Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

ZKP: Zakładowa Kontrola Produkcji


Wdrożenie ZGP zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r

Zamów ZKP

Zadzwoń, lub wypełnij formularz

Formularz zamawiania ZKP  Oferta POiD:

  WARIANT I

  • analiza i weryfikacja Księgi Zakładowej Kontroli Produkcji
  • inspekcja/audyt przez przedstawiciela POiD wraz z weryfikacją działającego systemu ZKP
  • wystawienie oświadczenia o dokonanym przeglądzie systemu ZKP

  Cena: 3500 zł. netto
  Do kosztu należy uwzględnić koszty dojazdu pracownika POiD

  WARIANT II

  • opracowanie Księgi Jakości Zakładowej Kontroli Produkcji
  • opracowanie dokumentacji towarzyszącej oraz procedur systemu
  • szkolenie osób odpowiedzialnych za ZKP wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego udział przy inspekcji jednostki certyfikującej

  Cena: 4500 zł. netto
  Do kosztu należy uwzględnić koszty dojazdu pracownika POiD

  WARIANT III

  • opracowanie/zweryfikowanie Księgi Jakości Systemu ZKP
  • nadzór procesu certyfikacji i wdrożenie systemu dla produktów w tym systemów ppoż.
  • ustalenie minimalnego zakresu prac badawczych potwierdzających właściwości dla danych systemów
  • nadzorowanie przebiegu prac badawczych szkolenie w siedzibie producenta
  • nadzorowanie audytu/inspekcji certyfikującego

  Cena: 5500 zł. netto
  Do kosztu należy uwzględnić koszty dojazdu pracownika POiD

  Terminy realizacji, jak również czas realizacji poszczególnych wariantów uzgadniane są indywidualnie.

  Firmom członkowskim przysługuje 10% rabat oraz możliwość rozliczenia w ramach drugiej części składki członkowskiej.

  Zakładowa Kontrola Produkcji


  Wdrożenie Zakładowej Kontroli Produkcji stanowi jeden z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. zgodnie, z którą posiadanie ZKP przez producentów wyrobów budowlanych jest obligatoryjne, bez względu na stosowany system oceny zgodności.

  Na czym polega?

  Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) to stała wewnętrzna kontrola produkcji prowadzona przez producenta, której wszystkie elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez producenta powinny być w sposób systematyczny dokumentowane poprzez zapisywanie zasad i procedur postępowania.

  Narzędzie wsparcia procesu produkcyjnego

  Zadaniem poprawnie wdrożonego i działającego systemu ZKP jest zapewnienie wysokiego i stabilnego poziomu jakościowego produkowanych wyrobów i ich zgodności z wymaganiami odbiorców, Polskich norm oraz przepisów techniczno-prawnych.