Zostań członkiem POiD

Siła branży

Branża stolarki otworowej to najbardziej konkurencyjny sektor polskiej gospodarki. Według Ministerstwa Gospodarki na polskim rynku działa około 2,5 tys. producentów. Nasze firmy mają najlepsze technologie i rozwiązania wykorzystywane przy produkcji okien, drzwi i bram garażowych. Łącząc ten fakt z konkurencyjnymi cenami dla odbiorców z zagranicy nie ma się co dziwić, że jesteśmy w ścisłej czołówce producentów okien w całej Europie.

Made in Poland

Jako kraj jesteśmy jednym z liderów produkcji oraz eksportu stolarki otworowej w Europie. Na terenie polski działa ogromna ilość przedsiębiorstw na światowym poziomie, które dostarczają swoje produkty na rynek krajowy, a także zagraniczny. Jakość tych produktów, oraz innowacyjność w wielu dziedzinach wyznacza standardy na wielu rynkach.

Wspólnie tworzymy branżę

Duża ilość liczących się przedsiębiorstw z branży, produkująca wysokiej jakości produkty doceniane w kraju i zagranicą powinna budować silną koalicję. Taka koalicja zapewni jednomyślność, powstawanie projektów promujących i wspierających siłę i głos polskich producentów w kraju i na świecie. W pojedynkę ciężko jest zdziałać wiele, razem można dużo więcej i skuteczniej. Wiele interesów polskich producentów, którzy często na co dzień rywalizują ze sobą jest spójna, zwłaszcza w sferze globalnej, takiej jak legislacja, czy promocja zagraniczna. Warto łączyć siły.

Dlaczego warto dołączyć do POiD?

Związek Polskie Okna i Drzwi realizuje swoje cele poprzez:

  • współpracę z organami administracji publicznej, organami stanowiącymi prawo, instytucjami i organizacjami zainteresowanym działalnością POiD w zakresie współuczestnictwa w tworzeniu regulacji prawnych, dotyczących szeroko rozumianego obrotu gospodarczego,
  • organizowanie i prowadzenie szkoleń, seminariów konferencji w dziedzinach mających wpływ na funkcjonowanie i rozwój branży,
  • reprezentowanie interesów swoich członków w organach administracji publicznej, organizacjach gospodarczych i innych instytucjach,
  • współpracę z organami administracji publicznej, krajowymi i zagranicznymi organizacjami gospodarczymi.

Oprócz kluczowych, cyklicznych projektów, Związek Polskie Okna i Drzwi realizuje szereg inicjatyw, których celem jest propagowanie producentów stolarki  w środowisku biznesowym. Od 2018 roku Związek POiD oraz firmy członkowskie mają swojego przedstawiciela w Radzie Naukowej Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

POiD, jako jedyna organizacja z branży budowlanej, jest członkiem Forum Dialogu Związku Pracodawców Business Centre Club. Dołączył także do rad Krajowej Izby Gospodarczej i Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Przynależność do tych organizacji to duży prestiż i możliwość realizacji wielu dodatkowych działań.

Tak szeroka działalność wymaga ciągłego rozwoju również w zakresie komunikacji, zarówno wewnętrznej jak i zewnętrznej.

wspólnie dla branży

Dlaczego warto dołączyć do POiD

Integrujemy środowiska

Związek POiD integruje podmioty działające w obszarze branży stolarki budowlanej m.in. poprzez Kongres Stolarki Polskiej, Monteriadę oraz spotkania Razy Związku.

Dowiedz się więcej

Nagradzamy i promujemy

Działania promujące Związek wpływają równocześnie na wzrost rozpoznawalności firm członkowskich poprzez certyfikację, promocję na portalach i aktywną współpracę z prasą branżową.

Dowiedz się więcej

Działamy społecznie

Poprzez inicjatywy społeczne docieramy masowo do bezpośrednich odbiorców/klientów firm członkowskich, angażujących się w akcje Polskiego Związku Okna i Drzwi.

Dowiedz się więcej

Udostępniamy badania

Związek POiD regularnie udostępnia swoim członkom badania branżowe, realizowane przez renomowane instytucje i ośrodki badawcze.

Dowiedz się więcej

Edukujemy i szkolimy

Działalność edukacyjna odbywa się poprzez organizowane w ramach Związku szkolenia, webinaria oraz, artykuły prasowe.

Dowiedz się więcej

Zostań członkiem

Członkami Związku POiD mogą być pracodawcy i przedsiębiorcy prowadzący działalność w obszarze produkcji, dystrybucji i montażu stolarki budowlanej oraz wyrobów i akcesoriów z tym związanych, albo  inne podmioty bezpośrednio związane z branżą budowlaną.

