Szanowni Państwo
informujemy, że z dniem 02 stycznia 2018 r. Związek POiD zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Polskie Okna i Drzwi ZPDD
ul. Elektronowa 2 lok 1.22
03-219 Warszawa

Numery telefonów oraz adresy email pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach.