Archive for 2018

Dobry produkt tylko z „DOBRYM MONTAŻEM” – kolejna odsłona kampanii

Aveex_for_POID_dobry_montaz_baner_logo_maly

Pionierska na polskim rynku kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ” wraz z początkiem sierpnia 2018 roku ruszyła na nowo.

Bieżąca odsłona organizowanej przez Związek POiD akcji potrwa do końca czerwca 2019 roku i obejmie szereg działań, wśród których będzie mnóstwo nowości.
W ramach kampanii funkcjonuje strona internetowa dobrymontaz.com z wyszukiwarką monterów, a także FanPage „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku. Nowością będzie m.in. profil na Instagramie oraz zaangażowanie blogerek wnętrzarskich i lifestylowych. Nie zabraknie również filmu promocyjnego, prezentacji idei „DOBREGO MONTAŻU” w formie sztuki ulicy, a także kampanii public relations w mediach drukowanych i elektronicznych.

Od września br. kontynuowana będzie też współpraca z klasami patronackimi „DOBRY MONTAŻ” w wybranych szkołach z całej Polski. Wiosną 2019 roku rozpocznie się zaś kampania służąca wsparciu promocji zawodu montera stolarki budowlanej wśród młodzieży. To tylko niektóre z zaplanowanych działań – w ramach akcji przygotowano również wiele innych aktywności, o których będziemy informować na bieżąco!

Partnerzy najnowszej odsłony „DOBREGO MONTAŻU” to marki: AIB, FAKRO, GERDA, HÖRMANN, KLIMAS WKRĘT-MET, KRISPOL, MARCOPOL, PORTA KMI POLAND, PROLINE, ROTO i SOUDAL.

Zapraszamy do śledzenia i polubienia fanpagu „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku 

Monter stolarki budowlanej – wspieraj zawód z przyszłością!

6mapaszkół

Dzięki staraniom Związku POiD, firm i instytucji z branży budowlanej, od roku szkolnego 2018/2019 możliwe będzie kształcenie w zawodzie „monter stolarki budowlanej”. Chęć naboru uczniów w tej profesji zadeklarowało ponad 20 placówek szkolnych z całej Polski. Współpraca z wybranymi szkołami stanie się częścią kampanii „DOBRY MONTAŻ”. Jak dołączyć do kooperacji?

Branża stolarki budowlanej w Polsce potrzebuje dobrze wyedukowanych fachowców, którzy w przyszłości zadbają o profesjonalny montaż wyrobów stolarki budowlanej. Droga ku temu wiedzie właśnie poprzez kształcenie młodzieży i zachęcanie ich do podjęcia nauki w tym zakresie.
Jednym z działań akcji społecznej „DOBRY MONTAŻ” jest objęcie patronatem klas w czterech wybranych placówkach szkolnych. Dzięki temu, uczniowie będą mogli m.in. wziąć udział w szkoleniach produktowych, spotkaniach z ekspertami firm, a także zyskać nowoczesne wyposażenie pracowni.

Wiosną 2019 roku rozpocznie się natomiast kampania służąca wsparciu promocji zawodu montera stolarki budowlanej wśród młodzieży. Związek POiD pomoże tym samym szkołom prowadzącym rekrutację do klas o profilu „monter stolarki budowlanej”.  Nie tylko Partnerzy „DOBREGO MONTAŻU” mogą jednak zaangażować się we współpracę ze szkołami.

Wszystkie firmy zainteresowane współdziałaniem i wsparciem kształcenia przyszłych fachowców zapraszamy do kontaktu z Biurem Związku POiD (biuro@poid.eu)

Mapa placówek, które zgłosiły się do Związku POiD i zadeklarowały chęć naboru do klas o profilu „monter stolarki budowlanej” jest dostępna na FanPagu „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku: https://www.facebook.com/dobrymontaz/photos/a.698854666925829.1073741828.674755959335700/1372029262941696/?type=3&theater

Polska produkcja stolarki otworowej w czołówce krajów europejskich!

asm1

Najaktualniejsze dane opublikowane przez statystykę europejską wskazują, że Polska jest na piątym miejscu pod względem wartości produkcji stolarki okiennej i drzwiowej wśród krajów UE!
W 2017 roku nasz kraj wyprodukował okna i drzwi za kwotę 3,4 mld EUR – o 13,1% więcej niż w roku poprzednim.

