Członkowie Grupowi – Partnerzy Merytoryczni

Członkiem Zbiorowym może być stowarzyszenie, fundacja, związek pracodawców albo organizacja przedsiębiorców lub inna instytucja realizująca cele zbieżne z celami POiD i zrzeszająca osoby fizyczne lub prawne i deklarująca wolę współpracy.