Powrót ulg remontowych na termomodernizację budynków i zmiany w zakresie preferencyjnej, 8% stawki VAT na sprzedaż materiałów budowlanych – to działania, które mogą zapobiec rozwo-jowi szarej strefy, pomóc inwestorom dostosować się do rosnących wymogów w zakresie energo-oszczędności budownictwa i podnieść jakość montażu zakupionych przez nich wyrobów. O ich wprowadzenie Związek POiD zabiega wspólnie z innymi organizacjami branżowymi.

Przywrócenie ulg remontowych na termomodernizację budynków jest niezwykle istotne w świetle obowiązywania nowych standardów energetycznych (tzw. perspektywa 2021), których efektem może być wzrost cen wyrobów stolarki budowlanej i spadek poziomu realizowanych inwestycji. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie narzędzia, które umożliwi inwestorom korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a jednocześnie pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój branży.

Równie istotne są zmiany w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych z preferencyjną, 8% stawką VAT, m.in. poprzez modyfikację sposobu korzystania przez inwestorów z tej stawki oraz nowelizację prawa budowlanego. – Powszechną praktyką firm dystrybucyjnych jest sprzedaż materiałów budowlanych bez faktury VAT lub ze stawką VAT 8%, pod pozorem wykonania usługi budowlanej. Rozwija to szarą strefę, powoduje straty dla rzetelnych firm i budżetu państwa, a także inwestorów, którzy nie mają świadomości, iż mogą utracić gwarancję na zakupiony materiał – mówi Michał Olszewski, prezydent Światowej Federacji Dekarzy IFD w latach 2013 – 2016.

Oba te tematy były przedmiotem rozmów, jakie odbyły się podczas posiedzenia Zarządu Związku POiD w październiku 2016 roku. Uczestniczyli w nim również: Tomasz Żuchowski, odpowiedzialny za budownictwo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Podczas I Forum Budownictwa na targach BUDMA 2017, na ręce Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa został złożony raport na temat wpływu ulg remontowo-budowlanych na polskie budownictwo i rodzimą gospodarkę. Na rzecz przywrócenia ulg i rozwoju koniunktury w budownictwie działają wspólnie: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Związek POiD, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej „MIWO”, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

Raport Wpływ ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie – kliknij aby przeczytać