Archive for 2018

Zaproszenie na spotkanie związane z kolejną edycją kampanii „Dobry Montaż”

wybierz-dobry-montaz.

Wybór dobrego produktu jest tak samo ważny jak jego dobry montaż. To przesłanie prowadzonej przez Związek POiD od 2014 roku, ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”. Akcja ma na celu edukację i budowanie świadomości inwestorów indywidualnych odnośnie prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej. Część realizowanych w jej ramach inicjatyw jest też nakierowana na promocję profesji montera stolarki budowlanej, szerzenie dobrych praktyk montażowych i przekazywanie fachowcom rzetelnej wiedzy w tym zakresie.

Bieżąca edycja kampanii „DOBRY MONTAŻ” trwała do końca maja 2018 roku. Już od sierpnia 2018 roku rusza jednak jej kontynuacja.

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w najbliższym spotkaniu poświęconym nowej odsłonie „DOBREGO MONTAŻU”. Spotkanie to odbędzie się 28 czerwca 2018 roku o godz. 12.00 w siedzibie Związku POiD w Warszawie.

Dotychczas zrealizowane w ramach kampanii inicjatywy przełożyły się na szeroką promocję prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej i zaprezentowanie Partnerów „DOBREGO MONTAŻU” jako przedsiębiorstw, które przywiązują dużą wagę do dobrego montażu. Projekt cały czas się rozwija i zyskuje nowe aktywności. Na stronie internetowej dobrymontaz.com inwestorzy mogą korzystać z wyszukiwarki firm świadczących usługi profesjonalnego montażu. Aktualności na temat akcji można również znaleźć na FanPage „DOBRY MONTAŻ” na Facebooku. W mediach drukowanych i elektronicznych prowadzona była kampania public relations. Prawidłowy montaż wyrobów stolarki budowlanej był też promowany, w postaci interaktywnych pokazów „na żywo”, podczas MONTERIADY 2018.
Ostatnią odsłonę kampanii wzbogacono o nowe działania, m.in. film promocyjny dostępny na kanale YouTube Związku POiD, sesje zdjęciowe z Państwa udziałem oraz Key Visual, przedstawiający ideę kampanii, promowany w prasie i Internecie. Kooperacja podjęta w ramach klas patronackich „DOBRY MONTAŻ” stanowiła zaś ważny argument wspierający utworzenie zawodu montera stolarki budowlanej.

Podczas spotkania przedstawimy i wspólnie omówimy propozycję przyszłych działań akcji, w których duży nacisk planujemy położyć na rozszerzenie współpracy z placówkami szkolnymi i objęcie patronatem „DOBRY MONTAŻ” klas we wszystkich szkołach branżowych, jakie od września 2018 roku rozpoczną kształcenie w zawodzie „monter stolarki budowlanej”.

Wspólnie budujemy przyszłość naszej branży. Zapraszam więc Państwa serdecznie do udziału w spotkaniu i dołączenia do prestiżowego grona Partnerów kampanii. Ufam, że wspólnie wypracujemy rozwiązania zapewniające efektywną promocję „DOBREGO MONTAŻU”, a wzajemna współpraca przyczyni się do dalszego wzmocnienia wiarygodności i wizerunki Państwa firmy.

Laureaci Rankingu Budowlana Marka Roku 2018

DSC_8719 - kopia

Dostępna jest już klasyfikacja najlepszych marek materiałów budowlanych, wśród nich aż 12 firm członkowskich!

Ranking Budowlana Marka Roku to klasyfikacja materiałów budowlanych produkowanych w Polsce.

XIV edycja Gali Budowlana Marka Roku odbyła się 7 czerwca br. w hotelu Venecia Palace w Michałowicach k. Warszawy. Przyznano wyróżnienia i tytuły Złotych, Srebrnych i Brązowych Budowlanych Marek Roku 2018, jak również tytuły Championów Roku 2018, które honorują marki cenione przez wykonawców w ciągu wielu lat.

