Archive for 2018

GEZE POLSKA PARTNEREM -OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM STOLARKI 2018!

GEZE LOGO gelb

W dniu 18 października 2018 na PGE Narodowym w Warszawie już po raz 21. zbierze się grono Forum 100, nieoficjalnego klubu biznesowego szefów 100 największych firm z branży stolarki i ślusarki budowlanej, by rozmawiać o wynikach, zagrożeniach, ale i o szansach rozwijania tego segmentu gospodarki.

Ponadto w ramach wydarzenia odbędzie się Gala Liderów Rynku Stolarki 2018. Poznamy liderów poszczególnych segmentów naszego rynku, jak również tych, których produkty i działania zostały docenione przez środowisko architektów w ramach konkursu StolARCHI, w którym GEZE Polska bierze udział.

Branżowy program promocji Materiały na Targi The Big 5 Dubaj

The-Big-518

W związku z realizacją Branżowego Programu promocji branży Budowa i wykończenie budowli informujemy, o możliwości nadsyłania do Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) swoich materiałów promocyjnych na Targi The Big 5 odbywające się w dniach 26 – 29 listopada 2018 w Dubaju.
Zainteresowane firmy prosimy o przesyłanie materiałów do

12 października 2018., na adres:
BERM CREATIVE Production Group
Ul. Wiśniowa 40B, 00-001 Warszawa

Z dopiskiem: „Materiały THE BIG 5 Dubai”

https://www.trade.gov.pl/pl/Wydarzenia/269097,the-big-5-2018.html

Konsultacje Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nt. Zasady wzajemnego uznawania

mIWMGxK3_400x400

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii zwraca się do Państwa z uprzejmym pytaniem czy przy wprowadzaniu towarów na rynki państw członkowskich UE stosują Państwo zasadę wzajemnego uznawania?

Swobodny przepływ towarów oraz zasada wzajemnego uznawania co do zasady gwarantują, że towary wyprodukowane zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju pochodzenia powinny być dopuszczone do obrotu na wszystkich pozostałych rynkach państw członkowskich UE. Niestety często zdarza się, że państwa członkowskie, mając na uwadze interes publiczny, tj. ochronę zdrowia, bezpieczeństwa, konsumentów czy środowiska naturalnego, w oparciu o art. 36 TFUE, nakładają ograniczenia lub nie wyrażają zgody na wprowadzenie do obrotu danego towaru. W takich sytuacjach wielu przedsiębiorców napotyka na kłopotliwe, kosztowne i czasochłonne procedury związane z uzyskaniem dodatkowych certyfikatów. Z drugiej strony wielu barier przy wprowadzaniu do obrotu towarów można byłoby uniknąć, gdyby w praktyce stosowana była zasada wzajemnego uznawania.
Problemy ze stosowaniem zasady wzajemnego uznawania przez administracje państw członkowskich UE skłoniły KE do opracowania nowego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wzajemnego uznawania towarów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim COM(2017)795. Obecnie toczą się nad nim prace, które mają zakończyć się w I połowie 2019 roku. Nowe rozporządzenie będzie stosowane po upływie roku od jego wejścia w życie.

Komisja Europejska (KE) w nowym projekcie rozporządzenia zaproponowała działania i instrumenty, które powinny przyczynić się do:
1. Skuteczniejszego funkcjonowania zasady wzajemnego uznawania,
2. Przyspieszenia i usprawnienia procesu wprowadzania towarów na rynki innych państw członkowskich oraz zredukowania związanych z tym kosztów poprzez wprowadzenie DOBROWOLNEGO OŚWIADCZENIA O WZAJEMNYM UZNAWANIU,
3. Ustanowienia przejrzystych procedur i zasad przy podejmowaniu decyzji o ewentualnym ograniczeniu lub zakazie wprowadzenia produktu na krajowy rynek przez administracje państw członkowskich,
4. Zapewnienia skuteczniejszego egzekwowania stosowania zasady wzajemnego uznawania poprzez włączenie systemu SOLVIT i Komisji Europejskiej w przypadku kwestionowania przez przedsiębiorców decyzji państw członkowskich,
5. Wzmocnienia roli Punktów Kontaktowych ds. Produktów (PCP) w informowaniu przedsiębiorców o krajowych przepisach technicznych.
Nowe rozporządzenie w sprawie zasady wzajemnego uznawania będzie stosowane do produktów, dla których wymagania NIE zostały określone w legislacji europejskiej, natomiast wymagania takie zostały przewidziane w krajowych przepisach technicznych poszczególnych państw członkowskich. Zasadę wzajemnego uznawania stosuje się między innymi do wyrobów budowlanych czy mebli. Są to grypy towarowe, które mają duże znaczenia dla polskiej gospodarki i polskiego eksportu.