Jest to najwyższa dynamika wzrostu wśród pięciu głównych producentów stolarki budowlanej na rynku unijnym!


Produkcja stolarki budowlanej – aktualizacja

Więcej informacji o rynku stolarki w raportach branżowych dostępnych dla firm czlonkowskich w ramach składki członkowskiej.

Protokół z posiedzenia Rady Wyrobów Budowlanych.

wb2

W dniu 10 lipca 2018r odbyło się kolejne posiedzenie Rady Wyrobów Budowlanych, organu opiniodawczo- doradczego Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z ramienia branży stolarki budowlanej reprezentację  funkcji członka RWB pełni doradca Związku POiD pan Zdzisław Maliszewski.
Głównym punktem posiedzenia było podsumowanie działania organów nadzoru budowlanego w 2017r oraz omówienie wyników badań próbek wyrobów budowlanych pobranych przez Inspektorów Wojewódzkich i Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Ogólne dane pokontrolne za rok 2017r przedstawiają się w sposób następujący:
1. Przeprowadzone kontrole – 1607
2. Skontrolowane wyroby – 4284 szt.
3. Zakwestionowane wyroby – 1618 szt. (38%)
4. Wyroby pobrane do badań (próbki) – 432 szt.
5. Negatywne wyniki badań próbek – 192 szt. (43%)
6. Wszczęte postępowania administracyjne – 714
7. Postępowania naprawcze – 116
8. Wydane decyzje nakazowo/zakazowe – 151
9. Wydane decyzje umorzeniowe – 551
Grupy wyrobów o największej liczbie kontroli:
1. Wyroby murarskie
2. Wyroby izolacji cieplnej
3. Wyroby gipsowe
4. Kleje budowlane
5. Cementy, wapna i spoiwa hydrauliczne
6. Papy, folie, membrany itp.
7. Wyroby podłogowe i posadzkowe
8. Okna, drzwi i wyroby związane
W grupie wyrobów stolarki budowlanej w 2017r skontrolowano ogółem 163 szt. okien i drzwi.
W stosunku do 76 szt. wyrobów stwierdzono różne niezgodności, które dotyczyły:
– niewłaściwego oznakowania
– niewłaściwego deklarowania przenikalności cieplnej
– niewłaściwe wzory Deklaracji Własności Użytkowych lub Zgodności
– niezgodność deklarowanych własności z wynikami próbek kontrolnych.
Z analizy w/w niezgodności oraz zaleceń Inspektorów Nadzoru Budowlanego nasuwają się następujące wnioski:
1. Konieczność szkoleń w małych średnich Firmach z zakresu przepisów dotyczących wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu.
2. Wiele Firm deklaruje przenikalność cieplną okien lub drzwi na podstawie wymiarów referencyjnych, co jest zgodne z Normą ale niezgodne z krajowymi przepisami budowlanymi (Warunkami Technicznymi).
W trakcie kontroli wykazywano to jako niezgodności.
Należy doprowadzić do zmiany zapisów w Rozporządzeniu dotyczącym Warunków Technicznych, zgodnie z wnioskiem Związku przekazanym do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
W wyniku badań próbek kontrolnych w 2017r stwierdzono tylko na 1 szt. okna i 1 szt. drzwi wejściowych, niezgodność jednej z własności z Deklaracją Własności Użytkowych tych dwu Producentów.
Badane okno dotyczyło Producenta krajowego a drzwi wejściowe były wyrobem importowanym.
W latach poprzednich badania próbek kontrolnych okien i drzwi wykazywały niezgodności deklarowanych własności w ilościach jak niżej:
– 2015r – 14 szt.
– 2016r – 17 szt.
Z powyższego wynika, że w tym względzie nastąpiła zdecydowana poprawa.
W wyniku działań organów kontrolnych (WINB i GINB) w 2017r wydano ogółem 30 decyzji nakładających kary – 29 na Producentów i 1 na Sprzedawcę.
Łączna wielkość nałożonych kar pieniężnych wyniosła – 544 200 zł.
Wśród 29 Producentów na których zaszła konieczność nałożenia kary pieniężnej, nie było Firmy z branży stolarki budowlanej.

