Związek POiD nawiązał współpracę z portalem eksportowym Poland-Export w celu wsparcia przedsiębiorstw z branży stolarki budowlanej zainteresowanych prowadzeniem działalności eksportowej poprzez zapewnienie im dostępu do informacji dotyczących rynków zagranicznych oraz ofert potencjalnych partnerów biznesowych.

Portal Poland- Export posiada jeden z najwyższych współczynnik odwiedzających z zagranicy wśród portali wspierających eksport (średnio ponad 70% dane GA). Odwiedzających, którzy szukają polskich produktów lub usług i chcą się kontaktować bezpośrednio z dostawcami z pominięciem pośredników.

Od 11 lat tworzy szeroką sieć partnerów B2B i portali dla importerów i eksporterów z całego świata co w połączeniu ze współpracą z Izbami Przemysłowo Handlowymi, organizatorami targów oraz wydarzeń biznesowych dla eksporterów buduje pozycję polskich firm na rynkach zagranicznych.

Współpraca nawiązana przez POID umożliwia zaistnienie oferty zainteresowanych firm na łamach Poland-Export na specjalnych zasadach z atrakcyjnym upustem cenowym oraz dodatkowymi bonusami. Warunkiem skorzystania z oferty jest wysłanie zgłoszenia na adres biuro@poland-export.com z koniecznym dopiskiem Oferta POID”. Oferta przeznaczona jest dla firm, które dotychczas nie prezentowały swojej oferty na łamach portali.