Uroczysta Gala jako zwieńczenie projektu zgromadziła licznych gości, wśród których znaleźli się przedstawiciele producentów materiałów budowlanych, organizacji zrzeszających wykonawców, stowarzyszeń branżowych, i partnerów biznesowych.

Laureaci wśród, których sporą część stanowiły firmy przynależące do Związku POiD zostali uhonorowani w kilkudziesięciu kategoriach produktowych za sukcesy w kreowaniu silnej marki na rynku materiałów budowlanych w 2018 roku. Tytuł został przyznany na podstawie wyników ogólnopolskiego badania opinii i preferencji firm wykonawczych.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom i zapraszamy do śledzenia preferencji wykonawców poprzez wyniki Rankingu Budowlanej Marki Roku 2018 : www.rankingmarekbudowlanych.pl.

 

Tak dla termomodernizacji budownictwa – rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej

POiD_Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju_przekazanie rezolucji

Tak dla termomodernizacji budownictwa – rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej

Związek POiD popiera planowane przez polski rząd inicjatywy odnośnie termomodernizacji budownictwa i postuluje wprowadzenie dotacji, kredytów i ulg w tym zakresie. To główny przekaz rezolucji przyjętej przez Związek POiD podczas IX Kongresu Stolarki Polskiej. Efektem realizacji powyższych działań ma być ułatwienie Polakom inwestycji w poprawę efektywności energetycznej budynków, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, ograniczenie szarej strefy oraz dalszy rozwój branży stolarki budowlanej.

Termomodernizacja budownictwa to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi, reprezentowana przez Związek POiD, branża stolarki budowlanej w Polsce. To również działanie niezwykle istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa – problem smogu, wynikający głównie z niskiej efektywności energetycznej budynków, dotyczy większości mieszkańców kraju.

O termomodernizacji na IX Kongresie Stolarki Polskiej

Tematyki termomodernizacji nie mogło więc zabraknąć podczas obrad IX Kongresu Stolarki Polskiej – wydarzenia, na którym wyznaczane są dalsze kierunki rozwoju branży. Była ona przedmiotem rozmów w ramach panelu: „Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa”, a także dyskusji zatytułowanej: „Termomodernizacja budynków polską racją stanu?”.  Zagadnienie omawiano z różnych perspektyw finansowej, prawnej, społecznej, ekologicznej oraz w kontekście wpływu projektów realizowanych w tym zakresie na dalsze funkcjonowanie polskiej branży stolarki budowlanej, budżet państwa, a także „portfele” konsumentów. Konkluzją dyskusji, z którą zgodzili się wszyscy jej uczestnicy, było to, że intensyfikacja działań służących termomodernizacji jest konieczna. Pobudzeniu inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków w Polsce mogą służyć różnorodne, „mieszane” rozwiązania wspierające.

Rezolucja kongresowa

Efektem obrad IX Kongresu Stolarki Polskiej jest przyjęcie rezolucji, w której Związek POiD popiera planowane przez polski rząd działania służące wsparciu inwestycji w termomodernizację budownictwa. Jednocześnie postuluje wprowadzenie kilku, różnorodnych rozwiązań w tym zakresie – dotacji, kredytów i ulg – z których korzystać będą mogły różne grupy odbiorców. Związek deklaruje również aktywne współdziałanie w procesie tworzenia przez rząd dedykowanych programów wspierających oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi. W opinii POiD, program termomodernizacji budownictwa może być sfinansowany ze środków europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS.

W dniu 8 czerwca 2018 roku przedstawiciele Związku POiD przekazali rezolucję IX Kongresu Stolarki Polskiej i wynikające z niej postulaty na ręce Artura Sobonia, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju – resorcie odpowiedzialnym za sferę budownictwa. Treść rezolucji trafi także do innych resortów zajmujących się gospodarką, zdrowiem i ochroną środowiska oraz wszystkich instytucji i organizacji branżowych bezpośrednio związanych z tematyką termomodernizacji.