Kolejny numer „Montera Stolarki już wkrótce”!

zajawka nr 2

Wsparcie dla termomodernizacji budownictwa coraz bliżej

POiD_logo_2000px

Wsparcie dla termomodernizacji budownictwa coraz bliżej

Związek POiD zabiega o wprowadzenia rozwiązań wspierających kompleksową termomodernizację budynków. Propozycje konkretnych działań w tym zakresie, zawarte w rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej, zostały 7 czerwca 2018 roku przekazane na ręce Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Rząd ogłosił stworzenie od 2019 roku ulgi termomodernizacyjnej na ocieplenie domów i wymianę starych kotłów grzewczych.

Podczas spotkania z Arturem Soboniem, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, przedstawiciele POiD przekazali rezolucję kongresową oraz uzgodnili obszary dalszej współpracy.  W dniu 12 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się zaś konferencja na temat wsparcia procesów termomodernizacji budownictwa. Uczestniczyli w niej reprezentanci POiD oraz innych organizacji branżowych, m.in. Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, Instytutu Techniki Budowlanej, a także Fundacji „Teraz Polska” i Grupy ZPR Media.

W rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej Związek POiD poparł planowane przez polski rząd działania służące wsparciu inwestycji w termomodernizację budownictwa. Jednocześnie postulował wprowadzenie kilku, różnorodnych rozwiązań – dotacji, kredytów i ulg – z których korzystać będą mogły różne grupy odbiorców. Związek zadeklarował również aktywne współdziałanie w procesie tworzenia przez rząd dedykowanych programów wspierających oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi. W opinii POiD, program termomodernizacji budownictwa może być sfinansowany ze środków europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS.

Wprowadzenie postulowanych przez Związek POiD i rodzimą branżę stolarki budowlanej rozwiązań wspierających termomodernizację budownictwa jest coraz bliższe. W kwietniu 2018 roku Henryk Kowalczyk, Minister Środowiska zapowiedział stworzenie ulgi termomodernizacyjnej od 2019 roku, co podczas inauguracji programu „Czyste powietrze” potwierdziła Teresa Czerwińska, Minister Finansów. Rząd ma również wdrożyć dwa inne narzędzia w tym zakresie – dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczkę z preferencyjnym oprocentowaniem.

Głównym celem powyższych inicjatyw jest poprawa efektywności energetycznej budynków. Związek POiD, jako reprezentant polskiej branży stolarki budowlanej, będzie w dalszym ciągu wspierał zaplanowane przez rząd działania i aktywnie uczestniczył w procesie ich tworzenia.

Prezentacja firm członkowskich na rynkach zagranicznych-katalog eksportowy.

news2

Związek POiD jako reprezentant branży wydał specjalny katalog promujący rodzimą branżę stolarki budowlanej, który dystrybuowany jest w ramach Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli” realizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) w latach 2018-2019. Na bazie bogatego doświadczenia, Związek POiD wspiera PAIH w promocji sektora branży stolarki budowlanej w ramach programu. Do końca 2019 roku PAIH zorganizuje stoiska informacyjno-promocyjne na targach w Teheranie, Ałmatach, Mińsku, Baku, Dubaju, Monachium oraz w Lillestrom ( Norwegia). Ponadto w okresie trwania programu organizowane będą misje handlowe oraz misje przyjazdowe dla zagranicznych dziennikarzy.

Katalog wydany w dwóch wersjach językowych ( angielskiej i rosyjskiej ) otwiera analiza rynku stolarki w Polsce opracowana na bazie raportów rynku stolarki przygotowywanych przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku dla członków POiD. Każda firma ma możliwość prezentacji firmy na dwóch stronach (str. 1- forma opisowa + str.2 – graficzno-reklamowa).

Zapraszamy do współpracy, jest to unikalna okazja do szerokiej promocji firmy, całej branży i oferowanych przez nią rozwiązań.

Firmy zainteresowane obecnością w katalogu prosimy o kontakt z biurem Związku POiD : admin@poid.eu , termin nadsyłania zgłoszeń 27 lipca br.

Więcej informacji na temat planowanych wydarzeń: https://construction.trade.gov.pl/pl/kalendarz-wydarzen/259554,kalendarz-wydarzen.html

Zaproszenie na spotkanie związane z kolejną edycją kampanii „Dobry Montaż”

wybierz-dobry-montaz.

