Archive for maj, 2016

Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD, 2016

Aveex_for_POiD_Walne_Zgromadzenie_Czlonkow_Zwiazku_POiD_2

Aveex_for_POiD_Walne_Zgromadzenie_Czlonkow_Zwiazku_POiD_2Po zakończeniu obrad VII Kongresu Stolarki Polskiej, w dniu 20 maja 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD. Podczas spotkania doszło do uzupełnienia składu organów statutowych POiD, udzielono również absolutorium Zarządowi Związku za działalność w latach 2014-2016.
Spotkanie poprzedziła prezentacja raportów na temat rynku stolarki okiennej i drzwiowej w Polsce, przygotowanych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku. Po zapoznaniu się z podsumowaniem raportów i dyskusji na ich temat, rozpoczęło się Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD.

Ważnym punktem obrad było zaprezentowanie uczestnikom spotkania sprawozdania Zarządu Związku POiD z działalności w latach 2014-2016. Podsumowania w imieniu Rady Związku dokonał Paweł Wróblewski, Dyrektor POiD. W omawianym okresie Związek podjął liczne inicjatywy wspierające funkcjonowanie firm członkowskich i mające istotny wpływ na dalszy rozwój polskiej branży stolarki budowlanej. Należą do nich m.in. Branżowy Program Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI, kampania edukacyjna „DOBRY MONTAŻ” oraz działania mające na celu stworzenie zawodu montera stolarki budowlanej.  Sprawozdanie Rady Związku oraz Komisji Rewizyjnej  spotkało się z aprobatą uczestników, czego efektem było jednogłośne udzielenie absolutorium dla Zarządu Związku POiD za działalność w latach 2014-2016.

Podczas Zgromadzenia uzupełniono również skład Rady Związku POiD. W drodze głosowania ustalono, że w skład Rady wejdą: Katarzyna Łebkowska – firma Gerda Sp. z o.o., Grzegorz Ratajczak – firma Krispol Sp. z o.o. i Marcin Szewczuk – firma Aluplast Sp. z o.o. Nowym  członkiem Komisja Rewizyjnej został Jerzy Gęsicki, reprezentujący Zakład Stolarski „Stol-Rem„.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom Walnego Zgromadzenia Członków Związku POiD za ich aktywność i zaangażowanie w funkcjonowanie organizacji i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach poświęconych działalności POiD.

 

Warszawa, 25-05-2016

O stolarce budowlanej w kontekście najbliższych lat – VII Kongres Stolarki Polskiej już za nami!

Aveex_for_POID_VII_Kongres_Stolarki_Polskiej-4898

Aveex_for_POID_VII_Kongres_Stolarki_Polskiej-489819 maja 2016 roku przedstawiciele branży stolarki budowlanej zebrali się na VII Kongresie Stolarki Polskiej. Tegoroczna odsłona największego branżowego wydarzenia obfitowała w wiele, stojących na wysokim poziomie merytorycznym rozmów i wystąpień. Odbyła się m.in. konstruktywna debata na temat przyszłości tego sektora gospodarki w kontekście roku 2021. Poprzedzające ją scenariusze foresightowe nasunęły pytanie – czy Polska stanie się tygrysem stolarki budowlanej w Europie?

Branża stolarki budowlanej jest ważnym sektorem gospodarki. Rynek zmienia się dynamicznie, a społeczność producentów stolarki potrzebuje ciągłych impulsów do stałego rozwoju. Jednym z nich jest Kongres Stolarki Polskiej, organizowany raz do roku przez Związek POiD.

Perspektywy rozwoju w kontekście 2021 roku
Część merytoryczną VII Kongresu Stolarki Polskiej, której gospodarzem był popularny dziennikarz Marek Zając, rozpoczął blok tematyczny „Perspektywy rozwoju branży budowlanej w Europie w kontekście roku 2021. Czy Polska i polscy producenci okien są świadomi zmian i czy są na nie przygotowani?”. Wstępem do dyskusji panelowej była prezentacja, przedstawiająca możliwe scenariusze rozwoju branży stolarki budowlanej na podstawie badań foresightowych. Joanna Florczak-Czujwid i Beata Tomczak z ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przedstawiły cztery najbardziej prawdopodobne koncepcje na temat przyszłości tego sektora gospodarki: bezpieczny wzrost, spokojna stagnacja, dystopia oraz niepewny materializm. Za czynniki determinujące uznano otoczenie ekonomiczne i polityczne, w tym w szczególności spójność UE, bezpieczeństwo strategiczne oraz popyt na mieszkania i domy. Następnie rozpoczęła się dyskusja panelowa, w której wzięli udział przedstawiciele: środowiska deweloperów, instytucji promującej budownictwo pasywne, firmy zajmującej się produkcją i sprzedażą stolarki, reprezentant Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz ekspert, który zaprezentował ten temat z punktu widzenia konsumentów. Każdy z panelistów przedstawił zagadnienia związane z energooszczędnością ze swojej perspektywy. Odwołując się do scenariuszy foresightowych, stwierdzono, że polska branża stolarki budowlanej ma cechy tygrysa. Polska jest już przecież największym eksporterem w tej kategorii w Europie – w 2015 roku stanowił on 21,2% struktury eksportu całej stolarki budowlanej w UE według raportów „Rynek stolarki okiennej w Polsce 2016” oraz „Rynek stolarki drzwiowej w Polsce 2016”, przygotowanych przez ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku dla Związku POiD. Rozwiązania oferowane przez rodzimych producentów są szczególnie popularne na rynkach: Niemiec, Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch. A więc trzeba dążyć do dalszego bezpiecznego wzrostu tego sektora, uwzględniając wyzwania nowych czasów. W roli moderatorów dyskusji wystąpili: Małgorzata Walczak-Gomuła – Prezes ASM Centrum Badań i Analiz Rynku oraz Andrzej Wicha – ekspert stolarki. Podjęta tematyka pobudziła do gorącej debaty na sali pomiędzy uczestnikami spotkania.

