Archive for maj, 2017

Orły Polskiej Stolarki i Honorowe Członkostwo w Związku POiD

Aveex_for_POiD_VIII_Kongres_Stolarki_Polskiej_nagrody

Podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej już po raz piąty w historii przyznano Orły Polskiej Stolarki. Do grona Członków Honorowych Związku POiD dołączył natomiast kolejny, wybitny przedstawiciel rodzimej branży stolarki budowlanej.

Przyznaną przez Zarząd Związku POiD nagrodę Orła Polskiej Stolarki odebrał Tomasz Żuchowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Wyróżnienie wręczono podczas uroczystego otwarcia wydarzenia, w uznaniu działalności na rzecz rozwoju polskiej branży stolarki budowlanej.

Podczas wieczornej Gali Kongresu Orła Polskiej Stolarki w kategorii: „Wyróżnienie Zarządu Związku POiD” odebrała firma Aluplast Sp. z o.o., która została uhonorowana za innowacyjność, wsparcie technologiczne i edukacyjne dla producentów stolarki PVC w zakresie trendów rozwojowych branży stolarki budowlanej i poprawnego montażu oraz za aktywne wsparcie działań realizowanych przez Związek POiD. Przyznany przez dziennikarzy, Orzeł Polskiej Stolarki za najbardziej przystępny odbiorcom sposób komunikacji i edukację w zakresie stolarki budowlanej trafił natomiast do firmy FAKRO Sp. z o.o.

Emocjonującym momentem uroczystej Gali VIII Kongresu Stolarki Polskiej było również przyjęcie,  w uznaniu szczególnych zasług i wieloletniej pracy na rzecz rozwoju rodzimej branży stolarki budowlanej oraz funkcjonowania Związku POiD, do zaszczytnego grona Członków Honorowych Związku POiD Ryszarda Szpury.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

O przyszłości branży stolarki budowlanej w Toruniu: VIII Kongres Stolarki Polskiej zakończony

Aveex_for_POiD_VIII_Kongres_Stolarki_Polskiej_perspektywa_2021_2

Za nami VIII Kongres Stolarki Polskiej, który odbył się w dniach 25-26 maja 2017 roku. Uczestników tegorocznej odsłony wydarzenia gościł Hotel Copernicus**** w Toruniu. Dwa kongresowe dni obfitowały w interesujące dyskusje na temat najważniejszych wyzwań stojących przed producentami i dostawcami stolarki budowlanej. Nie zabrakło również znamienitych gości.

Organizowany przez Związek POiD, Kongres Stolarki Polskiej zgromadził nie tylko przedstawicieli producentów i dostawców wyrobów stolarki budowlanej. Wzięli w nim udział także reprezentanci instytucji związanych z budownictwem, przedstawiciele władz samorządowych oraz liczne grono dziennikarzy. W uroczystym otwarciu Kongresu uczestniczył Tomasz Żuchowski, odpowiedzialny za budownictwo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Odebrał on, przyznaną przez Zarząd Związku POiD, nagrodę Orła Polskiej Stolarki. Wyróżnienie wręczone zostało w uznaniu działalności na rzecz rozwoju rodzimej branży stolarki budowlanej. Podczas otwarcia, przemówienia wygłosili również: Michał Zaleski, Prezydent Torunia i Józef Ramlau, Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski.

O energooszczędności – czy dalsze obniżanie współczynnika przenikalności cieplnej jest zasadne?

Część merytoryczna Kongresu rozpoczęła się od rozmów prowadzonych w ramach I bloku tematycznego, zatytułowanego: „Perspektywa 2021: Zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej”. Moderatorem dyskusji był Marek Wielgo, Redaktor naczelny serwisu Muratorplus.pl, zaś w rolach panelistów wystąpili: dr Ludomir Duda, V-ce Przewodniczący 8 Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa, Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, Piotr Gadomski, Wiceprezes Krajowej Rady Izby Architektów RP, Sławomir Tomasz Kwiatkowski, członek zespołu Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich, Dipl. Ing. Günter Schlagowski, twórca Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, Marcin Szewczuk, Marketing Manager Aluplast Sp. z o.o. i Jerzy Żurawski, współzałożyciel Dolnośląskiej Agencji Energii  i Środowiska. Po żywej dyskusji rozpoczęło się głosowanie producentów i dostawców stolarki budowlanej odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki.