Wybór dobrego produktu jest tak samo ważny jak jego dobry montaż. To przesłanie prowadzonej przez Związek POiD od 2014 roku, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”. Akcja ma na celu edukację i budowanie świadomości inwestorów indywidualnych odnośnie prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej. Część realizowanych w jej ramach inicjatyw jest też nakierowana na promocję profesji montera stolarki budowlanej, szerzenie dobrych praktyk montażowych i przekazywanie fachowcom rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Bieżąca edycja kampanii „DOBRY MONTAŻ” trwała do końca maja 2018 roku. Już od sierpnia 2018 roku rusza jednak jej kontynuacja.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym nowej odsłonie „DOBREGO MONTAŻU”. Spotkanie to odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Związku POiD w Warszawie.

Dotychczas zrealizowane w ramach kampanii inicjatywy przełożyły się na szeroką promocję prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej i zaprezentowanie Partnerów „DOBREGO MONTAŻU” jako przedsiębiorstw, które przywiązują dużą wagę do dobrego montażu. Projekt cały czas się rozwija i zyskuje nowe aktywności. Na stronie internetowej dobrymontaz.com inwestorzy mogą korzystać z wyszukiwarki firm świadczących usługi profesjonalnego montażu. Aktualności na temat akcji można również znaleźć na FanPage „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku. W mediach drukowanych i elektronicznych prowadzona była kampania public relations. Prawidłowy montaż wyrobów stolarki budowlanej był też promowany, w postaci interaktywnych pokazów „na żywo”, podczas MONTERIADY 2018.
Ostatnią odsłonę kampanii wzbogacono o nowe działania, m.in. film promocyjny dostępny na kanale YouTube Związku POiD, sesje zdjęciowe z Państwa udziałem oraz Key Visual, przedstawiający ideę kampanii, promowany w prasie i Internecie. Kooperacja podjęta w ramach klas patronackich „DOBRY MONTAŻ” stanowiła zaś ważny argument wspierający utworzenie zawodu montera stolarki budowlanej.

Podczas spotkania przedstawimy i wspólnie omówimy propozycję przyszłych działań akcji, w których duży nacisk planujemy położyć na rozszerzenie współpracy z placówkami szkolnymi i objęcie patronatem „DOBRY MONTAŻ” klas we wszystkich szkołach branżowych, jakie od września 2018 roku rozpoczną kształcenie w zawodzie „monter stolarki budowlanej”.

Wspólnie budujemy przyszłość naszej branży. Zapraszam więc Państwa serdecznie do udziału w spotkaniu i dołączenia do prestiżowego grona Partnerów kampanii. Ufam, że wspólnie wypracujemy rozwiązania zapewniające efektywną promocję „DOBREGO MONTAŻU”, a wzajemna współpraca przyczyni się do dalszego wzmocnienia wiarygodności i wizerunki Państwa firmy.

Laureaci Rankingu Budowlana Marka Roku 2018

DSC_8719 - kopia

Dostępna jest już klasyfikacja najlepszych marek materiałów budowlanych, wśród nich aż 12 firm członkowskich!

Ranking Budowlana Marka Roku to klasyfikacja materiałów budowlanych produkowanych w Polsce.

XIV edycja Gali Budowlana Marka Roku odbyła się 7 czerwca br. w hotelu Venecia Palace w Michałowicach k. Warszawy. Przyznano wyróżnienia i tytuły Złotych, Srebrnych i Brązowych Budowlanych Marek Roku 2018, jak również tytuły Championów Roku 2018, które honorują marki cenione przez wykonawców w ciągu wielu lat.

Uroczysta Gala jako zwieńczenie projektu zgromadziła licznych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, organizacji zrzeszających wykonawców, stowarzyszeń branżowych, i partnerów biznesowych.

Laureaci wśród, których sporą część stanowiły firmy przynależące do Związku POiD zostali uhonorowani w kilkudziesięciu kategoriach produktowych za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku materiałów budowlanych w 2018 roku. Tytuł został przyznany na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do śledzenia preferencji wykonawców poprzez wyniki Rankingu Budowlanej Marki Roku 2018 : www.rankingmarekbudowlanych.pl.

 

Tak dla termomodernizacji budownictwa – rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej

POiD_Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju_przekazanie rezolucji

Tak dla termomodernizacji budownictwa – rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej

Związek POiD popiera planowane przez polski rząd inicjatywy odnośnie termomodernizacji budownictwa i postuluje wprowadzenie dotacji, kredytów i ulg w tym zakresie. To główny przekaz rezolucji przyjętej przez Związek POiD podczas IX Kongresu Stolarki Polskiej. Efektem realizacji powyższych działań ma być ułatwienie Polakom inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie szarej strefy oraz dalszy rozwój branży stolarki budowlanej.