Aveex_for_POID_VII_Kongres_Stolarki_Polskiej-3186Cenne rady dla marketingowców
Podczas II bloku „Jak skutecznie kreować Markę, aby sprzedawać więcej i drożej?”, który miał charakter multimedialny, dr Marek Borowiński, specjalista od visual merchandisingu i zwiększania sprzedaży, przedstawił ważne aspekty dotyczące sprzedaży i promocji produktów w tradycyjnym punkcie dystrybucji oraz w Internecie. Zostały zaprezentowane filmy z punktów handlowych, dzięki którym uczestnicy Kongresu mogli przekonać się, jak wygląda podróż klienta po prawdziwym salonie sprzedaży stolarki otworowej. Ekspert zarekomendował wykorzystanie doświadczeń sensorycznych w projektowaniu przestrzeni, które pozwalają wykreować przyjemną, unikatową atmosferę, co w efekcie wpływa na pozytywne reakcje konsumenckie. Zwrócił też uwagę na konieczność wykorzystania nowoczesnych sposobów komunikacji z klientem, np. ekranów multimedialnych, podkreślił znaczenie doradztwa i serwisu dla nowego typu konsumenta – „technologicznego” oraz wyeksponował potencjał przekazu filmowego i rosnące znaczenie urządzeń mobilnych. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały wypowiedzi czterech ekspertów: prof. Grzegorza Mazurka z Akademii Leona Koźmińskiego, Beaty Tarnowskiej i Radosława Wierzbickiego z Onet.pl (Media Impact), a także Piotra Zalewskiego z Google Polska.

Wnioski na przyszłość
Zwieńczeniem części merytorycznej VII Kongresu Stolarki Polskiej było przemówienie Janusza Komurkiewicza, Prezesa Zarządu Związku POiD, w którym dokonał podsumowania wydarzenia i przedstawił opracowane przez Związek POiD na podstawie dyskusji kongresowych, kierunki dalszego rozwoju Związku i całej branży stolarki budowlanej. Podkreślił, że producenci są w większości przygotowani do zmian, które nadejdą wraz z 2021 rokiem, gdyż posiadają nowoczesne produkty i innowacyjne moce techniczne do tego, aby tworzyć rozwiązania zgodne z przepisami. Stwierdził jednak, że potrzebna jest dalsza dyskusja, aby w pędzie do spełnienia wymogów prawnych nie zatracić tego, co najważniejsze, czyli człowieka – konsumenta i jego potrzeb, którego komfort życia w domu powinien być dla producentów stolarki budowlanej najważniejszy. Dlatego Związek POiD, w imieniu branży, będzie omawiał to zagadnienie z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa, zapraszając do rozmowy również środowisko architektów. Prezes Zarządu Związku POiD zauważył ponadto, że podczas całego Kongresu pojawiał się często wątek dobrego montażu. Złe praktyki związane z instalacją stolarki wynikają z braku wiedzy – z tego powodu trzeba wzmocnić działania edukacyjne w tym zakresie. Związek wraz z Ministerstwem zastanowią się zatem, jakie dodatkowe inicjatywy promujące dobry montaż, oprócz kontynuacji kampanii „DOBRY MONTAŻ”, należy podjąć. Poinformował również, że POiD wytrwale dąży do tego, żeby w Polsce powstał nowy zawód – monter stolarki budowlanej. Pierwszym krokiem ku realizacji tego zamierzania było wydanie podręcznika do kursów kwalifikacyjnych. Ponadto, Kongres w Jachrance pokazał, że takie spotkania są bardzo pożyteczne dla branży, gdyż jednoczą siły wszystkich producentów stolarki w trosce o wspólne dobro.  – Wierzę, że dzięki Państwa zaangażowaniu, okręt pod banderą Związku POiD obierze dalszy dobry kurs i pod pełnymi żaglami będzie wytrwale dążył do wyznaczonych celów. Mam też nadzieję, że VII Kongres Stolarki Polskiej stanie się pozytywnym impulsem do dalszego aktywnego włączania się  w funkcjonowanie Związku i branży, którą reprezentuje – mówił Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu POiD podczas Kongresu.

