Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Budownictwo proekologiczne z Certyfikatem LEED

Prawie 100 000 budynków komercyjnych w 167 krajach na całym świecie otrzymało lub oczekuje na certyfikację LEED, najbardziej rozpoznawalnego wyznacznika zrównoważonego budownictwa.  Co powinniśmy wiedzieć o procesie certyfikacji?

Kiedy pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku architekt Bob Berkebile zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych ruch wokół zrównoważonej architektury, niewielka grupa popierająca jego poglądy utworzyła komitet AIA Committee on the Environment (COTE) w celu stworzenia nowych, zrównoważonych wytycznych architektonicznych. Kilka lat później komisja ta przekształciła się w US Green Building Council (USGBC), główną organizację promującą zrównoważony rozwój w projektowaniu, budowie i eksploatacji budynków. W ciągu kilku lat USGBC opracuje Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), znany na całym świecie system oceny i symbol zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska budynków.

Obecnie LEED jest najpowszechniej stosowanym i najbardziej rozpoznawalnym systemem oceny budynków ekologicznych na całym świecie. Certyfikacja LEED jest obecnie stosowana praktycznie we wszystkich budynkach (komercyjnych lub mieszkalnych) i projektach – od nowych konstrukcji i wyposażenia wnętrz po zrównoważone operacje i modernizacje w zakresie konserwacji. Oznacza certyfikat, który „tworzy zdrowe, wysoce wydajne i oszczędne zielone budynki ”, poprawiając efektywność środowiskową, od śladu węglowego po jakość środowiska wewnętrznego.

Certyfikat LEED w budownictwie

Certyfikat LEED w Polsce dotyczy w szczególności  budynków z przeznaczeniem dla wielu użytkowników: biurowych, przemysłowych, handlowych oraz takich jak szkoły czy hotele. Co ważne Certyfikat LEED obejmuje nie tylko nowo budowane obiekty, ale także te już istniejące oraz poddawane renowacji.

Karolina Dorula-Mamala, Specjalista ds. Certyfikacji z firmy WIŚNIOWSKI

Podstawowymi minimalnymi warunkami jakie muszą spełniać projekty budowlane ubiegające się o certyfikat LEED 2009, v4 czy v4.1 to np.: przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów dotyczących prawa budowlanego w tym przestrzeganie wymagań np.: stolarki czy minimalnego stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni terenu i innych – Karolina Dorula-Mamala, Specjalista ds. Certyfikacji z firmy WIŚNIOWSKI.

Aby otrzymać certyfikat LEED należy przejść proces rejestracji na platformie LEED Online, zebrać i przesłać odpowiednią dokumentację. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty certyfikacyjnej GBCI przeprowadzi dokładny przegląd dokumentacji technicznej. Wynikiem tej certyfikacji jest liczba punktów, które może otrzymać inwestycja zgodnie z wytycznymi i warunkami LEED w danym systemie oceny. W zależności od zdobytej punktacji uzyskać można jeden z czterech poziomów certyfikacji. Ponieważ ocenie mogą być poddawane budynki modernizowane, można starać się o podniesienie poziomu w przypadku, gdy obiekt zostanie poddany przebudowie pod kątem ulepszenia jego parametrów wpływających na obniżenie wpływu na środowisko. W tabeli 2. przedstawiono przedział punktowy wraz z określeniem poziomu CERTYFIKATU LEED.

Tabela 2. Liczba punktów i poziomy certyfikacji LEED.Źródło: strona internetowa : https://www.usgbc.org/leed, data wejścia: 07.01.2021r.

Ważne jest aby pamiętać, że Certyfikat LEED jest określany dla całego budynku, a nie poszczególnych jego elementów, takich jak np. stolarka otworowa.

Często spotykamy się z sytuacjami, w których wiedza w zakresie certyfikacji LEED jest mylnie transferowana w procesie realizacji inwestycji – dodaje Karolina Dorula-Mamala. – Zdarza się, że w trakcie przygotowywania oferty wymaga się od producentów  przedstawienia certyfikatu LEED na poszczególne produkty. Według certyfikacji LEED to projektant uwzględnia i definiuje  wymagania co do poszczególnych parametrów technicznych jego składowych (np. stolarki), a w rezultacie uzyskujemy punkty za spełnienie wymagań LEED, tak aby finalnie uzyskać dla budynku wyniki klasyfikujące go do odpowiedniej certyfikacji LEED tj.: Certified, Gold, Silver czy Platinum – podkreśla. Każdy producent deklaruje odpowiednie właściwości użytkowe danego wyrobu budowlanego na podstawie raportu z badań i potwierdza to Deklaracją Właściwości Użytkowych lub krajowym jego odpowiednikiem.

Przyszłość w naszych rękach

Certyfikat LEED to tylko jedno z wielu narzędzi, dzięki którym możemy wykazać, że budownictwo zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju, od którego zależy przyszłość naszej planety.  Takie działania stanowią kroki milowe, jednak każdy z nas w swoim życiu codziennym może wykonywać te mniejsze, które finalnie jako suma przełożą się na znaczące polepszenie jakości życia wszystkich mieszkańców Ziemi.

ŹRÓDŁO: Wiśniowski


Przeczytaj również:

Związek Polskie Okna i Drzwi członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

Związek POiD, który od 25 lat wyznacza kierunki w rozwoju branży stolarki budowlanej dołączył do Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Jest to branżowa instytucja Dialogu S…

Komisja Europejska proponuje nowy program „Horyzont Europa” dla rozwoju innowacji państw UE

Jak wskazują wyniki opracowanej przez Komisję Europejską listy innowacyjności, wydajność UE w zakresie innowacji poprawia się z roku na rok, i  przewyższa Stany Zjednoczone. Jednak UE w dalszym cią…

Pierwsze szkolenie dla nauczycieli szkół zawodowych

W dniach 26-27 września odbyło się pierwsze z cyklu szkolenie dla kadry nauczycieli, w ramach projektu wdrażania do szkół zawodu „montera stolarki”. Zgodnie z harmonogramem uczestnicy poznawali „Po…