Termomodernizacja budownictwa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi, reprezentowana przez Związek POiD, branża stolarki budowlanej w Polsce. To również działanie niezwykle istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa – problem smogu, wynikający głównie z niskiej efektywności energetycznej budynków, dotyczy większości mieszkańców kraju.

O termomodernizacji na IX Kongresie Stolarki Polskiej

Tematyki termomodernizacji nie mogło więc zabraknąć podczas obrad IX Kongresu Stolarki Polskiej – wydarzenia, na którym wyznaczane są dalsze kierunki rozwoju branży. Była ona przedmiotem rozmów w ramach panelu: „Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa”, a także dyskusji zatytułowanej: „Termomodernizacja budynków polską racją stanu?”.  Zagadnienie omawiano z różnych perspektyw finansowej, prawnej, społecznej, ekologicznej oraz w kontekście wpływu projektów realizowanych w tym zakresie na dalsze funkcjonowanie polskiej branży stolarki budowlanej, budżet państwa, a także „portfele” konsumentów. Konkluzją dyskusji, z którą zgodzili się wszyscy jej uczestnicy, było to, że intensyfikacja działań służących termomodernizacji jest konieczna. Pobudzeniu inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków w Polsce mogą służyć różnorodne, „mieszane” rozwiązania wspierające.

Rezolucja kongresowa

Efektem obrad IX Kongresu Stolarki Polskiej jest przyjęcie rezolucji, w której Związek POiD popiera planowane przez polski rząd działania służące wsparciu inwestycji w termomodernizację budownictwa. Jednocześnie postuluje wprowadzenie kilku, różnorodnych rozwiązań w tym zakresie – dotacji, kredytów i ulg – z których korzystać będą mogły różne grupy odbiorców. Związek deklaruje również aktywne współdziałanie w procesie tworzenia przez rząd dedykowanych programów wspierających oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi. W opinii POiD, program termomodernizacji budownictwa może być sfinansowany ze środków europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS.

W dniu 8 czerwca 2018 roku przedstawiciele Związku POiD przekazali rezolucję IX Kongresu Stolarki Polskiej i wynikające z niej postulaty na ręce Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – resorcie odpowiedzialnym za sferę budownictwa. Treść rezolucji trafi także do innych resortów zajmujących się gospodarką, zdrowiem i ochroną środowiska oraz wszystkich instytucji i organizacji branżowych bezpośrednio związanych z tematyką termomodernizacji.

Termomodernizacja budownictwa – korzyści dla branży

Związek POiD będzie konsekwentnie dążył do stworzenia rozwiązań wspierających termomodernizację budynków, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska, pobudzą koniunkturę gospodarczą oraz wpłyną na ograniczenie tzw. „szarej strefy”. –  Związek POiD, współdziałając z innymi organizacjami branżowymi, od lat zabiega o wprowadzenie narzędzi, które umożliwią inwestorom korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój branży stolarki budowlanej w Polsce. Podczas targów BUDMA 2017 w Poznaniu, na ręce Andrzeja Adamczyka, ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa został złożony raport na temat wpływu ulg remontowo-budowlanych na polskie budownictwo i rodzimą gospodarkę. Przyjęcie rezolucji jest kolejnym, ważnym krokiem w tym kierunku – mówi Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku POiD.

Spodziewany efekt wprowadzenia dotacji, kredytów i ulg wspierających termomodernizację budownictwa to nie tylko poprawa jakości powietrza, lecz również pozytywny impuls dla funkcjonowania branży. Dedykowane systemy wsparcia stanowić będą dla inwestorów istotne narzędzia, umożliwiające im korzystanie z energooszczędnych wyrobów stolarki budowlanej. Jest to ważne szczególnie w świetle rosnących wymogów odnoście energooszczędności budownictwa (tzw. perspektywa 2021). Zwiększenie liczby inwestycji realizowanych w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków to również wzrost popytu na wysokiej jakości okna, drzwi oraz inne wyroby stolarki budowlanej, które zapewniają komfort termiczny i spełniają współczesne parametry w zakresie przenikalności cieplnej.