Chcę przystąpić

wspólnie dla branży

Jak dołączyć do POiD

Związek POiD ma charakter otwarty i dobrowolny, a członkiem może zostać każdy przedsiębiorca lub instytucja otoczenia biznesu, która wypełni następujące trzy kroki:

01.

Zapozna się ze statutem POiD i regulaminem przystąpienia

statutregulamin

02. 

Złoży wypełnioną ankietę i deklarację podpisaną przez osoby do tego uprawnione

ankietadeklaracja

03.

Uzyska zatwierdzenie Zarządu POiD

W razie odmowy przyjęcia w poczet członków, wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Związku, która rozpatrzy odwołanie na najbliższym posiedzeniu

Zainteresowanych przystąpieniem prosimy o wypełnienie Deklaracji oraz ankiety i wysłanie ich na adres mailowy: admin@poid.eu

wspólnie dla branży

Składka członkowska

Zgodnie z przepisami Statutu Związku POiD każdy członek zwyczajny obowiązany jest corocznie uiszczać składkę członkowską w terminie ustalonym przez Walne Zgromadzenie Członków.

Składka członkowska podzielona jest na dwie części:

I część składki, tzw. administracyjnej  płatnej na podstawie dokumentu księgowego – Nota Księgowa do dnia 28 lutego danego roku kalendarzowego w takiej samej wysokości dla wszystkich Członków Zwyczajnych POiD.

II część składki, zw. „wpłatą na promocję i doradztwo”, płatną na podstawie faktury VAT do 30 czerwca danego roku kalendarzowego, do wykorzystania na wszelkiej inicjatywy i działania realizowane przez POiD. Wysokość składki uzależniona jest od wielkości potencjału pracowniczego wg skali zatrudnienia, w przedziałach i wysokości ustalonych przez Walne Zgromadzenie Członków

Całościowa składka roczna na rok bieżący wynosi:

Firma Mikro

Tylko składka administracyjna.

zatrudniająca
do 15 osób

3.000 zł/rok

Firma Mała

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca od 16 do 30 osób

4.000 zł/rok

Firma Średnia

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca od 31 do 100 osób

5.000 zł/rok

Firma Duża

Składka administracyjna + wpłata na promocję i doradztwo.

zatrudniająca powyżej 100 osób

6.000 zł/rok

Wspólnie dla Branży

Chcę przystąpić
wspólnie dla branży

Oferta korzyści dla członków POiD

Związek Polskie Okna i Drzwi reprezentuje i promuje najwyższe standardy technologiczne dla nowoczesnego branży stolarki otworowej. Skupia ponad 100 Członków: najbardziej rzetelnych, producentów i dostawców, rzeczoznawców, architektów i projektantów.

Integrujemy środowiska

Związek POiD integruje podmioty działające w obszarze branży stolarki budowlanej poprzez:

Kongres Stolarki Polskiej

Kongres Stolarki Polskiej to miejsce spotkań i dyskusji na najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem sektora. Udział w wydarzeniu jest doskonałą okazją do wymiany wzajemnych doświadczeń, integracji środowiska, nawiązania bezcennych kontaktów biznesowych oraz rozmów na temat dalszych kierunków rozwoju branży. Głos każdego z uczestników Kongresu ma wpływ na to, jak będzie kształtować się jej przyszłość!

Monteriada

Monteriada to wydarzenie, realizowane we współpracy z czołowymi markami z rodzimej branży stolarki budowlanej buduje świadomość odbiorców w zakresie prawidłowego montażu okien, drzwi, bram garażowych, osłon okiennych i towarzyszących im rozwiązań. Jest też doskonałą okazją do propagowania nowoczesnych technik montażowych.

Możliwość uczestnictwa w spotkaniach Rady Związku

Każdy członek Związku POiD ma możliwość udziału w stacjonarnych oraz onlinowych spotkaniach Związku, mając bezpośredni wpływ na współkreowanie kierunków rozwoju Związku.

Nagradzamy i promujemy

Działania promujące Związek wpływają równocześnie na wzrost rozpoznawalności firm członkowskich

Certyfikat Orłów Polskiej Stolarki

Certyfikat członkostwa w Polskie Okna i Drzwi jest potwierdzeniem wiarygodności i rzetelności biznesowej, a także świadectwem wysokiej jakości wykonawstwa oraz standardu dostarczonych i stosowanych produktów zgodnie z obowiązującymi wymogami i prawem budowlanym.

Korzystanie z usług firmy certyfikowanej niesie same korzyści – inwestor i generalny wykonawca zyskuje pewność wyboru rzetelnych partnerów, wysokiej jakości produktów i realizacji inwestycji na najwyższym poziomie.

Promocja firm członkowskich w kanałach komunikacji Związku, na portalach www.poid.eu, www.dobrymontaz.eu oraz w kanałach socialmedia Związku.

