ID realizacji: 

4553441

Data zgłoszenia: 

30-04-2021

Kategoria: 

DRZWI WEWNĘTRZNE

Podkategoria: 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

NAZWA REALIZACJI

Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK etap I

Typ inwestycji: Publiczny

ROK ROZPOCZĘCIA REALIZACJI:

2015

ROK ZAKOŃCZENIA REALIZACJI:

2018

ROK ODDANIA REALIZACJI DO UŻYTKU:

2018

ADRES REALIZACJI

ULICA

Dębinki

NR DOMU

7

NR MIESZKANIA

KRAJ

Polska

MIASTO

Gdańsk

KOD POCZTOWY

80-214

OPIS I CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI

W roku 2018 oddano do użytkowania i w 2019 roku oficjalnie rozpoczęło swoją działalność nowe Centrum Medycyny Nieinwazyjnej. W pierwszym etapie wybudowano budynki B, C i D wraz z dwoma łącznikami z CMI oraz łącznikiem między budynkiem D, a budynkiem nr 6 obecnej bazy szpitalnej. Etap I obejmował budowę 58 138 m2 o łącznej kubaturze 237 206 m3. Kompozycja przestrzenna CMN oraz rozwiązania architektoniczno-materiałowe podporządkowane zostały idei humanizowania przestrzeni szpitalnej, zarówno w skali dużych, wspólnie użytkowanych przestrzeni, jak i przestrzeni każdego z pokoi. Zielone patia-ogrody dostępne z głównych ciągów komunikacyjnych stworzą bardzo przyjazny klimat dla wszystkich użytkowników. Z kolei zlokalizowane przy patiach pokoje dzienne dla pacjentów oraz kawiarnia z lokalami usługowymi przy centralnym patio stanowić będą ogólnodostępne miejsca wypoczynku. – Szpital to ogromny kombinat – tłumaczy Zbigniew Reszka, prezes Arch-Deco. – Przy jego projektowaniu trzeba wziąć pod uwagę bardzo dużą liczbę urządzeń, kanałów i instalacji… To wielkie wyzwanie dla projektantów. Przy pracy nad tak skomplikowanym i dużym obiektem, jakim jest CMN, oprócz spełnienia wymagań technologicznych, funkcjonalnych oraz zaprojektowania czytelnej i sprawnej komunikacji wewnętrznej, kluczowe było dla nas stworzenie przestrzeni przyjaznej dla pacjentów i personelu. Pacjent po wejściu do szpitala nie powinien mieć problemu z orientacją w przestrzeni. CMN projektowaliśmy tak, aby wejścia były dobrze doświetlone, a gabinety zabiegowe czy sale operacyjne zgrupowane i odseparowane od pokoi szpitalnych. A to wszystko przedzielone jasną, czytelną komunikacją. – Od początku wychodziliśmy z założenia, że projektowany przez nas budynek musi spełniać najwyższe standardy, również w kontekście psychologii architektury – tłumaczy Michał Afeltowicz, architekt prowadzący z biura Arch-Deco. – Jak dowodzą badania, odpowiednie otoczenie wpływa na szybszą rekonwalescencję, jak również na zmniejszenie stresu u pacjentów i odwiedzających. Dzięki użyciu naturalnych materiałów, jasnej, stonowanej kolorystyki czy wprowadzeniu sztuki, można wiele zyskać. W pomieszczeniach CMN zaplanowaliśmy dużo naturalnego światła, a okna zaprojektowaliśmy na takich wysokościach, aby leżąc w łóżkach pacjenci mogli obserwować to, co dzieje się na zewnątrz. * *- źródło: https://architektura.info/architektura/polska_i_swiat/centrum_medycyny_nieinwazyjnej_w_gdansku2

OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII MONTAŻU ORAZ UZASADNIENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANEGO ROZWIĄZANIA

