Archive for styczeń, 2018

BUDMA uroczyście otwarta.

collage

Rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury BUDMA. Targom, które potrwają do piątku, 2 lutego, będą towarzyszyć liczne wydarzenia branżowe. To największa Budma od dziesięciu lat.
Targi Budma uznawane są za jedne z najważniejszych wydarzeń targowych branży budowlanej, a także tych organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie. Można na nich znaleźć wiele innowacyjnych rozwiązań technologicznych, pozyskać specjalistyczną wiedzę, wymienić doświadczenia, a przede wszystkim odbyć spotkania biznesowe. Jest tu szeroka oferta produktowa producentów i dystrybutorów sprzętu i materiałów budowlanych z zakresu budownictwa mieszkaniowego, niemieszkaniowego i infrastrukturalnego. Wydarzenie dedykowane jest czterem głównym grupom zwiedzających: przedstawicielom handlu, architektom, wykonawcom oraz inwestorom.
Program targów zawiera szereg dodatkowych wydarzeń specjalnych, kierowanych do poszczególnych grup, odbywać się będą konferencje, debaty i seminaria z udziałem autorytetów z branży.

Wśród firm, które zaplanowały udział w Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury Budma, znajdują się zarówno te najbardziej rozpoznawalne marki na rynku budowlanym, jak również nowi reprezentanci branży. Zgodnie z oczekiwaniami organizatorów, w Poznaniu możemy spodziewać się ekspozycji najnowszej oferty produktowej i technologicznej ponad 1000 wystawców z 57 krajów. Będą m.in. misje gospodarcze z Tajwanu, Chin i Kanady.

W ramach Budmy 2018 będzie można zobaczyć największy Salon Dachów oraz Salon Stolarki w Polsce. Najnowsze trendy i designerskie rozwiązania będzie można obejrzeć na Salonie Podłóg i Parkietów, a systemy montażu rusztowań i nowe rozwiązania technologiczne przy okazji Salonu Rusztowań i Szalunków.

selfp

Wśród oczekiwanych wydarzeń jest trzecia już odsłona Monteriady promującej prawidłowy montaż wyrobów stolarki budowlanej. Uczestnicy imprezy będą mogli obejrzeć realizowane „na żywo” pokazy montażu produktów wiodących firm z branży stolarki budowlanej. W pokazach zostaną wykorzystane najnowocześniejsze narzędzia, akcesoria i systemy montażowe. Wydarzenie jest dedykowane inwestorom, monterom, sprzedawcom i dystrybutorom stolarki budowlanej, a także uczniom szkół branżowych. Zapraszamy do pawilonu nr. 5, stoiski nr.1

Szczegółowe informacje na temat targów Budma można znaleść na stronie www.budma.pl

Zaproszenie na konferencję prasową POiD

Zaproszenie_spotkanie_prasowe_MONTERIADA_2018_v5

Związek POiD ma zaszczyt zaprosić na spotkanie prasowe, które odbędzie się w dniu

31 stycznia br. o godz. 16.30 na stoisku nr. 1 w pawilonie nr. 5

Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury

Wymiary referencyjne okien uwzględnione w Warunkach Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

5107-1-experience-centre-duffel-masterline8-reynaers-2018-01-24-11-55-51

Podczas spotkania, które odbyło się 12 stycznia 2018 roku, przedstawiciele Związku POiD rozmawiali z reprezentantami ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat zmian w przepisach dotyczących parametrów izolacyjności termicznej okien. Efektem dyskusji jest uwzględnienie postulowanych przez POiD wartości dla okna referencyjnego.

W stanowisku, które Związek POiD przekazał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w czerwcu 2017 roku, polska branża stolarki budowlanej opowiedziała się za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej na obecnym poziomie określonym w Warunkach Technicznych obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku (1,1 W/m²K dla okien fasadowych i drzwi balkonowych, zaś dla okien dachowych 1,3 W/m²K). Postulowano również wprowadzenie wymiarów referencyjnych dla obliczeń Uw dla okien.

Omówieniu zgłoszonej propozycji posłużyły liczne spotkania. W ostatnim z nich, które odbyło się w styczniu br., uczestniczyli także eksperci – przedstawiciele instytucji związanych z branżą budowlaną: Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, Krajowej Agencji Poszanowania Energii, Instytutu Techniki Budowlanej i Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego.

W wyniku dyskusji ustalono, aby wartości wymaganego współczynnika przenikania Uw odnieść do okna o wymiarach referencyjnych (rozwiązanie takie jest stosowane w wielu krajach europejskich), co było jednym z postulatów reprezentowanej przez POiD branży. W związku z tym, Związek skonsultował z producentami stolarki okiennej to, czy należy zarekomendować wartości wyznaczone przez normę PN-EN 14351-1:2006 +A2:2016, czy też zaproponować inne wymiary referencyjne.