Aktywna współpraca z prasą branżową, publikacja na jej łamach informacji o Związku i firmach członkowskich oraz możliwość bezpłatnej publikacji w prasie artykułów firm członkowskich.

Działamy społecznie

Poprzez inicjatywy społeczne docieramy masowo do bezpośrednich odbiorców/klientów firm członkowskich, angażujących się w nasze akcje:

Dobry Montaż to kampania społeczna organizowana przez Związek POiD. Prowadzona jest od 2014 roku, przy wsparciu czołowych firm z branży stolarki budowlanej w Polsce. Inicjatywa cały czas się rozwija, zyskując nowe aktywności.

Wymień Stolarkę to projekt w ramach rządowego programu Czyste Powietrze, zainicjowany i wspierany przez Związek POiD. Dzięki niemu stolarka otworowa została uwzględniona jako element termomodernizacji.

Wymień Stolarkę + Dobry montaż to projekt, łączący wcześniejsze działania Związku na rzecz promocji zalet termomedernizacji. Ponad to akcja ma na celu pobudzenie sprzedaży stolarki otworowej w obliczu kryzysu wywołanego pandemią covid-19.

Udostępniamy  wypracowane w POiD badania, dokumenty, mechanizmy i informacje

Związek POiD regularnie udostępnia swoim członkom badania branżowe, realizowane przez renomowane instytucje i ośrodki badawcze.

Badania rynku stolarki budowlanej  są realizowane przez Związek POiD cyklicznie, przy współpracy z renomowanymi agencjami badawczymi. Raporty Badanie rynku pozwalają określić podstawowe mechanizmy rynkowe takie jak popyt, podaż, ceny, a także zachowania konsumentów i działania konkurencji. Stanowią one rzetelne narzędzie dla Członków Związku POiD w procesie kształtowania polityki produktowej czy handlowej.

Badania techniczne realizowane przez Instytut Techniki Budowlanej i przy współpracy Związku POiD, mają na celu ujednolicania i poprawy standardów wykonawczych i serwisowych, a także wykorzystania produktów i materiałów zgodnie z obowiązującymi regułami i normami techniki budowlanej

Badania walidacyjne okien i drzwi zewnętrznych z drewna zgodne z normą EN 14351-1, którymi dysponuje Związek POiD, pozwala na  monitorowanie badania, procedur lub metod. Na bieżąco ocenia wyniki pomiarów, zapewnia ich odniesienie do wzorców poprzez stosowanie właściwych narzędzi pomiarowych a także system sprawdzeń i porównań.

Edukujemy

Działalność edukacyjna odbywa się poprzez organizowane w ramach Związku szkolenia, webinaria oraz, artykuły prasowe.

Szkolenia Techniczne

Dynamiczny rozwój technologii prowadzi do daleko idących modyfikacji i doskonalenia produktów. To z kolei wymaga od wykonawców systematycznej aktualizacji wiedzy na temat najnowszych rozwiązań produktowych oraz innowacyjnych technik montażu, ale również aktualnie obowiązujących norm.  Dzięki rozbudowaniu zaplecza szkoleniowego Związku Polskie Okna i Drzwi, już dzisiaj można korzystać z szkoleń technicznych organizowanych przez POiD przy współpracy z akredytowanymi jednostkami badawczymi. Szkolenia, w zależności od tematyki, odbywają się w poszczególnych laboratoriach ITB i maja charakter warsztatowy. Oprócz standardowego programu szkoleniowego uczestnicy maja okazję poznać procesy związane z badaniami technicznymi oraz certyfikacja wyrobów stolarki budowlanej.

Szkolenia uczniów zawodu „monter stolarki”

Szkolenia realizowane w ramach projektu DOBRY MONTAŻ i wdrożenia zawodu montera do systemu edukacji. Mają one na celu promocje zawodu montera, podnoszenie kwalifikacje i wiedzy monterów. Wszystko po to aby na rynku zniwelować rosnący brak dobrych montażystów stolarki. Szkolenia realizowane są w ścisłej współpracy z Członkami Związku w trybie stacjonarnym oraz online.

Szkolenia nauczycieli zawodu „monter stolarki”

Związek Polskie Okna i Drzwi  wspólnie z firmami zrzeszonymi oraz instytucjami takimi jak Instytut Badań Edukacyjnych, podjął inicjatywę szkolenia kadry nauczycieli zawodu montera stolarki budowlanej.  Projekt ruszył we wrześniu 2019 r.  w porozumieniu z placówkami szkolnictwa branżowego, które prowadzone są m.in. w ośrodkach szkoleniowych, znajdujących się przy zakładach produkcyjnych firm członkowskich Związku POiD. Dobra podstawa programowa i wykwalifikowana kadra nauczycielska, mają podnieść atrakcyjność tego zawodu.