Termomodernizacja budownictwa – korzyści dla branży

Związek POiD będzie konsekwentnie dążył do stworzenia rozwiązań wspierających termomodernizację budynków, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska, pobudzą koniunkturę gospodarczą oraz wpłyną na ograniczenie tzw. „szarej strefy”. –  Związek POiD, współdziałając z innymi organizacjami branżowymi, od lat zabiega o wprowadzenie narzędzi, które umożliwią inwestorom korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój branży stolarki budowlanej w Polsce. Podczas targów BUDMA 2017 w Poznaniu, na ręce Andrzeja Adamczyka, ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa został złożony raport na temat wpływu ulg remontowo-budowlanych na polskie budownictwo i rodzimą gospodarkę. Przyjęcie rezolucji jest kolejnym, ważnym krokiem w tym kierunku – mówi Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku POiD.

Spodziewany efekt wprowadzenia dotacji, kredytów i ulg wspierających termomodernizację budownictwa to nie tylko poprawa jakości powietrza, lecz również pozytywny impuls dla funkcjonowania branży. Dedykowane systemy wsparcia stanowić będą dla inwestorów istotne narzędzia, umożliwiające im korzystanie z energooszczędnych wyrobów stolarki budowlanej. Jest to ważne szczególnie w świetle rosnących wymogów odnoście energooszczędności budownictwa (tzw. perspektywa 2021). Zwiększenie liczby inwestycji realizowanych w zakresie poprawy efektywności energetycznej budynków to również wzrost popytu na wysokiej jakości okna, drzwi oraz inne wyroby stolarki budowlanej, które zapewniają komfort termiczny i spełniają współczesne parametry w zakresie przenikalności cieplnej.

Konsultacje branżowe w sprawie nowelizacji zapisów umów w zamówieniach publicznych

uzp.

Urząd Zamówień Publicznych podjął inicjatywę by we współpracy z branżą budowlaną wypracować rekomendowane zapisy umów, które będą stosowane w ramach udzielania zamówień publicznych – będą z korzyścią dla wykonawcy jak i zamawiającego i będą gwarantowały równowagę stron umowy o zamówienia publiczne.

Jako członek Komitetu Budownictwa powołanego przy Krajowej Izbie Gospodarczej prosimy o zaangażowanie się w tę inicjatywę oraz przekazanie ewentualnych uwag i sugestii, uzupełnień do przykładowych zapisów umów w podziale na – zamówienie na roboty budowlane, zamówienie na dostawy, zamówienie na usługi.

Prosimy o zgłaszania Państwa propozycji w terminie do 27 czerwca br na adres biuro@poid.eu

W załączeniu:
1. scan korespondencji z UZP w tej sprawie.
2. zamówienia na roboty Budowlane
3.zamówienia na dostawy
4. zamówienia na usługi

Polityka danych Osobowych

Polityka ochrony danych osobowych

Niniejszą Polityką ochrony danych osobowych chcemy przekazać szczegółowe informacje, jakie Twoje dane osobowe zbieramy, w jakich celach i w jaki sposób z nich korzystamy, kim jesteśmy oraz jakie masz prawa. Niniejsze pismo służy przekazaniu Ci informacji, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, które obowiązuje od 25 maja 2018 r. Informacje podane poniżej są bardzo ważne, dlatego prosimy Cię o dokładne zapoznanie się z ich treścią.

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, to jest Związek Polskie Okna i Drzwi, ul. Elektronowa 2 lok 1.22, 03-219 Warszawa wpisana do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000169192, numer NIP 524 2485676, numer REGON 015638892 (zwanym dalej (dalej „My”)
Możesz się z nami skontaktować:
• listownie, na adres: Związek Polskie Okna i Drzwi., ul. Elektronowa 2, lok. 1.22 , 03-219 Warszawa
• mailowo, na adres: biuro@poid.eu

