Najaktualniejsze dane opublikowane przez statystykę europejską wskazują, że Polska jest na piątym miejscu pod względem wartości produkcji stolarki okiennej i drzwiowej wśród krajów UE!
W 2017 roku nasz kraj wyprodukował okna i drzwi za kwotę 3,4 mld EUR – o 13,1% więcej niż w roku poprzednim.

Jest to najwyższa dynamika wzrostu wśród pięciu głównych producentów stolarki budowlanej na rynku unijnym!


Produkcja stolarki budowlanej – aktualizacja

Więcej informacji o rynku stolarki w raportach branżowych dostępnych dla firm czlonkowskich w ramach składki członkowskiej.