Członkowie Wspierający

Członkiem Wspierającym może zostać podmiot bezpośrednio zaangażowany w działalność na rzecz branży stolarki budowlanej, każda osoba prawna lub fizyczna, która zadeklarowała pomoc finansową lub rzeczową albo własną pracę na rzecz realizacji celów statutowych Związku, jak również podmiot, który nie działa w branży stolarki budowlanej ale realizuje cele zbieżne z celami statutowymi POiD