W jakim celu i na jakiej podstawie wykorzystujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe, uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy w następujących celach:
• realizacji celów na podstawie Twojej zgody – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 a) RODO np.:
• korzystanie z usług newsletterowych,
• przekazywania informacji na temat produktów i usług oraz prowadzonych promocjach,
• wydarzeń lub akcji organizowanych przez nas, poprzez np. pocztę tradycyjną, e-mail, newsletter, kontakt telefoniczny, SMS – wy
• zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 b) RODO np.:
• w ramach kupna – sprzedaży,
• zapewnienia poprawnej jakości usług ,
• obsługi próśb do nas kierowanych (np. poprzez formularz kontaktowy),
• obsługi Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z realizacją umowy,
• Realizacja obowiązku niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – (podstawa prawna: art6 ust 1 c) RODO np.:
• przekazanie danych na żądanie sądu, policji,

• realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO np.
• zapewnienie obsługi usług płatniczych,
• obsługa Twoich próśb zapytań, które do Nas są kierowane w związku z wykonaniem umowy,
• windykacji należności: prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych,
• przechowywanie danych do celów archiwalnych (spełnienie przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
• wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
• weryfikacji wiarygodności płatniczej,

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Wymagamy od Ciebie podania danych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, w związku z każdą transakcją. Jeżeli nie zostaną nam podane niezbędne dane osobowe, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji rozpocząć współpracy. Jeżeli będą wymagać od nas przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych niezbędnych danych np. ze względów podatkowych.
Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne – w szczególności nie warunkuje to zawarcia i wykonania umowy.

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Spółka może udostępniać Twoje dane osobowe:
1) naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania;
2) podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności:
a) naszym agentom, agencjom reklamowym i innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług lub organizacji akcji marketingowych,
b) obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne,
c) podwykonawcom wspierających nas w wykonywaniu łączącej nas z Tobą umowy, np.
w obsłudze korespondencji,
d) podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową ;
3) innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
a) naszym agentom, agencjom reklamowym i podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
b) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
c) podmiotom nabywającym wierzytelności – w razie nie dokonania przez Ciebie zapłaty wystawionych przez nas faktur w terminie;
d) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) ,
e) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych;
4) organom państwowym np. sądy, prokuratura, organy podatkowe

Czy Twoje dane trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Obecnie nie planujemy przekazywać Twoich danych poza EOG.

Jak długo możemy przechowywać Twoje dane?

W przypadku korzystania z Twoich danych na podstawie zgody korzystamy z tych danych osobowych do momentu jej cofnięcia i rezygnacji z celów osiąganych dzięki niej.

W transakcjach związanych z realizacją umowy przez okres ich realizacji transakcji oraz czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, zawartej na skutek transakcji, maksymalnie 3,5 roku od dnia dokonania tych transakcji lub do czasu uprawomocnienia

W związku z realizacją przepisów prawa, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okresy określone w przepisach np. podatkowych.

W okresie, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku, np. otrzymać karę finansową od urzędów państwowych będziemy przechowywać Twoje dane osobowe.

Jakie przysługują Tobie uprawnienia?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych:
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
• prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
• prawo usunięcia danych osobowych;
• prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
• prawo do przeniesienia danych osobowych;
• prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
• prawo cofnięcia w każdym momencie każdej zgody bez podawania przyczyn oraz bez wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
• prawo do sprzeciwu wobec:
• przetwarzania przez nas Twoich danych na potrzeby marketingowe, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;
• przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
• Swoje prawa wyżej wymienione możesz realizować w każdym czasie, występując
z odpowiednim żądaniem.
• Z żądaniami opisanymi w punkcie jeden możesz wystąpić do Nas zgodnie z podanymi informacjami kontaktowymi.
• Mamy obowiązek udzielenia Ci informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniami, o których mowa wyżej w punkcie bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania.
W razie potrzeby termin, o którym mowa powyżej , możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
W terminie miesiąca od otrzymania Twojego żądania musimy Cię jednak poinformować o przedłużeniu terminu wraz z podaniem jego przyczyn.
• Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Twoimi żądaniami, o których mowa w punkcie 1, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Cię o powodach niepodjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Ciebie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
• Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Twojego żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe (np. zlikwidowano Spółkę) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono wiele lat temu oraz pomimo podjętych prób nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą).
• Na Twoje żądanie, poinformujemy Cię o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje
o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Twoich danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.
• Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej,
• Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Raporty z rynku stolarki okiennej i drzwiowej 2018

