakterystyczne dla inteligentnych miast jest zastosowanie w nich szerokiej gamy cyfrowych i elektronicznych technologii, w tym technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Z kolei szwajcarski uczony Robert Horbaty uważa, że mianem „smart city” można określić takie miasto, które zapewnia mieszkańcom maksymalnie wysoki poziom życia, dbając jednocześnie o możliwie jak najmniejsze wykorzystanie dostępnych zasobów.

Dynamiczny rozwój obszarów zurbanizowanych

Coraz częstsze dyskusje i rozważania na temat inteligentnych miast i zarządzania ich infrastrukturą związane są nie tylko z pojawianiem się nowych technologii, ale także z uwagi na bardzo dynamiczny wzrost liczby ludności na świecie oraz błyskawiczne rozrastanie się obszarów miejskich.

Według prognoz Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) do 2050 roku nastąpi podwojenie liczby osób zamieszkujących w miastach. Już nie tylko w Ameryce Północnej czy w Azji, ale także na pozostałych kontynentach tworzą się rozległe tereny zurbanizowane oraz liczące miliony mieszkańców metropolie. Zarządzanie nimi stanowi spore wyzwanie i wymaga stosowania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT).

Systemy kontroli dostępu w inteligentnych miastach

Jedną z metod ułatwiających efektywne zarządzanie inteligentnym miastem jest wdrożenie nowoczesnych rozwiązań z zakresu automatyki oraz systemów kontroli dostępu do obiektów użyteczności publicznej, budynków administracji, urzędów, infrastruktury miejskiej, punktów usługowych oraz zakładów produkcyjnych.

Dzięki systemom kontroli dostępu możliwe jest wygodne monitorowanie sytuacji w wybranych budynkach, obiektach i poszczególnych pomieszczeniach oraz blokowanie dostępu niepożądanym gościom. Ponadto w nagłych wypadkach oraz w sytuacjach awaryjnych, systemy kontroli dostępu umożliwiają szybkie i bezpieczne opuszczenie budynku wszystkim przebywając w nim osobom. Otwarcie drzwi zabezpieczonych zamkami i innymi urządzeniami elektronicznymi jest możliwe nawet w przypadku odcięcia zasilania.

Co równie istotne rozwiązania programistyczne umożliwiają integrowanie systemów kontroli dostępu z systemami automatyki domowej i przemysłowej oraz przedmiotami zaliczanymi do tzw. internetu rzeczy (ang. Internet of Things – IoT). Realizacji tego procesu sprzyja uruchamianie niezwykle wydajnych sieci 5G, które umożliwiają obsługę bardzo dużej ilości urządzeń oraz transmisję ogromnych ilości danych. Wdrażanie nowoczesnych technologii w miastach ma na celu poprawę warunków życia i zwiększenie komfortu mieszkańców, a także obniżenie kosztów związanych z utrzymaniem i obsługą infrastruktury miejskiej oraz wspieranie rozwoju obszarów miejskich zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

 

ŹRÓDŁO: NOVET


Przeczytaj również:

Co zrobić, aby nie wpuścić upału do domu?

Synoptycy zapowiadają, że końcówka lata będzie dość słoneczna i ciepła. Jednak w obecnej sytuacji wiele osób nie może sobie już pozwolić na urlop i beztroskie plażowanie. Nie pozostaje wówczas nic …

Drewniane absurdy – walka o polskie drewno trwa

Trudna sytuacja na rynku drzewnym trwa. Ceny mimo stabilności wciąż są wysokie, a atmosferę zaostrza przyjęta przez Sejm ustawa Lex Izera o wycinaniu obszarów leśnych pod inwestycje. Organizacje br…

BUDUJMY razem dla pokoleń – zapraszamy do współpracy w ramach nowej kampanii!

Od dobrego montażu zależy nie tylko funkcjonalność okien, drzwi czy bram, ale również ich długoletnie działanie. Ta idea przyświeca akcji społecznej, którą prowadzimy już od 7 lat. W 2020 roku ten …