Archive for październik, 2017

Konferencja techniczna: Przeszklone wieżowce – trendy w projektowaniu i wykonawstwie.

baner_konferencja_12_2017

Redakcja miesięcznika  Świat Szkła wraz ze Związkiem POiD będącym patronem branżowym wydarzenia
zapraszają  na Konferencję Techniczną

Przeszklone wieżowce– trendy w projektowaniu i wykonawstwie

która odbędzie się w
Centrum Konferencyjnym MRÓWKA
ul. Przekorna 33, 02-971 Warszawa

w dniach: 7-8 grudnia 2017

Na XXX Konferencji Technicznej organizowana przez Redakcję miesięcznika Świat Szkła mile będą witani:
– przedstawiciele firm zajmujących się produkcją, obróbką i montażem elementów szklanych (we wnętrzach i na fasadach);
– projektanci konstrukcji przeszklonych, architektów, wykonawców budowlanych;
– dostawcy szkła architektonicznego: float, powlekanego, lakierowanego, hartowanego, laminowanego, itp;
– dostawcy systemów profili fasadowych, okuć i łączników montażowych, klejów i uszczelniaczy;
– dostawcy napędów i sterowania stolarką otworową oraz systemów kontroli dostępu;
– dostawcy maszyn, narzędzi i materiałów służących do produkcji szkła budowlanego i szyb zespolonych, a także do zdobienia szkła (sitodruk, druk cyfrowy, itp.);
– dostawcy maszyn, urządzeń i materiałów służących do montażu elementów szklanych na fasadach;
– dostawcy programów komputerowych wspomagających projektowanie konstrukcji szklanych i fasad.
– Innych profesjonaliści z branży fasad, okien i szkła architektonicznego/budowlanego
– Pracownicy pionów technicznych firm zajmujących się inwestycjami, administrowaniem budynkami
– Przedstawiciele uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych oraz pracowników pionów technicznych

Referaty merytoryczne
Prelekcje zostaną wygłoszone przez przedstawicieli uczelni technicznych i instytutów naukowo-badawczych i obejmą następującą tematykę*:

Szkło przyszłości – nowe technologie produkcji i obróbki szkła,
Manuela Reben, Akademia Górniczo – Hutnicza
Szkła budowlane hartowane i wzmocnione termicznie – w świetle aktualnych norm europejskich.
Krzysztof Skarbiński, Polski Komitet Normalizacyjny
Kierunki rozwoju, a błędy wykonawcze współczesnych struktur metalowo-szklanych,
Maciej Cwyl, Politechnika Warszawska
Projektowanie konstrukcji szklanych dużych gabarytów w strefach wejściowych: do hoteli i innych budynków użyteczności publicznej, Marcin Kozłowski, Politechnika Śląska
Drzwi automatyczne, a wymagania ochrony przeciwpożarowej,
Zofia Laskowska
Rozwiązania oddymiające atrium hotelowego, sklepowego,
Grzegorz Kubicki, Politechnika Warszawska
Oddziaływanie czynników symulujących przyśpieszone starzenie na szkło modyfikowane powierzchniowo,
Agnieszka Marczewska, Anna Balon-Wróbel, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Projekt wykonawczy fasady przeszklonej – połączenie idei architekta z możliwościami technicznymi i przepisami
Tomasz Karwatka STUDIO PROFIL

Rynek stolarki budowlanej – stan obecny i prognozy na przyszłość
Beata Tomczak, Marta Łuszczyńska ASM

Testy szczelności – a błędy w montażu i produkcji okien i fasad
Katarzyna Jarocka PASS Doradztwo Energetyczne

Niezbędna wiedza Producenta szklanego wyrobu budowlanego o projekcie i wykonawstwie obiektu
Wojciech Korzynow SZKLAREXPERT

Uwagi do obliczania elementów fasad ze stopów aluminium przy wykorzystaniu popularnych programów komputerowych, Maciej Cwyl, Izabela Dmowska, Politechnika Warszawska

* organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu tematycznego Konferencji

Referaty techniczne
Program merytoryczny Konferencji będzie dodatkowo wzbogacony firmowymi prezentacjami omawiającymi programy, materiały, urządzenia i technologie wykorzystywane do projektowania i montażu konstrukcji przeszklonych oraz do produkcji ich elementów.

Dodatkowo przewidujemy wydanie specjalne miesięcznika „Świat Szkła”. Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.

Pobierz: Formularz zgłoszeniowy

Udział u konferencji będzie potwierdzony CERTYFIKATEM.

KONTAKT
Szczegółowych informacji udzielają:

Dział Marketingu i Reklamy: Justyna Górnowicz, Agnieszka Roguska
tel. kom.: 602 786 268, 698 455 355, e-mail: j.gornowicz@swiat-szkla.pl , a.roguska@swiat-szkla.pl
Redakcja Świat Szkła: Krzysztof Zieliński, Wojciech Kołodziejski
tel.: 22 53 53 062, e-mail: k.zielinski@swiat-szkla.pl, w.kolodziejski@swiat-szkla.pl

EURO-MEDIA Sp. z o.o.
Redakcja miesięcznika ŚWIAT SZKŁA
ul. Rosoła 10a, 02-786 Warszawa
e-mail: szklo@swiat-szkla.pl, www.swiat-szkla.pl
Informacje o poprzednich seminariach organizowanych przez Świat Szkła

 

 

Z czym na co dzień mierzą się przedsiębiorcy – spotkanie w ramach Forum Dialogu ZP BCC

bcc.22

W dniu 11 października w siedzibie BCC odbyło się posiedzenie Forum Dialogu ZP BCC, w którym po raz pierwszy uczestniczył reprezentant POiD. W gronie przedstawicieli biznesu oraz organizacji branżowych, dyskutowano i zaplanowano działania min. w tematach związanych z odpowiedzialnością przedsiębiorcy za nadużycia kontrahentów związane z podatkiem VAT, zatrzymywania należnego firmie zwrotu VAT przez regionalne urzędy skarbowe, braku ludzi do pracy na lokalnych rynkach, wywołujące w przedsiębiorstwach konieczność zwiększania obciążeń funduszu płac (tj. kosztów firmy) i zawiązywania nowych kontraktów  w konsekwencji: ograniczenia produkcji i nadmierny przyrost zapasów maszyn i urządzeń, licznych kontroli w przedsiębiorstwach, a także wsparcia przez samorządy szkół  branżowych w naborach uczniów. O szczegółach współpracy POiD z BCC będziemy informować Państwa na bieżąco.