Okładki

Informujemy o dostępnych  raportach dot. rynku okien i drzwi, opracowanych przez Centrum Badan i Analiz Rynku zawierających dane  i prognozy kluczowe dla sektora stolarki

Przypominamy iż warunkiem przekazania firmom członkowskim  z raportów z rynku jest  opłacenie składek członkowskich za rok 2018.

SPIS TREŚCI

IX Kongres Stolarki Polskiej uchwycony w kamerze

MOS_8615

Zapraszamy do obejrzenia filmu, nakręconego podczas IX Kongresu Stolarki Polskiej w Iławie:

Rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej  

poid_logo_2000px

Rezolucja IX Kongresu Stolarki Polskiej

 

Przywrócenie rozwiązań wspierających termomodernizację budynków jest niezwykle istotne w świetle obowiązywania nowych standardów energetycznych (tzw. perspektywa 2021), których efektem może być wzrost cen wyrobów stolarki budowlanej oraz spadek poziomu realizowanych inwestycji. Dlatego też potrzebne jest wprowadzenie narzędzi, które umożliwią inwestorom korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na dalszy rozwój branży stolarki budowlanej w Polsce.

Jako reprezentant polskiej branży stolarki budowlanej, Związek POiD popiera planowane przez polski rząd działania służące wsparciu inwestycji w termomodernizację budownictwa. Jednocześnie POiD postuluje wprowadzenie kilku, różnorodnych rozwiązań w tym zakresie – dotacji, kredytów i ulg – z których korzystać będą mogły różne grupy odbiorców. Związek deklaruje również aktywne współdziałanie w procesie tworzenia przez rząd dedykowanych programów wspierających oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi. W opinii POiD, program termomodernizacji budownictwa może być sfinansowany ze środków europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS.

Postulaty Związku POiD w tej sprawie, zostaną w najbliższym czasie, w formie petycji, przekazane do odpowiedzialnego za budownictwo Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Związek POiD będzie konsekwentnie dążył do stworzenia rozwiązań wspierających termomodernizację budynków, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska, pobudzą koniunkturę gospodarczą, a także wpłyną na dalszy rozwój polskiej branży stolarki budowlanej oraz ograniczenie tzw. „szarej strefy”.

Nowe władze Związku POiD wybrane  

Walne Zgromadzenie Czlonkow Zwiazku POiD

Nowe władze Związku POiD wybrane  

W dniu 18 maja 2018 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD. Zgromadzenie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy – służyło podsumowaniu działalności organizacji w latach 2014-2018, wyborowi nowych władz Związku i rozmowom o dalszych kierunkach aktywności POiD.

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków na 4-letnią kadencję wybrani zostali członkowie organów statutowych. W efekcie wyborów Prezesem Zarządu Związku POiD został Janusz Komurkiewicz (FAKRO), a w skład Zarządu weszli: Ryszard Szpura, Wiceprezes Zarządu (AIB), Szymon Nadzieja, Wiceprezes Zarządu (Proventuss Polska), Katarzyna Łebkowska, Członek Zarządu (GERDA), Agnieszka Olędzka, Członek Zarządu (Hörmann Polska), Magdalena Cedro-Czubaj, Członek Zarządu (OKNOPLAST), Jacek Woźniak, Członek Zarządu (PORTA KMI POLAND).