Wychodząc naprzeciw polskim przedsiębiorcom Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii chciałoby zorganizować warsztaty, które pomogłyby:
1. rozpowszechnić informacje na temat stosowania zasady wzajemnego uznawania,
2. zidentyfikować sektory, w których zasada wzajemnego uznawania mogłaby być stosowana, a nie jest,
3. zidentyfikować bariery, które utrudniają stosowanie zasady wzajemnego uznawania,
4. określić inne działania, które są konieczne, aby poprawić funkcjonowanie zasady wzajemnego uznawania w praktyce.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się swoimi spostrzeżeniami i sugestiami.

Prosimy o wypełnienie załączonej poniżej ankiety przez postawienie „X” przy właściwej odpowiedzi oraz przesyłanie jej na adres: konsultacjeDSE@mpit.gov.pl w terminie do dnia 21 października 2018 roku.

ANKIETA

O szczegółach dotyczących warsztatów będziemy informować w terminie późniejszym.

 

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

PPE_PL_PAIH

Wychodząc naprzeciw potrzebom i aspiracjom polskiego biznesu, w dniu   25 października 2018 r. na PGE Narodowym w Warszawie, Polska Agencja Inwestycji i Handlu organizuje PAIH EXPO 2018 – Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Grupą docelową projektu są polskie małe i średnie firmy planujące lub już realizujące ekspansję zagraniczną

Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zagraniczne Biura Handlowe (ZBH) Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu zostały utworzone na miejsce zlikwidowanych WPHI. Agencja utworzyła do chwili obecnej 52 Zagraniczne Biura Handlowe, a docelowo ma być ich około 70. Zadaniem tych biur jest wsparcie przedsiębiorców za granicą.

Najbliższe wydarzenie organizowane przez PAIH czyli PAIH EXPO ma na celu między innymi promocję działalności biur ZBH oraz wsparcie polskich przedsiębiorców za granicą. Zjawią się tam wszyscy kierownicy dotychczas powołanych ZBH, z którymi będzie można porozmawiać i nawiązać kontakt bezpośredni.

Zakres merytoryczny wydarzenia skoncentrowany będzie wokół następujących zagadnień:
• informacja o rynku i branżach priorytetowych,
• nawiązywanie relacji biznesowych,
• identyfikacja potencjalnych partnerów,
• identyfikacja barier wejścia na rynek,
• kultura biznesowa na danym rynku,
• dostępne instrumenty wsparcia.

PAIH EXPO to pionierska impreza inwestycyjno-handlowa, która gwarantuje:
 12 pawilonów tematycznych za całego świata
 Dostępność ekspertów z 56 Zagranicznych Biur Handlowych PAIH ze wszystkich kontynentów
 Pawilon dla inwestorów
 56 praktycznych warsztatów
 168 raportów sektorowych i 56 przewodników po rynku
 Wieczorną sesję networkingową – PAIH EXPO Night
 Bezpłatny udział

Chętnych przedsiębiorców zapraszamy do udziału w wydarzeniu, szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji na stronie : https://paihexpo.gov.pl/

Promocja polskiego sektora budowlanego na rynkach wschodnich.

15

We wrześniu odbyły się dwie imprezy targowe w ramach Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli” w Mińsku oraz Ałmatach, a już 23 października rozpoczną się targi w World Build w Baku.

Od początku wprowadzenia BPP, Związek POiD wspiera Polską Agencję Inwestycji i Handlu (PAIH) w promocji sektora branży stolarki budowlanej. Min. w tym celu powstał katalog promującym rodzimą branżę stolarki budowlanej, który jest dystrybuowany nie tylko podczas imprez targowych w ramach BPP, ale również na różnych wydarzeniach organizowanych przez Zagraniczne Biura Handlowe PAIH oraz ambasady RP na całym świecie.