Jak zapewnić trwałość firmy na pokolenia – sukcesja w firmach rodzinnych

Kolejnym tematem omówionym podczas pierwszego dnia VIII Kongresu Stolarki Polskiej była sukcesja w przedsiębiorstwach rodzinnych. Poświęcono jej II blok tematyczny, zatytułowany: „Sukcesja – jak zapewnić trwałość firmy na pokolenia?”. Za moderowanie dyskusji odpowiadał Dariusz Bednarski, Partner Zarządzający Departamentem Doradztwa Grant Thornton, zaś jako paneliści wystąpili: Artur Litwiński, właściciel firmy GERDA Sp. z o.o., Jacek Sarnowski, współzałożyciel, współwłaściciel i Prezes Zarządu PORTA KMI POLAND, Łukasz Luto, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający PORTA KMI POLAND oraz Piotr Voelkel, współwłaściciel Grupy Kapitałowej VOX. Opowiedzieli oni m.in. jak wyglądał początek ich kariery, dlaczego zdecydowali się na sukcesję, a nie wybrali inną drogę (np. sprzedaż firmy), a także jak wyglądało wejście sukcesorów do firm. Uczestnicy tego panelu przekonali się też, jak ważne jest przygotowanie przedsiębiorstwa na wstrząsy spowodowane niezaplanowaną sukcesją oraz co zrobić, aby relacje pomiędzy nestorem a sukcesorem, a także sukcesorem i resztą pracowników, były jak najlepsze. Pasjonujący panel wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, którzy licznie zadawali dyskutantom pytania.

Uroczysta Gala

Zwieńczeniem pierwszego dnia obrad była uroczysta Gala, na której wręczono branżowe nagrody i wyróżnienia. Do firm zrzeszonych w Związku POiD trafiły certyfikaty poświadczające ich rzetelność oraz wiarygodność biznesową. Przyznano także Orły Polskiej Stolarki i Honorowe Członkostwo w Związku POiD. Pozytywne emocje towarzyszyły również uhonorowaniu Partnerów bieżącej odsłony kampanii „DOBRY MONTAŻ”, którzy otrzymali specjalne certyfikaty. Po zakończeniu części oficjalnej Gali, przyszedł czas na bankiet.

Nowoczesny marketing i jak z niego umiejętnie korzystać

Drugi dzień VIII Kongresu Stolarki Polskiej upłynął pod znakiem marketingu. Bez korzystania z nowoczesnych narzędzi w tym zakresie trudno wyobrazić sobie obecnie funkcjonowanie, a przede wszystkim konkurowanie firmy na rynku. O tym, jak wykreować wartość produktu, by sprzedawać więcej i drożej, bez ingerencji w specyfikację i właściwości techniczne produktów, rozmawiano w ramach III bloku tematycznego: „Nowoczesne narzędzia marketingowe – jak zbudować przewagę konkurencyjną firmy?”. Prowadzącym tę część był dr Marek Borowiński, znany psycholog koloru, specjalista od visual merchandisingu. Blok ten miał charakter interaktywny – swoją wiedza i doświadczeniem za pośrednictwem specjalnie przygotowanych na Kongres filmów video podzielili się z uczestnikami Kongresu także: Paweł Orleański, redaktor programu popularnonaukowego „Galileo”, prof. Ksawery Piwocki, Dziekan warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, Ilona Szajkowska, redaktor naczelna miesięcznika „Cztery Kąty”, Szymon Wojciechowski, szef biura architektonicznego APA Wojciechowski i dr Jolanta Tkaczyk z Katedry Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Przedstawiciele ASM Centrum Badań i Analiz Rynku zaprezentowali także wyniki badań uwarunkowań decyzyjnych w zakresie preferencji wyboru określonych produktów stolarki otworowej przez inwestorów i wpływ sposobu przekazywania informacji na ich odbiór.

Podsumowanie i zamknięcie Kongresu

Po zakończeniu ostatniego bloku merytorycznego VIII Kongresu Stolarki Polskiej przyszedł czas na ogłoszenie wyników głosowania odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej i podsumowanie, którego dokonał Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku POiD. Podziękował on uczestnikom wydarzenia i podkreślił jak ważna jest dalsza, ścisła kooperacja branży stolarki budowlanej na rzecz realizacji wspólnych projektów zgodnie z ideą, która przyświecała tegorocznej edycji Kongresu: „Wspólnie po sukces”.

Bogaty, stojący na wysokim poziomie merytorycznym program i wysoka frekwencja przełożyły się na sukces VIII Kongresu Stolarki Polskiej. Umożliwił on bowiem nie tylko dyskusję na temat zagadnień, którymi na co dzień żyje branża, lecz również jej dalszą integrację. Spotkanie w Toruniu było więc ważnym krokiem w rozwoju reprezentowanego przez Związek POiD sektora.

***

Partnerem Strategicznym VIII Kongresu Stolarki Polskiej była firma PORTA KMI POLAND. Partnerzy Główni to: Aereco, AIB, FAKRO, Klimas Wkręt-met, Międzynarodowe Targi Poznańskie i Ponzio, zaś Partnerzy Wspierający: elumatec, Roto i Soudal. Patroni Honorowi Kongresu to: Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Patronat Merytoryczny nad wydarzeniem sprawowały: Akademia Leona Koźmińskiego, ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku, Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska, Fundacja Firmy Rodzinne, Grant Thornton, Instytut Techniki Budowlanej, Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej oraz Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki. Kongres wspierało również liczne grono Patronów Medialnych.