Członkami nowej Rady Związku POiD zostali ponadto: Marcin Szewczuk (Aluplast), Jacek Dawidowski (Entra), Robert Ponto (Exlabesa), Michał Kowalczyk (Fabryka Okien Kowalczyk), Przemysław Ciechanowski (Glasslift), Tomasz Naguschewski (Karo), Grzegorz Ratajczak (Krispol), Przemysław Kaczmarek (Novet), Artur Romanik (Pomorska Fabryka Okien M&S), Małgorzata Chołuj (Roto), Paweł Burdziakowski (Selena), Aleksandra Pyziak (Somfy), Marcin Strzelec (WIŚNIOWSKI), Wojciech Kulej (Yawal).

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków wybrano również skład Komisji Rewizyjnej Związku POiD – znaleźli się w niej: Janusz Uberna, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej (Soudal), Edward Skał (Aries), Jerzy Gęsicki (Stol-Rem).

Dziękujemy wszystkim przedstawicielom firm członkowskich Związku POiD za udział w Walnym Zgromadzeniu Członków i serdecznie gratulujemy członkom nowych organów statutowych organizacji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX Kongres Stolarki Polskiej – podsumowanie

Aveex_RedPen_for_POiD_IX_Kongres_Stolarki_Polskiej_11

IX Kongres Stolarki Polskiej – podsumowanie

Za nami IX Kongres Stolarki Polskiej, którego celem było omówienie najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed branżą stolarki budowlanej, a także wyznaczenie dalszych kierunków jej rozwoju. Wiodącym tematem stała się termomodernizacja budownictwa, a efekt prowadzonych w tym zakresie rozmów stanowiło przyjęcie rezolucji, która określa przyszłe kierunki aktywności Związku POiD, nie pozostając też bez wpływu na funkcjonowanie branży.

W tegorocznej odsłonie Kongresu wzięło udział ponad 250 osób.  W uroczystym otwarciu wydarzenia uczestniczył Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Odczytał on, skierowany do uczestników Kongresu, okolicznościowy list od Ministra Inwestycji i Rozwoju. W imieniu Burmistrza Iławy, zgromadzone na Sali obrad osoby powitał również przedstawiciel Urzędu Miasta Iławy.

I panel tematyczny: „Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa”, część I

Program merytoryczny IX Kongresu Stolarki Polskiej tworzyły dwa panele tematyczne: „Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa” oraz „Jak sprzedawać więcej i drożej? Biochemia sprzedawcy”.  Wstęp do rozmów w ramach pierwszego panelu tematycznego stanowiła prezentacja ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku na temat aktualnych trendów w stolarce otworowej. W dalszej części, oczekiwania branży deweloperskiej w 2018 roku przedstawił Marcin Walewski, Przewodniczący Grupy Technicznej Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Doskonałą okazją do zapoznania się z przykładami nowoczesnych rozwiązań w zarządzaniu przedsiębiorstwem było natomiast wystąpienie Michała Marcinowskiego, Menadżera Produktu firmy Aluprof S.A., który zaprezentował doświadczenia tego przedsiębiorstwa z działalności na rynku USA.

I panel tematyczny: „Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa”, część II

Druga część panelu „Trendy i rozwój nowoczesnego budownictwa” poświęcona była termomodernizacji budownictwa. Tematykę stolarki okiennej we Włoszech w ujęciu istniejących ulg  i odliczeń podatkowych przedstawili: Enrico Seminara, Wiceprezes Agent 321 – Włoskiego Stowarzyszenia Przedstawicieli Handlowych oraz Piotr Kozłowski, Radca Prawny, I Sekretarz w Wydziale Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Polskiej w Rzymie w latach 2009-2013. O tym, jak wygląda system wsparcia w tym zakresie w Polsce opowiedział Michał Ościłowski, Doradca Energetyczny Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zaś służące wsparciu termomodernizacji, możliwe zachęty finansowe omówił prof. Marek Bryx, Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego Szkoły Głównej Handlowej, były Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i wiceminister infrastruktury.

