Archive for październik, 2018

MONTERIADA 2019 – spotkanie organizacyjne

Monteriada_logotyp_v2

Najnowsza odsłona MONTERIADY zbliża się dużymi krokami.

Dlatego też, w dniu 25 października 2018 roku w Warszawie odbędzie się spotkanie organizacyjne poświęcone temu wydarzeniu. Do udziału w spotkaniu zapraszamy Partnerów kampanii „DOBRY MONTAŻ” oraz wszystkie firmy zainteresowane uczestnictwem w MONTERIADZIE 2019.

Realizowana na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA w Poznaniu MONTERIADA corocznie przyciąga rzesze uczestników, zainteresowanych obejrzeniem „na żywo” prawidłowego montażu wyrobów stolarki budowlanej.

W ramach przyszłorocznej MONTERIADY, Związek POiD przygotował szereg nowości. Zapraszamy do udziału w spotkaniu organizacyjnym, na którym zaprezentowany zostanie projekt MONTERIADY 2019. Będzie to doskonała okazja do poznania i omówienia szczegółów wydarzenia oraz zasad współpracy.

Spotkanie odbędzie się w czwartek 25 października, o godz. 11.00 przy u. Modlińskiej 6 (dawna siedziba Związku POiD) w Warszawie.

Prosimy o mailowe lub telefoniczne potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do Pani Aleksandry Komorowskiej z biura Związku POID: e-mail: admin@poid.eu  telefon: 608 222 296

Klasy patronackie „DOBRY MONTAŻ” – kontynuacja współpracy

Aveex_for_POID_dobry_montaz_baner_logo_maly

Wraz z początkiem września 2018 roku ruszyła nowa odsłona kampanii społecznej „DOBRY MONTAŻ”. W ramach najnowszej edycji akcji, patronatem „DOBRY MONTAŻ” objęte zostały klasy w trzech szkołach – z Gdańska, Wadowic i Zbąszynia.

Współpraca z klasami patronackimi to ważny element działań wspierających promowanie wiedzy na temat prawidłowego montażu wyrobów stolarki budowlanej i kształcenie przyszłych fachowców. W bieżącej edycji akcji patronatem „DOBRY MONTAŻ” objęte zostały klasy w: Państwowych Szkołach Budownictwa im. prof. Mariana Osińskiego w Gdańsku, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach oraz Zespole Szkół nr 1 w Zbąszyniu.

W ramach kooperacji planowane jest m.in. zorganizowanie szkoleń produktowych dla uczniów, spotkania z ekspertami czy doposażenie szkolnych pracowni. Specjalnie dla uczniów klas patronackich przygotowany zostanie również konkurs. Wiosną 2019 roku rozpocznie się natomiast kampania służąca wsparciu promocji zawodu montera stolarki budowlanej wśród młodzieży. Związek POiD wesprze tym samym szkoły prowadzące rekrutację do klas o profilu „monter stolarki budowlanej”.

Partnerzy najnowszej odsłony „DOBREGO MONTAŻU” to firmy: AIB, FAKRO, GERDA, HÖRMANN, KLIMAS WKRĘT-MET, KRISPOL, MARCOPOL, PORTA KMI POLAND, PROLINE, ROTO i SOUDAL. Kampanię, w charakterze jej ambasadorów, wspierają profesjonalni monterzy. Towarzyszą jej również patroni medialni i merytoryczni: Instytut Techniki Budowlanej i Polskie Stowarzyszenie Dekarzy. Patronat honorowy nad inicjatywą sprawuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na temat kampanii na fanpage „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku  https://pl-pl.facebook.com/dobrymontaz/ oraz na stronie internetowej http://dobrymontaz.com/

Co czeka rynek mieszkaniowy w przyszłym roku?

logoMRBnew2.2

 

W dniu 7 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie konferencji Monitoring Rynku Budowlanego, na którym zostaną zaprezentowane prognozy dot. rynku budowlanego. 21 edycja konferencji Monitoring Rynku Budowlanego, której po raz kolejny patronuje Związek POiD to jeden z ważniejszych eventów rodzimego sektora.

Program konferencji został podporządkowany zagadnieniom analityczno-prognostycznym. To jedyne wydarzenie tegorocznej jesieni, podczas którego eksperci przedstawią dane budownictwa po III kwartale oraz wiarygodne prognozy dla poszczególnych segmentów branży. Na uwagę zasługuje również sesja panelowa, w ramach której odbędzie się debata: Czy to jeszcze wzrost, czy dojrzałość rynku budowlanego? Przyszłość polskiego budownictwa po 2020 roku.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Wśród ekspertów znaleźli się m.in. prof. dr hab. Marek Bryx (Szkoła Główna Handlowa), Prof. dr hab. Waldemar Rogowski (Biuro Informacji Kredytowej) , prof. dr. hab. inż. Jan Deja (Stowarzyszenie Producentów Cementu), dr Joanna Syrda (Europejska Platforma Technologiczna Budownictwa), dr Damian Kaźmierczak (Polski Związek Pracodawców Budownictwa), Konrad Płochocki (Polski Związek Firm Deweloperskich), Wioletta Fabrycka (RD bud), Michał Modrzejewski (Euler Hermes), Małgorzata Skonieczna (Grupa Pracuj), Hanna Milewska-Wilk (Stowarzyszenie Mieszkanicznik), Andrzej Kozłowski (Polski Klaster Eksporterów Budownictwa), Marek Bolek (Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań).

