Wynikające z przepisów prawa budowlanego zmiany w zakresie energooszczędności stolarki otworowej stanowią poważne wyzwania dla reprezentowanej przez Związek POiD branży. Zagadnienie to zostanie omówione w ramach I bloku tematycznego VIII Kongresu Stolarki Polskiej zatytułowanego: „Perspektywa 2021: Zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej”. Celem rozmów jest podjęcie ważnej, wiążącej decyzji stanowiącej głos całego środowiska. Do końca czerwca 2017 roku zostanie ona przekazana do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, jako oficjalne stanowisko polskiego sektora stolarki budowlanej.

Aby jak najlepiej poznać opinię branży, ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – partner merytoryczny VIII Kongresu Stolarki Polskiej – wysłał do producentów stolarki budowlanej ankietę, z której wnioski zostaną zaprezentowane podczas I bloku tematycznego Kongresu i wzięte pod uwagę przy formułowaniu treści wspólnej opinii. Zachęcamy Państwa do wypełnienia otrzymanej od ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku ankiety do 25 kwietnia bieżącego roku. Jeśli są Państwo producentem stolarki budowlanej i nie otrzymali ankiety lub trafiła ona pod niewłaściwy adres, prosimy o bezpośredni kontakt z Panią Martą Łuszczyńską z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku: m.luszczynska@asm-poland.com.pl

Zapraszamy do udziału w Kongresie i wspólnej dyskusji, a jeszcze wcześniej do lektury materiału przygotowanego przez redakcję portalu oknonet.pl. Redakcja zaprosiła do dyskusji na ten temat ekspertów z branży stolarki budowlanej, zadając im pytania, czy dalsze obniżanie dopuszczalnego współczynnika izolacyjności cieplnej stolarki jest zasadne oraz jakie są tego plusy i/lub minusy. Z materiałem można zapoznać się pod adresem:

http://www.oknonet.pl/akcesoria/montaz_konserwacja/news,24994.html

oraz otwierając poniższy załącznik:

Warunki techniczne do poprawy komentarz branży

Dziękujemy Redakcji portalu Oknonet.pl za możliwość udostępnienia komentarzy.