Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Bariery dla polskich przedsiębiorców działających na rynkach eksportowych

Ekspansja polskich firm na zagraniczne rynki ma i będzie mieć kluczowe znaczenie w budowie stabilności gospodarki i pozycji międzynarodowej Polski. Od 2004 roku korzystamy z jednolitego rynku europejskiego, a mimo to nasi przedsiębiorcy natrafiają na różnego rodzaju bariery i obostrzenia na rynkach zagranicznych. Przyglądając się najprostszej formie ekspansji międzynarodowej, trzeba zwrócić uwagę na bariery formalne i nieformalne, z którymi spotyka się przedsiębiorstwo mające aspiracje międzynarodowe. Zostały one zebrane i przeanalizowane w raporcie z badań „Bariery dla polskich przedsiębiorców działających na rynkach eksportowych”, zrealizowanym przez Fundację Republikańską

Patronat nad powstaniem raportu objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Związek Polskie Okna i Drzwi uczestniczył w badaniu jako jedyna organizacja z branży budowlanej. Analizie poddano największe branże eksportowe. Obok stolarki otworowej uwzględniono branżę meblarską, transportową, rolno-spożywczą, kosmetyczną oraz sektor zamówień publicznych.

W badaniu, objęto głównie państwa o największej wymianie handlowej z Polską, czyli Niemcy, Czechy, Francję, Włochy oraz Holandię. Ze względu na niepewną przyszłość Wielkiej Brytanii w strukturach UE nie została ona uwzględniona w badaniu.

Raport, wskazując w ramach naszej gospodarki perspektywiczne gałęzie przemysłu, wymienia polskich producentów okien i drzwi. Dziś polskie produkty są już dobrze rozpoznawalne w wielu krajach Unii Europejskiej. Najczęściej wybieranymi kierunkami eksportowym są inne kraje europejskie, przede wszystkim Niemcy, Francja oraz Wielka Brytania. Obecnie znaczna część wyrobów przeznaczona jest do sprzedaży za granicą, według szacunków jest to 47% krajowej produkcji i odnotowywany jest stały wzrost eksportu – w roku 2018 o ponad 11% rok do roku. Tym samym można powiedzieć, iż zyskaliśmy nową narodową specjalizację, a polskie produkty, sprzedawane pod własną marką, mogą swobodnie konkurować z zagranicznymi odpowiednikami.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z pełnym opracowaniem.

Raport do pobrania:  https://raport.fundacjarepublikanska.org/


Przeczytaj również:

Nie unikniemy podwyżek cen stolarki otworowej

Ceny wyrobów stolarki otworowej będą wzrastać, podobnie jak ceny innych materiałów budowlanych. Inwestorzy zapłacą o 10-15% więcej za okna, drzwi czy bramy garażowe. W ciągu ostatnich sześciu miesi…

Rynek pracy zaczyna się od szkół średnich

Trwa rekrutacja do szkół średnich. Do 19 czerwca absolwenci podstawówek mają czas na złożenie wniosku (w tym jego ew. zmiana) wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły średniej. Od zeszłego roku ucz…

Kolejne webinarium w ramach grupy tematycznej „Porozmawiajmy o dobrym montażu”

W ramach grupy „Porozmawiajmy o DOBRYM MONTAŻU” na Facebooku „DOBRY MONTAŻ”, 20 maja odbyło się szkolenie firmy KRISPOL na temat szczelnego montażu okien PVC. Dzięki udziałowi w spotkaniu, uczniowi…