Podczas realizacji obiektu Centrum Medycyny Nieinwazyjnej UCK, marka Porta Drzwi dostarczyła 2352 kompletów specjalistycznych drzwi. Wszystkie produkty zostały indywidualnie zaprojektowane i dostosowane zarówno do wymagań technicznych, jak i użytkowych obiektu. Wspólny mianownik dla wszystkich drzwi stanowiło spełnienie wymogów, dotyczących wysokiej wytrzymałości konstrukcyjnej drzwi na intensywne i nieostrożne użytkowanie, a także odporności powłok zewnętrznych na uszkodzenia mechaniczne oraz oddziaływanie środków myjących i dezynfekujących. Zaproponowaliśmy niezawodne w takich przypadkach rozwiązanie z oferty Porta czyli zestaw składający się ze skrzydeł płytowych o konstrukcji warstwowej, pokrytych laminatem CPL/HPL o grubości minimum 0,8 mm oraz ościeżnic stalowych wykonanych z blachy o grubości 1,5 mm, obustronnie ocynkowanej, malowanej farbami poliestrowymi w technologii malowania proszkowego. Według założeń projektowych, wejścia, ciągi komunikacyjne oraz pomieszczenia miały być jasne, w naturalnej, stonowanej kolorystyce i dobrze doświetlone. Zdecydowano, że na tak neutralnym tle, drzwi w 9 różnych kolorach będą ciekawym, mocniejszym akcentem kolorystycznym. Dla drzwi na każdym z siedmiu pięter obiektu architekci wybrali inny laminat Egger, w żywych i przyjemnych w odbiorze odcieniach koloru niebieskiego, zielonego, żółtego i pomarańczowego. Kolory ościeżnic zostały dopasowane do koloru laminatów według palety NCS. W zależności od strefy, drzwi zostały wykonane w dwóch niestandardowych wysokościach światła przejścia: 2150 mm lub 2350 mm. Przy czym zmieniono również rozstaw zawiasów na osiowy. W zależności od wymagań pomieszczeń, indywidualnie dobrano funkcje i parametry techniczne drzwi takie jak: – odporność ogniowa – drzwi PPRZECIWPOŻAROWE EI30, EI60 – izolacyjność akustyczna – drzwi AKUSTYCZNE 32 dB – pomieszczenia badań RTG – drzwi RENTGEN z wkładem ołowianym – pomieszczenia mokre – drzwi AQUA – drzwi współpracujące z automatyką Geze i bezklasowe – ENDURO Drzwi Enduro, specjalnie na potrzeby tej realizacji, wykonano w wersji przesuwnej o szerokości 1300 i 1500 mm, które ze względów logistycznych były składane na budowie z dwóch części. Drzwi zostały przygotowane do stosowania z napędem automatycznym Geze ECdrive H, które jest przeznaczone do stosowania w przejściach o dużym natężeniu ruchu.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW UŻYTYCH W REALIZACJI

Ościeżnice Stalowa Regulowana i Stalowa Kątowa zostały osadzone w ścianie zgodnie z zasadami techniki montażu na pianę montażową oraz trwale zamocowane do ścian za pomocą dybli montażowych. Montaż ościeżnic stalowych jest wykonywany w 4 zasadniczych krokach. W pierwszym kroku skrzydło jest osadzane w ościeżnicy, a następnie cały zestaw umieszcza się w otworze drzwiowym. Ościeżnica jest kotwiona za pomocą dybli do muru. W kolejnym kroku skrzydło należy zdemontować. Po czym w świetle ościeżnicy umieszcza się rozpórki montażowe. Przestrzeń pomiędzy ościeżnicą a murem wypełniana jest pianą montażową. Piana montażowa wielokrotnie zwiększa swoją objętość, dlatego dopiero po jej związaniu można zdjąć rozpórki i przystąpić do ponownego osadzenia skrzydła oraz regulacji zestawu. Uzasadnienie: Zaletami opisanej techniki montażu są szybkość i łatwość wykonania oraz odpowiednia stabilność i trwałość osadzenia drzwi w murze. W przypadku produktów, które są akustyczne i/lub dymoszczelne wymagane jest całkowite wypełnienie profilu ościeżnicy. Drzwi bezklasowe mogą być wypełnione pianą tylko punktowo – dopuszczalne jest pozostawienie pustek. Z perspektywy wykonawcy wykonanie montażu drzwi technicznych i bezklasowych przy użyciu tego samego wypełniacza stanowi dodatkową korzyść, mimo że sama technika montażu nieznacznie się różni.