W efekcie tych konsultacji, w rekomendacji uwzględnionej przez odpowiedzialny za budownictwo resort, POiD przedstawił, że w Polsce, podobnie jak w kilku innych krajach Unii Europejskiej, powinny zostać przyjęte wartości zdefiniowane przez PN-EN 14351-1:2006 +A2:2016, która określa w normatywnym załączniku E wymiary referencyjne dla różnych zakresów okien pionowych i dachowych. Dla powierzchni całkowitych okien ≤ 2,3 m², wymiar referencyjny może wynosić 1,23 ( ± 25% ) m x 1,48 ( – 25%) m, natomiast dla powierzchni powyżej 2,3 m² wymiar referencyjny może wynosić 1,48 ( + 25% ) m x 2,18 ( ± 25% ) m.

Tak sformułowane wymaganie wobec współczynnika Uw dla okien zostanie wkrótce wprowadzone poprzez nowelizację rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W ramach spotkania ustalono również, że w 2019 roku ponownie podjęta będzie dyskusja na temat obniżenia współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej w roku 2021. Dialog ten będzie prowadzony z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, które odpowiada aktualnie za sektor budownictwa.

Deklarowanie przenikalności cieplnej na podstawie wymiarów referencyjnych jest korzystne dla producentów, szczególnie w odniesieniu dla okien o bardzo małych wymiarach. Nie będą oni musieli bowiem ponosić kosztów dodatkowych badań, a co za tym idzie, podnosić cen produktów. Przyjęcie tej zasady pozwoli na łatwe i szybkie porównanie pod względem parametrów przenikalności cieplnej wyprodukowanych w Polsce okien z wyrobami producentów z innych krajów, gdzie stosowane są takie same regulacje. Stanowi także wypełnienie postanowień normy europejskiej na okna. Zastosowanie wymiaru referencyjnego dla okna jest też korzystne dla inwestorów, gdyż wiąże się z brakiem wzrostu cen stolarki, co sprawi, że odbiorcy nie będą poszukiwali niecertyfikowanych rozwiązań w tzw. „szarej strefie”.

Promocja polskiej branży stolarki budowlanej w ramach Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”

MPG_logo_vertical_rgb

Trwają przygotowania do realizacji Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”, który w latach 2018-2019 realizowany będzie przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu. W ramach programu przedsiębiorstwa mogą skorzystać z szeregu różnorodnych działań, w tym m.in. zaprezentować się na licznych targach zagranicznych.

Celem realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) programu jest promowanie polskiej gospodarki w oparciu o rodzime marki produktowe, wpisujące się w obszary Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). Działania nakierowane są na promocję branży budowlanej, jako całości sektora.

W ramach Branżowego Programu Promocji, do końca 2019 roku PAIH zorganizuje stoiska informacyjno-promocyjne podczas wybranych wydarzeń targowo-konferencyjnych w następujących krajach: Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan, Rosja, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Turcja, Norwegia, Niemcy oraz Białoruś. Polskie firmy będą tam miały również możliwość pokazania swoich materiałów marketingowych, filmów reklamowych oraz spotkań z kontrahentami.

Program obejmuje też szereg innych aktywności, z jakich mogą korzystać przedsiębiorstwa. Należą do nich m.in. organizacja misji przyjazdowych dla zagranicznych dziennikarzy, udział w misjach gospodarczych, których celem jest rozpoznanie rynku oraz nawiązanie kontaktów biznesowych, a także działalność informacyjno-promocyjna w mediach tradycyjnych i elektronicznych.

Przedsiębiorcy uczestniczący w programie mają możliwość otrzymania wsparcia finansowego za udział w działaniach promocyjnych. Wsparcie to będzie przyznawane w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Związek POiD, jako reprezentant rodzimej branży stolarki budowlanej, przygotowuje specjalny katalog przedstawiający potencjał tego sektora polskiej gospodarki i działające w nim przedsiębiorstwa. Powstający z inicjatywy POiD katalog, w ramach BPP, zostanie wysłany i zaprezentowany na wymienionych wyżej wydarzeniach zagranicznych. Dzięki temu, zapewniona zostanie szeroka promocja branży, a odbiorcy niemal na całym świecie będą mogli zapoznać się z produkowanymi w Polsce rozwiązaniami.

***

Branżowy Program Promocji „Budowa i wykańczanie budowli” realizowany jest w ramach projektu „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” poddziałanie 3.3.2 i pozostaje jednym z 9 programów branżowych, których operatorem jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu. Wsparcie działań promocyjnych dla przedsiębiorców będzie finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.Informacje na temat harmonogramu naboru wniosków znajdują się w poniższym linku:
https://poir.parp.gov.pl/archiwum-wiadomosci/harmonogram-naborow-programu-inteligentny-rozwoj-parp-2018

Pełną informację dot. programu „Budowa i wykańczanie budowli” (zawierającą opis poddziałania 3.3.2 i 3.3.3) znajduje się pod linkiem poniżej:
www.mr.gov.pl/media/46936/BPP_budowlana_6_11.pdf

Znamy harmonogram MONTERIADY 2018

HARMONOGRAM_aveex_sternick_for_poid_stoisko_monteriada_1280x720_program_WEB_v3

Znamy harmonogram MONTERIADY 2018

Już 30 stycznia 2018 roku rozpocznie się najnowsza odsłona MONTERIADY, realizowanej na Międzynarodowych Targach Budownictwa i Architektury BUDMA.
Wydarzenie odbywać się będzie w pawilonie nr 5 na stoisku nr 1. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym harmonogramem pokazów.

