ID realizacji: 

70993183

Data zgłoszenia: 

06-05-2021

Kategoria: 

ROZWIĄZANIA FASADOWE

Podkategoria: 

BUDYNKI UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

NAZWA REALIZACJI

Unity Centre

Typ inwestycji: Publiczny

ROK ROZPOCZĘCIA REALIZACJI:

2016

ROK ZAKOŃCZENIA REALIZACJI:

2020

ROK ODDANIA REALIZACJI DO UŻYTKU:

2020

ADRES REALIZACJI

ULICA

Aleksandra Lubomirskiego

NR DOMU

20

NR MIESZKANIA

KRAJ

Polska

MIASTO

Kraków

KOD POCZTOWY

31-509

OPIS I CHARAKTERYSTYKA REALIZACJI

Unity Centre to wielofunkcyjny kompleks pięciu budynków: nowoczesnych biurowców, hotelu i apartamentowca. W jego skład wchodzi najwyższy budynek w Krakowie (Unity Tower) oraz dwukondygnacyjny garaż podziemny zlokalizowany pod wszystkimi obiektami – wspólny dla wszystkich budynków. Unity Centre to krakowski zespół budynków, którego historia sięga roku 1975, kiedy rozpoczęto budowę obiektu jako siedziby Naczelnej Organizacji Technicznej. Pierwotny projekt był opracowany przez zespół Zdzisława Arcta (w jego skład wchodzili Ewa Dworzak i Krzysztof Leśnodorski), a wykonawcą inwestycji była firma Mostostal. Niestety cztery lata później budowa została wstrzymana ze względów ekonomicznych. Po latach budynek otrzymał miano „szkieletora”, pojawiało się wiele planów co do realizacji. Planowano nawet zburzenie go. Nieruchomość została sprzedana w 2005 roku firmie Treimorfa Project sp. z o.o. W 2007 roku pojawił się pomysł obudowania obiektu kamienną elewacją i podwyższenia obiektu. W 2009 roku zapadła zgoda na podwyższenie realizacji do wysokości 102,5 metra. Pod koniec 2011 roku swój projekt zaproponowała pracownia DDJM Biuro Architektowiczne, wybierając systemy aluminiowe z oferty Aluprof. Projekt uwzględniał wspomniane podwyższenie budynku oraz wzniesienie wokół niego kilku niższych wieżowców. Po licznych przeciwnościach kontynuacja budowy Unity Centre, rozpoczęła się 30 marca 2016 roku. Generalnym wykonawcą była firma Strabag. Budynek został oddany do użytku w październiku 2020 roku.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII MONTAŻU ORAZ UZASADNIENIE DOTYCZĄCE WYKORZYSTANEGO ROZWIĄZANIA

Ściana słupowo-ryglowa MB-SR70N mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą specjalnych wsporników i tworzy konstrukcję nośną kratową. Szczeliny powstałe między murem, a ścianą słupowo-ryglową maskowane są za pomocą blach stalowych ocynkowanych lub blach aluminiowych anodowanych, lub lakierowanych, wypełniane wełną mineralną o różnym stopniu twardości. Odpowiednią szczelność połączenia konstrukcji ściany osłonowej i budynku uzyskuje się przez zastosowanie silikonu wraz z sznurami poliuretanowymi lub systemów uszczelnień wykorzystujących do tego celu paroprzepuszczalne pasy EPDM i paroizolacyjne pasy butylowe. Szyby lub inne wypełnienia zamocowane są poprzez listwy dociskowe do słupów i rygli. Do uszczelnienia szyb i wypełnień od strony zewnętrznej stosuje się dwie pojedyncze uszczelki wykonane z EPDM, uszczelki przyszybowe na słupach i ryglach od wewnątrz również wykonane są z EPDM. Ściana elementowa MB-SRD70N mocowana jest do konstrukcji budynku za pomocą specjalnych wsporników stalowych (konsol). Gotowe, przeszklone segmenty transportuje się wyciągarkami i mocuje na poszczególnych kondygnacjach. Elementy wsporników przykręcane są od czoła do stropu budynku za pomocą odpowiednio dobranych elementów kotwiących. Konsole posiadają otwory podłużne, dające możliwość dokładnego ustawienia słupów względem siebie i stropów, w trzech kierunkach (stopniach swobody). Konstrukcja nośna segmentów (ram) składa się z pionowych i poziomych kształtowników aluminiowych połączonych ze sobą wkrętami. System MB-70 Ukryte Skrzydło jest częścią systemu okienno-drzwiowego z przegrodą termiczną MB-70 autorstwa ALUPROF SA. Jego zaletą jest podwyższona izolacyjność termiczna: współczynnik przenikania ciepła Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od 1,35 do 2,16 W/(m2K). System ten posiada wersję o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-70US HI o współczynniku Uf w zakresie od 1,31 do 2,0 W/(m2K). Okna wykonane w systemie MB-70US posiadają skrzydła niewidoczne od zewnętrznej strony zabudowy. W ciągu sąsiadujących ze sobą okien stałych i otwieranych widok wszystkich kwater jest identyczny. Szerokość ram okien jest niewielka, dzięki czemu konstrukcja stwarza wrażenie smukłej i lekkiej. Cechą charakterystyczną konstrukcji okna MB-70US jest jej ścisłe powiązanie z innymi systemami serii MB. Przyjęcie takiego założenia konstrukcyjnego pozwoliło uzyskać i zastosować wiele wspólnych elementów, np. wspólnych listew przyszybowych, uszczelek, okuć itp.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA PRODUKTÓW UŻYTYCH W REALIZACJI