Firmy zainteresowane obecnością w katalogu zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z biurem POiD  ( biuro@poid.eu) , firmy które chciałby dosłać swoje katalogi produktowe w celu dystrybucja na targach World Build Baku prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorem.

Do końca 2019 roku PAIH planuje zorganizowanie stoisk informacyjno-promocyjnch na targach w Dubaju, Monachium, Mińsku oraz w Lillestrom ( Norwegia).

Link do katalogu imprez targowych

Link do relacji z targów Budpragres 2018 w Mińsku.

Ulga termomodernizacyjna – trwają prace legislacyjne.

Logo_Ministerstwa_Finansów.svg

Ministerstwo Finansów opracowało projekt ustawy, w którym proponowane są regulacje dotyczące tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

To dobra wiadomość dla całej rodzimej branży stolarki budowlanej – wprowadzenie postulowanych przez Związek POiD rozwiązań wspierających termomodernizację budynków jest coraz bliższe.
Ministerstwo Finansów przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W projekcie tym zawarte są propozycje regulacji dotyczących tzw. ulgi termomodernizacyjnej.

Stworzenie przez rząd, od 2019 roku, ulgi służącej wsparciu termomodernizacji budownictwa potwierdziła wcześniej, podczas inauguracji programu „Czyste powietrze”, Teresa Czerwińska, Minister Finansów. Rząd ma również wdrożyć dwa inne narzędzia w tym zakresie – dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz pożyczkę z preferencyjnym oprocentowaniem.

Związek POiD aktywnie zabiega o wprowadzenia rozwiązań wspierających kompleksową termomodernizację budynków. Propozycje konkretnych działań w tym zakresie, zawarte w rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej, zostały w czerwcu 2018 roku przekazane na ręce Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Projekt ustawy opracowanej przez Ministerstwo Finansów dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315352

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Patronem Honorowym „DOBREGO MONTAŻU”

Mir3

Mamy zaszczyt poinformować, że Patronat Honorowy nad bieżącą edycją kampanii „DOBRY MONTAŻ” objęło Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Patronat Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia, jakim jest kampania „DOBRY MONTAŻ”. Kierowany przez Ministra Jerzego Kwiecińskiego resort odpowiada m.in. za budownictwo, wsparcie przedsiębiorczości oraz politykę rozwoju kraju. Więcej informacji o Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju: https://www.miir.gov.pl

Dobry produkt tylko z „DOBRYM MONTAŻEM” – kolejna odsłona kampanii

Aveex_for_POID_dobry_montaz_baner_logo_maly

Według ostatnich badań[1], 57,9% inwestorów indywidualnych zetknęło się z niefachowym montażem wyrobów stolarki budowlanej. Jednocześnie 78,8% badanych zadeklarowało, że przywiązuje wagę do poprawnego montażu tego typu rozwiązań. Ich prawidłową instalację promuje ogólnopolska kampania społeczna „DOBRY MONTAŻ”, której nowa odsłona rozpoczęła się 1 września br. Jej Patronem Honorowym zostało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Realizowana od 2014 roku kampania „DOBRY MONTAŻ” ma na celu edukację i budowanie świadomości w zakresie montażu wyrobów stolarki budowlanej: okien, drzwi, bram, osłon okiennych i towarzyszących im rozwiązań. Skierowana jest do inwestorów indywidualnych oraz fachowców, a część jej inicjatyw nakierowanych jest również na promocję zawodu montera stolarki budowlanej. Bieżąca odsłona organizowanej przez Związek POiD akcji potrwa do końca czerwca 2019 roku i obejmie szereg działań, wśród których będzie mnóstwo nowości.

Z myślą o inwestorach indywidualnych

Dla każdego, komu bliski jest temat budowy domu czy aranżacji wnętrz, źródło wiedzy stanowi dedykowana kampanii strona internetowa: www.dobrymontaz.com. Oprócz praktycznych porad odnośnie wyboru i prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej, można tam znaleźć wyszukiwarkę firm świadczących usługi montażowe. Inspiracje oraz atrakcyjne konkursy z nagrodami publikowane są natomiast na Fanpagu „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku. W ramach akcji, w dalszym ciągu realizowana będzie kampania public relations w mediach drukowanych i elektronicznych, która ma zwrócić uwagę odbiorców na kwestię instalacji okien, drzwi, bram oraz osłon.