Zapraszamy także do śledzenia Facebook’a „DOBRY MONTAŻ”, gdzie na bieżąco publikowane są informacje na temat MONTERIADY 2018: https://www.facebook.com/dobrymontaz/

Więcej informacji o Targach BUDMA można znaleźć pod adresem: http://www.budma.pl/pl/

 

Laureaci Złotego Medalu 2018

zlotymedal2018

Złoty Medal MTP to jedna z najbardziej rozpoznawalnych nagród na polskim rynku, która jest przyznawana po wnikliwej ocenie ekspertów innowacyjnym produktom najwyższej jakości, odpowiadającym szeregu kryterium, wytworzonym w oparciu o najwyższej klasy technologie.
Spośród wielu nadesłanych zgłoszeń, Sąd Konkursowy pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Józefa Jasiczaka, dyrektora Instytutu Konstrukcji Budowlanych, Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, uhonorował 35 produktów zgłoszonych do konkursu o Złoty Medal targów BUDMA.

Wszystkie przyznane Złote Medale MTP są nagrodami równoważnymi.
Wśród nagrodzonych Złotym Medalem nie mogło zabraknąć firm członkowskich :
-Entra   z nową linią drzwi wejściowych GRADARA FIRE
-Fakro   z markizą anty-smogowa VMZ cleanAir oraz systemem domu inteligentnego FAKRO smartHome
-Hormann Polska z Bramą rolowana Decotherm S SB, segmentową Bramą Garażową LPU 67, Drewnianymi Drzwiami Wewnętrznymi HÖRMANN typu Conceptline oraz systemem kontroli dostępu HÖRMANN
-Wiśniowski z Brama garażowa segmentowa UniPro RenoSystem oraz Drzwiami CREO

Gratulujemy wszystkim Wystawcom, których produkty zostały wyróżnione tą prestiżową nagrodą, pełna lista nagrodzonych wraz z opisami produktów: www.budma.pl/pl/zloty_medal/zlote_medale_2018/

Zawód monter stolarki budowlanej od września 2018 roku w szkołach branżowych

POiD_logo_2000px

Zawód monter stolarki budowlanej od września 2018 roku w szkołach branżowych

W dniu 7 grudnia 2017 roku Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Oznacza to, że po opublikowaniu podstawy programowej, szkoły będą mogły rozpocząć kształcenie w zawodzie montera stolarki budowlanej od 1 września 2018 roku.  O utworzenie tej profesji, wraz z instytucjami z branży budowlanej, aktywnie zabiegał Związek POiD.

Podpisane przez Ministra Edukacji Narodowej rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 18 grudnia 2017 roku. Na jego mocy, do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego wprowadzono pozycję: „monter stolarki budowlanej”. Dzięki temu, oferta edukacyjna szkół będzie bardziej atrakcyjna i w większym stopniu dostosowana do zapotrzebowania rynku pracy oraz pracodawców. Pojawią się również dodatkowe możliwości kształcenia przyszłych fachowców. Jednocześnie, w ramach trwających do 27 grudnia br. konsultacji społecznych omawiany jest projekt rozporządzenia określającego podstawę programową do nauczania nowego zawodu.

Podpisanie rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego to ważna informacja dla polskiej branży stolarki budowlanej. Oferowane przez producentów wysokiej jakości rozwiązania wymagają bowiem prawidłowego montażu, który przeprowadzić będą mogli właśnie odpowiednio przygotowani profesjonaliści. Utworzenie nowej profesji oznacza, że sukcesem zakończyły się działania Związku POiD, który współpracował ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa. W maju 2016 roku wniosek w sprawie wprowadzenia zawodu montera stolarki budowlanej złożono do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. Po konsultacjach międzyresortowych oraz zebraniu opinii instytucji i organizacji biznesowych, wniosek został podpisany przez ten resort i przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej. POiD, wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji pracował również nad podstawą programową dla nowej profesji.

Ważną inicjatywą wspierającą utworzenie zawodu montera stolarki budowlanej jest, realizowana przez Związek POiD, kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ”, w ramach której w pięciu szkołach branżowych – w Białymstoku, Bytomiu, Gdańsku, Nowym Dworze Mazowieckim i Poznaniu utworzone zostały klasy patronackie „DOBRY MONTAŻ”.