System MB-SR70N przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego i wypełniającego oraz dachów, świetlików i innych konstrukcji przestrzennych. Konstrukcja nośna składa się z pionowych (słupy) i poziomych (rygle) kształtowników aluminiowych o przekroju skrzynkowym, odpowiednio połączonych ze sobą oraz akcesoriów pełniących funkcje uszczelniające bądź połączeniowe. Profile nośne charakteryzują się stałą szerokością równą 70mm. Listwy dociskowe podtrzymujące szyby oraz listwy maskujące o dowolnym kształcie stanowią zewnętrzną stronę fasady.Specjalne zaprojektowane pionowe listwy dociskowe umożliwiają zamocowanie dodatkowych dekoracyjnych paneli zewnętrznych. Fasadę łączy się z obiektem, za pomocą systemu indywidulanie zaprojektowanych wsporników o odpowiednim przeznaczeniu i nośności. Cechą charakterystyczną MB-SR70N jest ścisłe powiązanie z innymi systemami fasadowymi i okienno-drzwiowymi ALUPROF S.A. System MB-SRD70N przeznaczony jest do konstruowania i wykonywania lekkich ścian osłonowych typu zawieszanego. Konstrukcje ściany stanowią moduły (segmenty) wyprodukowane w całości w zakładzie produkcyjnym. W katalogu systemowym zawarto rozwiązania dla 8 typowych segmentów o zróżnicowanej konstrukcji, zarówno płaskich, jak i kątowych. Najważniejsze zalety systemu • proste łączenie profili słupów z ryglami za pomocą wkrętów • dwupoziomowy system uszczelnienia fasady • szybki montaż uszczelek dylatacyjnych poziomych i pionowych mocowanych do przekładki termicznej profili zespolonych słupów i rygli • zdecydowanie ułatwiony montaż na budowie dzięki kompletnej prefabrykacji w zakładzie produkcyjnym • duże uniezależnienie prac montażowych od warunków atmosferycznych • całkowite wyeliminowanie rusztowań zewnętrznych. System MB-70 Ukryte Skrzydło jest częścią systemu okienno-drzwiowego z przegrodą termiczną MB-70 autorstwa ALUPROF SA. Jego zaletą jest podwyższona izolacyjność termiczna: współczynnik przenikania ciepła Uf w zależności użytych profili i akcesoriów wynosi od 1,35 do 2,16 W/(m2K). System ten posiada wersję o podwyższonej izolacyjności termicznej MB-70US HI o współczynniku Uf w zakresie od 1,31 do 2,0 W/(m2K). Okna wykonane w systemie MB-70US posiadają skrzydła niewidoczne od zewnętrznej strony zabudowy. W ciągu sąsiadujących ze sobą okien stałych i otwieranych widok wszystkich kwater jest identyczny. Szerokość ram okien jest niewielka, dzięki czemu konstrukcja stwarza wrażenie smukłej i lekkiej.