Związek POiD, jako jedna z nielicznych organizacji zrzeszających pracodawców i jedyna z branży budowlanej, została zaproszona przez Związek Pracodawców Business Centre Club do członkostwa w Forum Dialogu, w ramach obecności w strukturach ZP BCC. Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Janusza Komurkiewicza, Prezesa Zarządu Związku POiD oraz Marka Goliszewskiego, Prezesa BCC w dniu 13 września 2017 roku, w siedzibie BCC w Warszawie.

Przynależność do Forum Dialogu ZP BCC to duży prestiż i możliwość realizacji przez Związek POiD wielu dodatkowych działań na rzecz członków Związku oraz całej rodzimej branży stolarki budowlanej. Wśród działań tych można wymienić m.in. występowanie z wnioskiem o interwencję na szczeblu centralnym do Rady Dialogu Społecznego, nawiązywanie dialogu branżowego poprzez istniejące i tworzone przy ministerstwach Trójstronne Zespoły Branżowe, dostęp do raportów i analiz ekspertów ZP BCC czy też występowanie w charakterze ekspertów na forum Rady Dialogu Społecznego.

Podczas podpisania porozumienia, Marek Goliszewski podkreślił, że zaproszenie Związku POiD do grona członków Forum Dialogu było spowodowane dostrzeżeniem aktywnej i skutecznej działalności POiD na rzecz reprezentowanej branży.