Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Budownictwo proekologiczne z Certyfikatem LEED

Prawie 100 000 budynków komercyjnych w 167 krajach na całym świecie otrzymało lub oczekuje na certyfikację LEED, najbardziej rozpoznawalnego wyznacznika zrównoważonego budownictwa.  Co powinniśmy wiedzieć o procesie certyfikacji?

Kiedy pod koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku architekt Bob Berkebile zapoczątkował w Stanach Zjednoczonych ruch wokół zrównoważonej architektury, niewielka grupa popierająca jego poglądy utworzyła komitet AIA Committee on the Environment (COTE) w celu stworzenia nowych, zrównoważonych wytycznych architektonicznych. Kilka lat później komisja ta przekształciła się w US Green Building Council (USGBC), główną organizację promującą zrównoważony rozwój w projektowaniu, budowie i eksploatacji budynków. W ciągu kilku lat USGBC opracuje Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), znany na całym świecie system oceny i symbol zrównoważonych i przyjaznych dla środowiska budynków.

Obecnie LEED jest najpowszechniej stosowanym i najbardziej rozpoznawalnym systemem oceny budynków ekologicznych na całym świecie. Certyfikacja LEED jest obecnie stosowana praktycznie we wszystkich budynkach (komercyjnych lub mieszkalnych) i projektach – od nowych konstrukcji i wyposażenia wnętrz po zrównoważone operacje i modernizacje w zakresie konserwacji. Oznacza certyfikat, który „tworzy zdrowe, wysoce wydajne i oszczędne zielone budynki ”, poprawiając efektywność środowiskową, od śladu węglowego po jakość środowiska wewnętrznego.

Certyfikat LEED w budownictwie

Certyfikat LEED w Polsce dotyczy w szczególności  budynków z przeznaczeniem dla wielu użytkowników: biurowych, przemysłowych, handlowych oraz takich jak szkoły czy hotele. Co ważne Certyfikat LEED obejmuje nie tylko nowo budowane obiekty, ale także te już istniejące oraz poddawane renowacji.

Karolina Dorula-Mamala, Specjalista ds. Certyfikacji z firmy WIŚNIOWSKI

Podstawowymi minimalnymi warunkami jakie muszą spełniać projekty budowlane ubiegające się o certyfikat LEED 2009, v4 czy v4.1 to np.: przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska, przepisów dotyczących prawa budowlanego w tym przestrzeganie wymagań np.: stolarki czy minimalnego stosunku powierzchni zabudowy do powierzchni terenu i innych – Karolina Dorula-Mamala, Specjalista ds. Certyfikacji z firmy WIŚNIOWSKI.

Aby otrzymać certyfikat LEED należy przejść proces rejestracji na platformie LEED Online, zebrać i przesłać odpowiednią dokumentację. Po złożeniu wniosku i wniesieniu opłaty certyfikacyjnej GBCI przeprowadzi dokładny przegląd dokumentacji technicznej. Wynikiem tej certyfikacji jest liczba punktów, które może otrzymać inwestycja zgodnie z wytycznymi i warunkami LEED w danym systemie oceny. W zależności od zdobytej punktacji uzyskać można jeden z czterech poziomów certyfikacji. Ponieważ ocenie mogą być poddawane budynki modernizowane, można starać się o podniesienie poziomu w przypadku, gdy obiekt zostanie poddany przebudowie pod kątem ulepszenia jego parametrów wpływających na obniżenie wpływu na środowisko. W tabeli 2. przedstawiono przedział punktowy wraz z określeniem poziomu CERTYFIKATU LEED.

Tabela 2. Liczba punktów i poziomy certyfikacji LEED.Źródło: strona internetowa : https://www.usgbc.org/leed, data wejścia: 07.01.2021r.

Ważne jest aby pamiętać, że Certyfikat LEED jest określany dla całego budynku, a nie poszczególnych jego elementów, takich jak np. stolarka otworowa.

Często spotykamy się z sytuacjami, w których wiedza w zakresie certyfikacji LEED jest mylnie transferowana w procesie realizacji inwestycji – dodaje Karolina Dorula-Mamala. – Zdarza się, że w trakcie przygotowywania oferty wymaga się od producentów  przedstawienia certyfikatu LEED na poszczególne produkty. Według certyfikacji LEED to projektant uwzględnia i definiuje  wymagania co do poszczególnych parametrów technicznych jego składowych (np. stolarki), a w rezultacie uzyskujemy punkty za spełnienie wymagań LEED, tak aby finalnie uzyskać dla budynku wyniki klasyfikujące go do odpowiedniej certyfikacji LEED tj.: Certified, Gold, Silver czy Platinum – podkreśla. Każdy producent deklaruje odpowiednie właściwości użytkowe danego wyrobu budowlanego na podstawie raportu z badań i potwierdza to Deklaracją Właściwości Użytkowych lub krajowym jego odpowiednikiem.

Przyszłość w naszych rękach

Certyfikat LEED to tylko jedno z wielu narzędzi, dzięki którym możemy wykazać, że budownictwo zmierza w kierunku zrównoważonego rozwoju, od którego zależy przyszłość naszej planety.  Takie działania stanowią kroki milowe, jednak każdy z nas w swoim życiu codziennym może wykonywać te mniejsze, które finalnie jako suma przełożą się na znaczące polepszenie jakości życia wszystkich mieszkańców Ziemi.

ŹRÓDŁO: Wiśniowski


Przeczytaj również:

Budujmy ekologicznie, ale wydajnie! Apel organizacji branżowych o wstrzymanie kosztownych zmian w Warunkach Technicznych.

Dwanaście organizacji branży budowlanej, deweloperskiej, biznesowej i architektonicznej dołączyło do apelu o przyznanie architektom, inżynierom i inwestorom dowolności w sposobie, w jaki od 2021 bę…

O czym będą dyskutować uczestnicy XII Kongresu Stolarki Polskiej?

Atrakcyjna tematyka jest niewątpliwie tym, co, oprócz wyjątkowej atmosfery, przyciąga uczestników Kongresu. Misją Związku POiD, który go organizuje we współpracy z Partnerami, jest dostarczanie prz…

Firma KIMEX nowym członkiem POiD

Miło nam poinformować o przyjęciu kolejnej firmy w poczet firm członkowskich. Witamy w naszym gronie firmę KIMEX S.C Magdalena Krzesińska, Marianna Ostaszewska. „KIMEX” jest producentem wysokiej ja…