Aveex_for_POID_VII_Kongres_Stolarki_Polskiej-8959Jubileusz organizacji branży stolarki budowlanej
Po części merytorycznej nastąpiła uroczysta Gala, którą poprowadził znany z Polskiego Radia dziennikarz – Roman Czejarek.  W tym roku miała ona wyjątkowy charakter ze względu na obchody 20-lecia istnienia w Polsce organizacji branży stolarki budowlanej – Stowarzyszenia Producentów Stolarki Budowlanej, z której wywodzi się Związek POiD. Przy akompaniamencie muzyki na żywo została przedstawiona historia reprezentowanego przez Związek POiD sektora. Każdej z przełomowych dat towarzyszyła znana piosenka, która królowała w tym czasie na listach przebojów. W tym rytmie przyznawane były również wyróżnienia – zarówno te, które weszły już do tradycji kongresowych spotkań, jak i specjalne – z okazji jubileuszu.

W tak ważnym dla organizacji dniu świętowania jubileuszu 20-lecia, Związek złożył też podziękowania w postaci specjalnych Jubileuszowych Statuetek na ręce ponad trzydziestu przedstawicieli przedsiębiorstw z wieloletnim stażem w Związku POiD (minimum 10 lat), które aktywnie włączają się w podejmowane przez niego inicjatywy. Statuetki Związku POiD trafiły też do instytucji wspierających rozwój polskiej branży stolarki budowlanej:  ASM – CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU, INSTYTUTU TECHNIKI BUDOWLANEJ, KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ, POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO oraz STOWARZYSZENIA NOWOCZESNE BUDYNKI. Dzięki ich aktywnej pomocy, organizacja może realizować szereg inicjatyw wspierających funkcjonowanie sektora i odpowiadać na stojące przed nim wyzwania.

VII Kongres Stolarki Polskiej odbył się 19 maja w Hotelu Warszawianka**** w Jachrance. Relację fotograficzną z VII Kongresu Stolarki Polskiej można obejrzeć na stronie http://kongres-stolarki.pl/

 

Warszawa, 23-05-2016

Dialog techniczny Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”

Branzowy_Program_Promocji

Związek POiD kontynuuje działania mające na celu intensyfikację eksportu wyprodukowanych w Polsce wyrobów stolarki budowlanej. Bardzo istotny jest tu udział reprezentowanego przez POiD sektora w kolejnej odsłonie branżowego programu promocji. W tej sprawie, w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, odbędzie się dialog techniczny.

Zakończona w kwietniu 2015 roku odsłona Branżowego Programu Promocji „POLSKIE OKNA I DRZWI” pozwoliła na skuteczną promocję stolarki „made in Poland” w kraju, jak i poza jego granicami. Mając na uwadze kontynuację realizowanych w ramach programu inicjatyw, Związek POiD od roku prowadził z branżą rozmowy na temat dalszej aktywności w zakresie działań promocyjnych.

POiD zabiegał o ponowne włączenie stolarki budowlanej do grona polskich specjalności eksportowych. Decyzją ówczesnego Ministerstwa Gospodarki, w nadchodzącej edycji działań promocyjnych nasza branża została, wraz z sektorem budownictwa, włączona do Branżowego Programu Promocji „Budowa i wykańczanie budowli”. 

W celu reprezentowania obu połączonych sektorów, Związek zjednoczył swoje siły z Konsorcjum Polskie Budownictwo, w skład którego oprócz POiD weszły: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., Interservis Sp. z o.o., Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa oraz Krajowa Izba Gospodarcza. Rozpoczęto również rozmowy z odpowiedzialnym za realizację branżowych programów promocji, Ministerstwem Rozwoju. W efekcie, Ministerstwo zaprosiło członków Konsorcjum do dialogu technicznego w sprawie kształtu programu. Spotkanie odbędzie się 6 czerwca 2016 roku,  o godz. 11.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju.

Koncepcja kolejnej edycji Branżowego Programu Promocji na rynkach pozaunijnych powstała z połączenia opracowania Konsorcjum Polskie Budownictwo oraz konsultacji Związku POiD z branżą stolarki.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o wynikach dialogu i dalszych ustaleniach, mających wpływ na ostateczny kształt programu.

Wszelkie sugestie odnośnie projektu można zgłaszać bezpośrednio do Pana Pawła Wróblewskiego, Dyrektora Związku POiD: tel. (22) 743 87 02, e-mail: p.wroblewski@poid.eu