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie: https://konferencjamrb2018.syskonf.pl/
W imieniu swoim oraz organizatorów: ASM Centrum Badań i Analiz Rynku i Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa zachęcamy do rejestracji!

GEZE POLSKA PARTNEREM -OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM STOLARKI 2018!

GEZE LOGO gelb

W dniu 18 października 2018 na PGE Narodowym w Warszawie już po raz 21. zbierze się grono Forum 100, nieoficjalnego klubu biznesowego szefów 100 największych firm z branży stolarki i ślusarki budowlanej, by rozmawiać o wynikach, zagrożeniach, ale i o szansach rozwijania tego segmentu gospodarki.

Ponadto w ramach wydarzenia odbędzie się Gala Liderów Rynku Stolarki 2018. Poznamy liderów poszczególnych segmentów naszego rynku, jak również tych, których produkty i działania zostały docenione przez środowisko architektów w ramach konkursu StolARCHI, w którym GEZE Polska bierze udział.

Branżowy program promocji Materiały na Targi The Big 5 Dubaj

The-Big-518

W związku z realizacją Branżowego Programu promocji branży Budowa i wykończenie budowli informujemy, o możliwości nadsyłania do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) swoich materiałów promocyjnych na Targi The Big 5 odbywające się w dniach 26 – 29 listopada 2018 w Dubaju.
Zainteresowane firmy prosimy o przesyłanie materiałów do

12 października 2018., na adres:
BERM CREATIVE Production Group
Ul. Wiśniowa 40B, 00-001 Warszawa

Z dopiskiem: „Materiały THE BIG 5 Dubai”

https://www.trade.gov.pl/pl/Wydarzenia/269097,the-big-5-2018.html

Konsultacje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nt. Zasady wzajemnego uznawania

mIWMGxK3_400x400

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się do Państwa z uprzejmym pytaniem czy przy wprowadzaniu towarów na rynki państw członkowskich UE stosują Państwo zasadę wzajemnego uznawania?

Swobodny przepływ towarów oraz zasada wzajemnego uznawania co do zasady gwarantują, że towary wyprodukowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia powinny być dopuszczone do obrotu na wszystkich pozostałych rynkach państw członkowskich UE. Niestety często zdarza się, że państwa członkowskie, mając na uwadze interes publiczny, tj. ochronę zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów czy środowiska naturalnego, w oparciu o art. 36 TFUE, nakładają ograniczenia lub nie wyrażają zgody na wprowadzenie do obrotu danego towaru. W takich sytuacjach wielu przedsiębiorców napotyka na kłopotliwe, kosztowne i czasochłonne procedury związane z uzyskaniem dodatkowych certyfikatów. Z drugiej strony wielu barier przy wprowadzaniu do obrotu towarów można byłoby uniknąć, gdyby w praktyce stosowana była zasada wzajemnego uznawania.
Problemy ze stosowaniem zasady wzajemnego uznawania przez administracje państw członkowskich UE skłoniły KE do opracowania nowego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim COM(2017)795. Obecnie toczą się nad nim prace, które mają zakończyć się w I połowie 2019 roku. Nowe rozporządzenie będzie stosowane po upływie roku od jego wejścia w życie.

Komisja Europejska (KE) w nowym projekcie rozporządzenia zaproponowała działania i instrumenty, które powinny przyczynić się do:
1. Skuteczniejszego funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania,
2. Przyspieszenia i usprawnienia procesu wprowadzania towarów na rynki innych państw członkowskich oraz zredukowania związanych z tym kosztów poprzez wprowadzenie DOBROWOLNEGO OŚWIADCZENIA O WZAJEMNYM UZNAWANIU,
3. Ustanowienia przejrzystych procedur i zasad przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym ograniczeniu lub zakazie wprowadzenia produktu na krajowy rynek przez administracje państw członkowskich,
4. Zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania stosowania zasady wzajemnego uznawania poprzez włączenie systemu SOLVIT i Komisji Europejskiej w przypadku kwestionowania przez przedsiębiorców decyzji państw członkowskich,
5. Wzmocnienia roli Punktów Kontaktowych ds. Produktów (PCP) w informowaniu przedsiębiorców o krajowych przepisach technicznych.
Nowe rozporządzenie w sprawie zasady wzajemnego uznawania będzie stosowane do produktów, dla których wymagania NIE zostały określone w legislacji europejskiej, natomiast wymagania takie zostały przewidziane w krajowych przepisach technicznych poszczególnych państw członkowskich. Zasadę wzajemnego uznawania stosuje się między innymi do wyrobów budowlanych czy mebli. Są to grypy towarowe, które mają duże znaczenia dla polskiej gospodarki i polskiego eksportu.

Wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chciałoby zorganizować warsztaty, które pomogłyby:
1. rozpowszechnić informacje na temat stosowania zasady wzajemnego uznawania,
2. zidentyfikować sektory, w których zasada wzajemnego uznawania mogłaby być stosowana, a nie jest,
3. zidentyfikować bariery, które utrudniają stosowanie zasady wzajemnego uznawania,
4. określić inne działania, które są konieczne, aby poprawić funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w praktyce.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami.

Prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety przez postawienie „X” przy właściwej odpowiedzi oraz przesyłanie jej na adres: konsultacjeDSE@mpit.gov.pl w terminie do dnia 21 października 2018 roku.

ANKIETA

O szczegółach dotyczących warsztatów będziemy informować w terminie późniejszym.