Zakończenie panelu to dyskusja „Termomodernizacja budynków polską racją stanu?” prowadzona przez Marka Wielgo, Redaktora Naczelnego serwisu Muratorplus.pl. W charakterze ekspertów wzięli w niej udział: prof. Marek Bryx, Tomasz Gałązka, Naczelnik Wydziału Efektywności Energetycznej i Kwalifikacji Zawodowych w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Zbigniew Krysiak, dr hab. prof. SGH, Zbigniew Szpak, Prezes Zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii i Jerzy Żurawski z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska.

Rezolucja kongresowa

Zwieńczeniem rozmów w ramach pierwszego panelu tematycznego było przyjęcie rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej. Związek POiD popiera w niej planowane przez polski rząd działania w zakresie wsparcia termomodernizacji budownictwa, a jednocześnie postuluje wprowadzenie kilku rozwiązań  w tym zakresie – dotacji, kredytów i ulg – z których korzystać będą mogły różne grupy odbiorców. POiD deklaruje również aktywne współdziałanie w procesie tworzenia przez rząd odpowiednich programów oraz współpracę z innymi organizacjami branżowymi. W najbliższym czasie, do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju przekazana zostanie petycja w tej sprawie.

W opinii Związku, program termomodernizacji budownictwa może być sfinansowany ze środków europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS. Celem powyższych działań jest stworzenie rozwiązań, które w efekcie pomogą nie tylko w ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska, lecz również pobudzą koniunkturę gospodarczą, a także wpłyną na dalszy rozwój polskiej branży stolarki budowlanej oraz ograniczenie tzw. „szarej strefy”.

II panel tematyczny: „Jak sprzedawać więcej i drożej? Biochemia sprzedawcy”

Kontynuację rozmów realizowanych podczas poprzednich odsłon Kongresu stanowił drugi panel tematyczny, zatytułowany: „Jak sprzedawać więcej i drożej? Biochemia sprzedawcy”. Przyciągnął on liczne grono uczestników, którzy wypełnili salę obrad i aktywnie uczestniczyli w prezentacji. Prowadził ją Nikolay Kirov, Partner w Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. oraz Dyrektor Strategii i Rozwoju, Kozminski Executive Business School – Akademii Leona Koźmińskiego. Z pasją opowiadał o wpływie biochemii na organizm ludzki i o tym, jak przekłada się ona na codzienne funkcjonowanie firmy.

Panel ten miał charakter multimedialny – wystąpieniu towarzyszyły więc, nagrane w formie video-wywiadów, wypowiedzi wybranych szefów sprzedaży i marketingu, a także sprzedawców znanych polskich i światowych marek z różnych branży, w tym też stolarki budowlanej.

Uroczysta Gala

Wieczorem odbyła się uroczysta Gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia dla osób i firm szczególnie zaangażowanych w funkcjonowanie Związku POiD i całej branży. Tradycyjnie już przyznano certyfikaty dla firm członkowskich POiD oraz Partnerów bieżącej odsłony kampanii „DOBRY MONTAŻ”. Po raz szósty w historii wręczono Orły Polskiej Stolarki.  W kategorii „Wyróżnienie Zarządu Związku POiD” ta prestiżowa nagroda trafiła do firmy Gerda Sp. z o.o.. Orzeł Polskiej Stolarki od Dziennikarzy w kategorii „Kreator Trendów” odebrały zaś firmy Oknoplast Sp. z o.o. i WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. S.K.A. W ramach podziękowań za zaangażowanie i dotychczasową współpracę specjalne, okolicznościowe statuetki przyznano członkom organów statutowych POiD, które zakończyły swoją kadencję – Komisji Rewizyjnej, Rady i Zarządu Związku POiD.

Stojący na najwyższym poziomie program merytoryczny, zaangażowanie najlepszych ekspertów,  a przede wszystkim obecność tak wielu uczestników, w tym czołowych przedstawicieli branży, pozwoliły na podjęcie dyskusji dotyczących przyszłości reprezentowanego przez Związek POiD sektora polskiej gospodarki i wyznaczenie dalszych kierunków jego rozwoju.