Informujemy o dostępnych  raportach dot. rynku okien i drzwi, opracowanych przez Centrum Badan i Analiz Rynku zawierających dane  i prognozy kluczowe dla sektora stolarki

Przypominamy iż warunkiem przekazania firmom członkowskim  z raportów z rynku jest  opłacenie składek członkowskich za rok 2018.

SPIS TREŚCI