Zupełną nowość w tej edycji stanowi prezentacja idei „DOBREGO MONTAŻU” w formie sztuki ulicy oraz profil „DOBRY MONTAŻ” na Instagramie. Od jesieni w działania komunikacyjne zaangażowane będą blogerki wnętrzarskie i lifestylowe. Nie zabraknie również filmu promocyjnego. Projekt, w charakterze Partnerów, wspierają wiodące marki z polskiej branży stolarki budowlanej. – Edukacja branżowa to kluczowy element w strategii spółki KRISPOL. Bardzo cieszymy się, że w ramach kampanii będziemy mogli promować zawód „montera stolarki budowlanej” oraz edukować klientów detalicznych w zakresie wysokiej jakości usług montażowych. Jesteśmy również nastawieni na poszerzanie wiedzy naszych partnerów i ekip montażowych odnośnie prawidłowej instalacji stolarki oraz wsparcie przyszłego rynku usług montażowych. „DOBRY MONTAŻ” to istotny projekt społeczny, ważny dla całej branży budowlanej. Nasza współpraca dopiero się zaczyna, jednak wierzymy, że przyniesie ona wiele korzyści – mówi Radosław Gibki, Dyrektor Sprzedaży Krajowej firmy KRISPOL, jednego z Partnerów „DOBREGO MONTAŻU”.

Zawód montera stolarki budowlanej? To się opłaca!

„DOBRY MONTAŻ” to także działania skierowane do profesjonalistów. W wyszukiwarce na stronie dobrymontaz.com umieszczone są polecane przez Partnerów punkty dystrybucji, oferujące sprzedaż oraz montaż wyrobów stolarki budowlanej. Dodatkowo wyróżnione są tam DOBRE FIRMY, czyli punkty dystrybucji, cieszące się najlepszą opinią i najwyższym zaufaniem Partnerów kampanii.

Bieżąca odsłona akcji to także współpraca z klasami patronackimi „DOBRY MONTAŻ” w wybranych szkołach z całej Polski. W ramach kooperacji planowane jest m.in. zorganizowanie szkoleń produktowych dla uczniów, spotkania z ekspertami czy doposażenie szkolnych pracowni. Specjalnie dla uczniów klas patronackich przygotowany zostanie również konkurs. Wiosną 2019 roku rozpocznie się natomiast kampania służąca wsparciu promocji zawodu montera stolarki budowlanej wśród młodzieży. Związek POiD wesprze tym samym szkoły prowadzące rekrutację do klas o profilu „monter stolarki budowlanej”.

Partnerzy najnowszej odsłony „DOBREGO MONTAŻU” to wiodące marki z branży stolarki budowlanej: AIB, FAKRO, GERDA, HÖRMANN, KLIMAS WKRĘT-MET, KRISPOL, MARCOPOL, PORTA KMI POLAND, PROLINE, ROTO i SOUDAL. Kampanię, w charakterze jej ambasadorów, wspierają profesjonalni monterzy. Towarzyszą jej również patroni medialni i merytoryczni: Instytut Techniki Budowlanej i Polskie Stowarzyszenie Dekarzy.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na temat kampanii na fanpage „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku https://pl-pl.facebook.com/dobrymontaz/ oraz na stronie internetowej http://dobrymontaz.com/

[1] ASM Centrum Badań i Analiz Rynku: Badanie procesu decyzyjnego inwestorów w zakresie wyboru produktów stolarki budowlanej oraz znajomości kampanii „DOBRY MONTAŻ”, Kutno 2017

 

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2018.

People in office

CZY BUDOWNICTWO JEST NA SKRAJU KRYZYSU?

Rok 2018 rozpoczął się wzrostami w całym sektorze budowlanym. Dodatnie dynamiki produkcji odnotowano zarówno w budownictwie mieszkaniowym, kubaturowym, jak i inżynieryjnym. Po I poł. 2018 roku produkcja budowlano-montażowa osiągnęła wartość bliską 39,1 mld PLN, a więc o 26,3% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak spektakularne wzrosty, w pierwszych miesiącach br., w największym stopniu determinowane były przez budownictwo inżynieryjne i związaną z nim intensyfikację projektów współfinansowanych z perspektywy budżetowej UE na lata 2014-2020.
• Co jednak z budownictwem po 2020 roku?
• Co w sytuacji, w której napływ środków unijnych się skończy?
Badania koniunktury producentów przeprowadzone przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wykazały, iż większość z nich uważa, że rynek jest już w fazie dojrzałości. Tym bardziej może okazać się, iż po 2020 roku będziemy mogli myśleć o osiągnięciu wartości branży budowlanej ze słabego 2016 roku, w którym nastąpił zastój w przetargach finansowanych z budżetu UE.