Już dziś zapraszamy firmy zainteresowane udziałem w spotkaniu z Przewodniczącym Komisji Gospodarki i Rozwoju Sejmu RP Jerzym Meysztowiczem , którego tematyka związana będzie między innymi z delegowaniem pracowników i zatrudnianiem obcokrajowców, przepisami i kontrolami podatkowymi, nowelizacją prawa zamówień publicznych.

Szczegółowy program spotkania :

.

 

17-18 Maja 2018r. IX Edycja Kongresu Stolarki Polskiej

KSP_wizytowka

Kongres Stolarki Polskiej jest najważniejszym wydarzeniem dedykowanym polskiej branży stolarki budowlanej. Co roku przyciąga ponad 300 uczestników – właścicieli i przedstawicieli kadry zarządzającej firm z sektora stolarki budowlanej, reprezentantów świata, biznesu, nauki i polityki oraz liczne grono dziennikarzy

To wielkie wydarzenie wymaga odpowiednich przygotowań. Aby mieć pewność, że wszystko zostało zorganizowane z troską o najdrobniejszy szczegół, rozpoczynamy je już wkrótce.

Na chwilę obecną pragniemy poinformować, że przyszłoroczna edycja odbędzie się w dniach 17-18 maja 2018r. w Grand Hotel Tiffi w Iławie pośród malowniczych krajobrazów Pojezierza Iławskiego.

Więcej informacji o trwających przygotowaniach będziemy zamieszczać w miarę postępu prac, jak zwykle serdecznie zapraszamy do udziału w IX Kongresie Stolarki Polskiej, a już dziś gorąco zachęcamy do rezerwacji terminu w państwa terminarzach.

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2017

logoMRBnew

Międzynarodowa konferencja
MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2017
PROGNOZY RYNKOWE

Patronat honorowy

26 października 2017 r.
Budynek Ch8, ul. Chałubińskiego 8 w Warszawie
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku wraz z Polską Izbą Przemysłowo-Handlową Budownictwa organizuje Międzynarodową Konferencję Monitoring Rynku Budowlanego, która jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budowlanego  w Polsce. Wydarzenie odbywa się po raz 20.

Zakres analityczny i prognostyczny Międzynarodowej Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego pozwala jej odbiorcom na zapoznanie się ze złożonymi czynnikami i miernikami mającymi wpływ na branżę budowlaną oraz ich przyszłą projekcję, co jest niezbędnym narzędziem do budowania strategii firmy.

Weź udział w konferencji i poznaj rzetelne DANE  dostarczone przez ASM – lidera badań branży budowlanej

W ten sposób uczestnicy spotkania wyposażeni w rzetelną wiedzę mogą kreować zakres działań swoich przedsiębiorstw oraz tym samym wpływać na rozwój przyszłość branży budowlanej. Kolejne edycje MRB są również doskonałą okazją do nawiązywania kontaktów branżowych.
W programie Międzynarodowej konferencji Monitoring Rynku Budowlanego 2017 znajdują się dwa główne bloki.

1. SESJA I Analityczno-prognostyczna
CO PRZYNIESIE ROK 2018? OCENA SKALI WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW
NA SEKTOR BUDOWLANY
W Sesji zostaną przedstawione między innymi analiza stanu budownictwa na tle sytuacji makroekonomicznej kraju, koniunktura sektora oraz wyniki poszczególnych typów budownictwa – mieszkaniowego, niemieszkalnego i infrastrukturalnego. Zaprezentowane będą również wypowiedzi kluczowych dla polskiego budownictwa osób a główny analityk rynku ASM opatrzy każdy punkt programu szczegółowym komentarzem oraz przedstawi prognozy na 2018 rok.

2. SESJA II – Marketingowa
INTERNET=KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI
W bloku podjęte zostaną kwestie aktywności fachowców w Internecie określone na podstawie badania zrealizowanego przez ASM w drugim kwartale 2017 roku. Ponadto eksperci omówią sposoby badania skuteczności komunikatów marketingowych w sieci, narzędzia internetowe oraz trendy zakupowe w placówkach sieciowych. Jako nowość zostaną omówione techniki neuromarketingu niezbędne do wykorzystania w nowoczesnym przedsiębiorstwie działającym w branży budowlanej.
Instytut ASM stale monitoruje rynek budowlany, zarówno pozyskując i analizując dane statystyczne, jak i podejmując liczne inicjatywy dla branż budowlanych. Oprócz badaczy i analityków ASM tradycyjnie podczas konferencji wystąpią eksperci zewnętrzni.

👆WAŻNA INFORMACJA!

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy program konferencji znajdują się na platformie
http://konferencjamrb2017.syskonf.pl/
Organizatorzy:

Biuro Konferencji
ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01/03
www.asm-poland.com.pl
Informacji na temat konferencji udziela Elżbieta Czerniec
tel. kom. +48 605 218 999, e-mail: e.czerniec@asm-poland.com.pl

 

03-10-2017