Branża stolarki budowlanej za pozostawieniem parametrów przenikalności cieplnej wyrobów na obecnym poziomie

logo-kongres

Na VIII Kongresie Stolarki Polskiej, w dniu 26 maja 2017 roku, ogłoszono wyniki głosowania branży odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej. Większość producentów i dostawców wyrobów opowiedziała się za pozostawieniem parametrów na obecnym poziomie.

Polski sektor stolarki budowlanej stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z dalszymi zmianami w zakresie obniżania współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej. Obniżanie współczynnika w zakładanej formie będzie znacząco oddziaływać na funkcjonowanie rynku i działających tam przedsiębiorstw. Dlatego niezbędne było wypracowanie wspólnego stanowiska branży w tej sprawie. Służyły temu, przeprowadzone wśród producentów i dostawców stolarki budowlanej: głosowanie podczas pierwszego dnia VIII Kongresu Stolarki Polskiej (25 maja) oraz zrealizowana wcześniej na zlecenie Związku POiD ankieta telefoniczna i internetowa. Wyniki uzyskano poprzez zsumowanie głosów z ankiety i Kongresu, przy czym – jeśli któraś firma zagłosowała dwa razy, ważny był tylko głos oddany na Kongresie.  Temu ważnemu zagadnieniu został poświęcony I blok tematyczny tegorocznego Kongresu.

Za dalszym obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej wyrobów do roku 2021 opowiedziało się 37% przedsiębiorstw, zaś za pozostawieniem ich na obecnym poziomie zagłosowało 63% firm.

Producenci i dostawcy stolarki budowlanej odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało, że współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego. Przeciwnego zdania było 25,4% przedsiębiorstw, które zagłosowały za tym, że wspomniane współczynniki powinny być deklarowane dla każdego sprzedawanego wymiaru.

Spośród firm, które są za obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej, 56,9% przedsiębiorstw uważa, że współczynniki powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego.

Wyniki ankiety i głosowania, jako oficjalne stanowisko polskiej branży stolarki budowlanej, zostaną przekazane do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa do końca czerwca 2017 roku.

Wyniki głosowania

Ulgi remontowo-budowlane impulsem dla rozwoju branży stolarki budowlanej

Powrót ulg remontowych na termomodernizację budynków i zmiany w zakresie preferencyjnej, 8% stawki VAT na sprzedaż materiałów budowlanych – to działania, które mogą zapobiec rozwo-jowi szarej strefy, pomóc inwestorom dostosować się do rosnących wymogów w zakresie energo-oszczędności budownictwa i podnieść jakość montażu zakupionych przez nich wyrobów. O ich wprowadzenie Związek POiD zabiega wspólnie z innymi organizacjami branżowymi.

Przywrócenie ulg remontowych na termomodernizację budynków jest niezwykle istotne w świetle obowiązywania nowych standardów energetycznych (tzw. perspektywa 2021), których efektem może być wzrost cen wyrobów stolarki budowlanej i spadek poziomu realizowanych inwestycji. Dlatego potrzebne jest wprowadzenie narzędzia, które umożliwi inwestorom korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a jednocześnie pozytywnie wpłynie na dalszy rozwój branży.

Równie istotne są zmiany w zakresie sprzedaży materiałów budowlanych z preferencyjną, 8% stawką VAT, m.in. poprzez modyfikację sposobu korzystania przez inwestorów z tej stawki oraz nowelizację prawa budowlanego. – Powszechną praktyką firm dystrybucyjnych jest sprzedaż materiałów budowlanych bez faktury VAT lub ze stawką VAT 8%, pod pozorem wykonania usługi budowlanej. Rozwija to szarą strefę, powoduje straty dla rzetelnych firm i budżetu państwa, a także inwestorów, którzy nie mają świadomości, iż mogą utracić gwarancję na zakupiony materiał – mówi Michał Olszewski, prezydent Światowej Federacji Dekarzy IFD w latach 2013 – 2016.

Oba te tematy były przedmiotem rozmów, jakie odbyły się podczas posiedzenia Zarządu Związku POiD w październiku 2016 roku. Uczestniczyli w nim również: Tomasz Żuchowski, odpowiedzialny za budownictwo Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz przedstawiciele Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Podczas I Forum Budownictwa na targach BUDMA 2017, na ręce Andrzeja Adamczyka, Ministra Infrastruktury i Budownictwa został złożony raport na temat wpływu ulg remontowo-budowlanych na polskie budownictwo i rodzimą gospodarkę. Na rzecz przywrócenia ulg i rozwoju koniunktury w budownictwie działają wspólnie: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Związek POiD, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej „MIWO”, Stowarzyszenie Producentów Betonów oraz Polski Związek Producentów i Przetwórców Izolacji Poliuretanowych PUR i PIR „SIPUR”.

Raport Wpływ ulgi remontowo-budowlanej na koniunkturę w budownictwie – kliknij aby przeczytać