Weź udział w konferencji i poznaj aktualne wyniki i rzetelne prognozy.
7 listopada 2018 r.
Budynek Ch8, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie

Podczas wydarzenia, któremu patronuje Związek POLSKIE OKNA i DRZWI będzie miała miejsce również debata,w której wezmą udział przedstawiciele organizacji branżowych. Podejmą oni tematykę przyszłości budownictwa po 2020 roku. Eksperci zarówno zaprezentują aktualną sytuację gospodarczą kraju i branży budowlanej, jak i przedstawią prognozy dla rynku w podziale na budownictwo mieszkaniowe, niemieszkalne i inżynieryjne.

W programie konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2018 znajdują się cztery główne bloki.

SESJA I – BUDOWNICTWO VS. POLSKA GOSPODARKA
SESJA II – BUDOWNICTWO NIEMIESZKALNE I INŻYNIERYJNE
SESJA III – DEBATA:CZY TO JESZCZE WZROST, CZY JUŻ DOJRZAŁOŚĆ RYNKU BUDOWLANEGO? PRZYSZŁOŚĆ POLSKIEGO BUDOWNICTWA PO 2020 ROKU.
SESJA IV – BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji znajdują się na platformie https://konferencjamrb2018.syskonf.pl/

Organizatorzy

ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku sp. z o.o.
Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa

Biuro Konferencji
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01/03
www.asm-poland.com.pl
Informacji na temat konferencji udziela Elżbieta Czerniec
tel. kom. +48 605 218 999, e-mail: e.czerniec@asm-poland.com.pl

Aluplast rozszerza swoją ofertę o profile z PVC z antracytowym rdzeniem

poid_aluplast

Odpowiadając na te trendy wprowadzamy do oferty profile o antracytowym rdzeniu, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie okien do modnych i nowoczesnych aranżacji.
Czysta elegancja w antracycie
Tak jak coraz bardziej kolorowy staje się świat wokół nas, tak też sukcesywnie zwiększa się popularność i udział w rynku okien kolorowych. Wyraźnie zmieniają się też preferencje dotyczące kolorów, wśród których zaczynają dominować przede wszystkim kolory antracytowe, bazaltowe oraz różne odcienie szarości.


Odpowiadając na te trendy wprowadzamy do oferty profile o antracytowym rdzeniu, co pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie okien do modnych i nowoczesnych aranżacji. Poprzez antracytowy rdzeń mamy możliwość, w przypadku okien dwustronnie okleinowanych, uzyskania spójnej kolorystyki w całym przekroju profilu, dzięki czemu nawet przy otwartym oknie można uzyskać jednolity wygląd. Tym samym okna jeszcze lepiej wkomponowują się w nowoczesne aranżacje wnętrz i elewacji.
Profile o antracytowym rdzeniu dostępne będą w najpopularniejszych, energooszczędnych systemach profili serii: Ideal 7000 oraz Ideal 8000, a wkrótce również Intertec 85 oraz drzwi unoszono-przesuwnych HST 85. Tym samym na antracytowym rdzeniu będą dwustronnie okleinowane wszystkie zlecenia w poniższych kolorach AP:


Tak szeroka gama profili dostępnych w antracytowym rdzeniu to krok w kierunku zapewniania jeszcze większej konkurencyjności ofert naszych partnerów handlowych, którzy będą mieli dużą swobodę w doborze rozwiązań najlepszych dla danej realizacji – komentuje Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast sp. z o.o. Liczymy, że będzie to również kolejny argument za wyborem cieszących się bardzo dużą popularnością systemów o głębokości zabudowy 85 mm.
W ostatnich latach wyraźnie zmienia się sposób myślenia o architekturze. Znajduje to przede wszystkim swój wyraz w poszukiwaniu zarówno w projekcie budynku, jak i w zastosowanych w nim produktach rozwiązań pozwalających nadać tym obiektom wyjątkowy i indywidualny charakter.