Skip to main content
Związek Polskie Okna i Drzwi

Aluprof: Wspólnie z Arką budujemy lepszą przyszłość

Sukces biznesowy, który osiąga zarówno Aluprof, jak i cała Grupa Kęty dzięki innowacyjnym produktom i wysokiej kulturze organizacyjnej, daje jej możliwość wspierania inicjatyw i działań, dzięki którym, zgodnie ze sloganem organizacji, buduje lepszą przyszłość.

Aluprof szczególną uwagę poświęca kwestii ekologii. To, jak świat będzie wyglądał w przyszłości, w ogromnej mierze zależy od tego, jakie praktyki teraz stają się naszą codziennością. Stąd współpraca z Fundacją Ekologiczną Arka i wspieranie jej programów.

Sztandarowym programem Arki, który mamy przyjemność wspierać, jest Zielona Ręka – największy polski program aktywnej edukacji ekologicznej. Aluprof szczyci się tym, że pomaga wykształcać ekologiczne nawyki i zachowania wśród tych, którzy zmienią świat na lepsze za jakiś czas: wśród najmłodszych. Zielona Ręka skierowana jest do dzieci i młodzieży. Pomaga wychowawcom i nauczycielom nie tylko opowiadać o tym, jak ważne są kwestie ekologii i ochrony środowiska, ale i pokazywać, ile satysfakcji daje zielone zaangażowanie – mówi Bożena Ryszka, dyrektor marketingu i PR Aluprof SA.

W ramach Zielonej Ręki organizowane jest Śmieciobranie: dzięki tej akcji obszary przyrodniczo cenne odzyskują dawny blask, a zwierzęta, również zagrożonych gatunków, znów mogą mieszkać w przyjaznym sobie, bezpiecznym otoczeniu. Każdy zebrany i zutylizowany worek śmieci, jak i każde zasadzone drzewo są małymi krokami w słusznym kierunku.
Inną akcją Fundacji Arka, którą Aluprof wspiera nie tylko jako firma, ale jako zespół, jest Rower Pomaga. Dzięki aktywności fizycznej uczestników, a więc i pracowników Grupy Kęty, których kilometry przejechane na dwóch kółkach zliczają sportowe aplikacje, swoje wymarzone jednoślady otrzymują dzieci z domów dziecka. Im więcej przejechanych rowerem zamiast samochodem kilometrów, tym więcej rowerów dla tych, którzy dopiero kształtują swoje nawyki i obyczaje. Aluprof wierzy, że dzięki tej akcji jeszcze więcej dzieciaków pokocha rowery i pozostanie tej pasji wiernymi na długie lata – również jako dorośli.
Również z myślą o ekologii, ale i o życiowych szansach najmłodszych, powołana została akcja „Książka wspiera bohatera”. Aspekt ekologiczny akcji jest niewątpliwy: zalegające tu i tam „niepotrzebne” książki trafiają na kiermasze zamiast na śmietnik. Z drugiej strony nie tylko o ekologię w niej chodzi. Uświadamia, że książka może mieć więcej niż jedno życie. Uczy szacunku do słowa pisanego i tego, że i za ten zasób odpowiedzialni jesteśmy wszyscy. Pieniądze pozyskane ze sprzedaży nienowych książek na kiermaszach akcji przeznaczone zostają na bilety do teatrów i na koncerty dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych.

Nie wiemy, jak bardzo znane są te inicjatywy, lecz mamy nadzieję, że dzięki naszemu wsparciu znajdą coraz więcej uczestników i sympatyków. Dziś cieszymy się z ponad 700 000 dzieciaków uczestniczących w sprzątaniu lasów i brzegów strumieni w ramach Śmieciobrania oraz z licznych nasadzeń młodych drzewek w miejscu dzikich wysypisk. Cieszy nas każda zielona bransoletka noszona z dumą przez młodych wolontariuszy. Jesteśmy dumni z każdego kilometra przejechanego na każdym z prawie 30 rowerów kupionych za wysiłek i kilometry wypedałowane przez naszych pracowników. A jeśli kiedyś ktoś o tych akcjach napisze książkę, to mamy nadzieję, że znajdzie ona drugie i trzecie życie dzięki coraz liczniejszym kiermaszom – dodaje Bożena Ryszka z Aluprof SA.

Jak dodaje Aluprof, zrównoważony rozwój w innych firmach traktowany jako modne hasło, w ich firmie jest realnym faktorem rozwoju całej organizacji.

Jak powiedział Dariusz Mańko, Prezes Zarządu Grupy Kęty: świadomie i odpowiedzialnie podchodzimy do tematu naszego wpływu na środowisko naturalne i zmiany klimatu. W strategii przyjęliśmy konkretne zobowiązania i cele środowiskowe, do których realizacji chcemy wspólnie dążyć. Jesteśmy przekonani, że nasi pracownicy mogą mieć ważny udział w realizacji celów, stąd przeznaczamy do 1 mln zł (2021-2025) na zielone sugestie, które będą zgłaszane przez pracowników, a ich realizacja będzie spójna z naszymi celami środowiskowymi.

Program Sugestii Pracowniczych przyczynia się do wykorzystania potencjału innowacyjnego pracowników, pozwala budować wśród nich kulturę odpowiedzialności i bezpieczeństwa, a także identyfikację z firmą. Z tych wszystkich powodów Aluprof zachęca pracowników do zgłaszania zielonych inicjatyw, a autorzy szczególnie trafnych lub udanych są nagradzani.
ŹRÓDŁO: Oknonet.pl

Przeczytaj również:

Zaproszenie na spotkanie związane z kolejną edycją kampanii „Dobry Montaż”

Wybór dobrego produktu jest tak samo ważny jak jego dobry montaż. To przesłanie prowadzonej przez Związek POiD od 2014 roku, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”. Akcja ma na celu edu…

Smart living w Twoim domu

Pierwszy dom buduje się dla wroga, drugi dla przyjaciela, trzeci dla siebie – mówi znane porzekadło, ale wcale tak być nie musi i sukces możemy osiągnąć już za pierwszym razem, jeśli dobrze przygot…

Nie ryzykujmy spowolnienia termomodernizacji! Stanowisko POBE ws. programu „Czyste Powietrze”

22 kwietnia br. sygnatariusze Porozumienia Branżowego na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE), reprezentujący 13 organizacji z polskiego sektora budowlanego, wystosowali do polskich władz list o…