Prowadzone podczas majowych obrad VIII Kongresu Stolarki Polskiej dyskusje, głosowanie oraz wcześniejsze badanie ankietowe umożliwiły opracowanie oficjalnego stanowiska branży, które Związek POiD przekazał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w czerwcu bieżącego roku. W stanowisku tym branża opowiedziała się za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej na obecnym poziomie, określonym w Warunkach Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku.

 

Poniżej przedstawiamy ekspertyzę przygotowaną na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przez Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

W opracowaniu dokonano obowiązkowego dla krajów członkowskich Unii Europejskiej przeglądu przepisów dotyczących minimalnych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej budynków. Okresowy przegląd służy dostarczeniu informacji na temat celowości aktualizacji obecnie stosowanych przepisów z uwagi na uwzględnienie postępu technicznego w sektorze budowlanym i osiągnięcia poziomów optymalnych pod względem kosztów.

TREŚĆ EKSPERTYZY