Archive for październik, 2015

Okna w centrum uwagi Komisji Europejskiej

pobrane

Unia Europejska aktywnie działa na polu zapobiegania negatywnym zmianom klimatu.
Od wielu lat powstają i są sukcesywnie wdrażane akty prawne zmierzające do minimalizacji zużycia energii pierwotnej i emisji CO2. Podejmowane są w tym zakresie liczne inicjatywy o charakterze globalnym, np. Protokół z Kioto. Akty prawne dotyczące oszczędności energii w budownictwie w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie rynku stolarki otworowej.

Budownictwo odpowiada za 40% zużycia energii pierwotnej w Unii Europejskiej i jest to obszar o jej największej konsumpcji. Nie dziwi więc fakt, że stanowi on przedmiot bardzo silnej aktywności legislacyjnej, po której spodziewane jest nie tylko powstrzymanie negatywnych zmian klimatycznych, ale także spore oszczędności. Szacuje się, że efektywne wprowadzenie tylko Dyrektywy EPBD (European Power in Building Directive recast 2010/30/EC) powinno ich przynosić ok. 250 mld euro rocznie. Okna są jednym z tych elementów budynków, które w największej mierze wpływają na ich bilans energetyczny. Parametry, wyposażenie i prawidłowy montaż stolarki okiennej mogą zaoszczędzić znaczny procent wydatków na eksploatację obiektu, poprzez minimalizacje zużycia energii. W konsekwencji, okna są uwzględnione we wszystkich aktach prawnych dotyczących oszczędzania energii w budownictwie.
Do podstawowych aktów prawnych UE w tym obszarze należą:
zzEcodesign Directive 2009/125/EC,
zzEnergy Labelling Directive 2010/31/EC,
zzEPBD recast 2010/30/EC,
zzEnergy Efficiency Directive 2012/27/EC.

Związek POiD, jako reprezentant polskiego sektora stolarki budowlanej, pilnie śledzi prace nad tymi przepisami i jest w stałym kontakcie z organizacjami europejskimi działającymi na rzecz wprowadzenia zmian w prawodawstwie. We współpracy z nimi, dąży do wypracowania jak najlepszych dla branży rozwiązań.

Dyrektywa EPBD i jej polska konsekwencja, czyli Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków, której jakość jest nadal kontestowana i prawdopodobnie będzie niebawem przedmiotem kolejnego recast-u, wprowadziła minimalne wymagania dotyczące współczynnika przenikalności cieplnej Uw dla okien. W powszechnym
przekonaniu, jej zapisy nie wyczerpują wszystkich aspektów „funkcjonowania” okna i przesłony, jako regulatora konsumpcji energii.

Zdecydowanie lepszym miernikiem tego parametru okna miała być etykieta energetyczna, której wprowadzenie przewiduje Dyrektywa 2010/31/EC. W trakcie prac przygotowawczych okazało się jednak, że temat jest bardzo złożony i stworzenie uniwersalnego narzędzia będzie trudne, o ile nie niemożliwe. Reperkusje tego stanu rzeczy są poważne i obejmują wiele zagadnień. Poczynając od praktycznych efektów aplikowania niewłaściwego produktu, a kończąc na utrudnieniu wolnorynkowego obrotu oknami w obszarze Unii Europejskiej.

Ostatnie forum konsultacyjne zorganizowane przez Komisję Europejską 30 września br., z udziałem przedstawicieli państw członkowskich i organizacji branżowych, nie przyniosło żadnego efektu i odsunęło ostateczną decyzję daleko w czasie. Nie jest to sytuacja dla polskiej branży okiennej korzystna. Pozostaje mieć nadzieję, że nastąpi większa mobilizacja sił i koncentracja wysiłków wszystkich podmiotów zaangażowanych w ten proces, w tym także przedstawicieli naszego rządu.

Unia Europejska aktywnie działa na polu zapobiegania negatywnym zmianom klimatu.
Od wielu lat powstają i są sukcesywnie wdrażane akty prawne zmierzające do minimalizacji zużycia energii pierwotnej i emisji CO2. Podejmowane są w tym zakresie liczne inicjatywy o charakterze globalnym, np. Protokół z Kioto. Akty prawne dotyczące oszczędności energii w budownictwie w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie rynku stolarki otworowej.
Jacek Gromniak
Związek POiD

Związek POiD zabiera głos w sprawie programu promocji polskich marek produktowych.

11049118_708742832603679_6684528301951895050_n

Aveex_for_POID_spotkanie_dobry_montaz_II-6464Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę 12 branż polskiej gospodarki, które w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Zdaniem Związku POiD, reprezentującego sektor stolarki okiennej i drzwiowej, przyjęty kształt działań nie zapewni skutecznej realizacji założonych celów.  Ministerstwo Gospodarki wytypowało sektory, które będą mogły otrzymać dofinansowanie w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wśród wybranych gałęzi rodzimej sfery gospodarczej znalazła się branża stolarki okiennej i drzwiowej, która została jednak włączona do szerszej kategorii „budowa i wykańczanie budowli„.

Taki kształt programu nie odpowiada oczekiwaniom reprezentowanego przez Związek POiD sektora. W zakończonej już, poprzedniej edycji Branżowego Programu Promocji występowaliśmy jako samodzielna branża. Efekty naszych działań zostały bardzo pozytywnie ocenione przez Ministerstwo Gospodarki, z którym ściśle współpracujemy. Chcemy kontynuować skuteczną promocję polskich wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej za granicą, tymczasem przyjęty kształt programu w praktyce to uniemożliwia – tłumaczy Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

Związek POiD wielokrotnie przedstawiał Ministerstwu Gospodarki swoje argumenty, stojąc na stanowisku, że sektor budowlany i sektor stolarki okiennej i drzwiowej, mimo, że pozornie podobne, charakteryzują się wieloma różnicami m.in. jeśli chodzi o specyfikę kanałów dystrybucji, a co za tym idzie możliwości transportu i sprzedaży oferowanych w ramach nich produktów. Różnice te są na tyle istotne, że połączenie obu branż w ramach nowej perspektywy finansowej negatywnie przełoży się na efektywność działań promocyjnych. Dlatego Związek POiD wystosował pismo do Ilony Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, z prośbą o uzasadnienie decyzji Ministerstwa i informację, jak zdaniem tej instytucji ma przebiegać skuteczna realizacja programu w przedstawionym kształcie.

Zawiązanie Grupy Zadaniowej OSŁONY w strukturach Związku POiD

Aveex-for-POID-spotkanie-branza-oslon-6197

Aveex-for-POID-spotkanie-branza-oslon-6197Podczas spotkania Związku POiD, w dniu 6 października 2015 roku, rozmawiano nie tylko o dobrym montażu i energooszczędności stolarki budowlanej. Obecni na wydarzeniu przedstawiciele firm z sektora osłon zadeklarowali chęć współpracy w ramach Grupy Zadaniowej OSŁONY w strukturach Związku POiD.
Osłony to ważny sektor, skupiający prężnie działające przedsiębiorstwa. Zorganizowane przez Związek POiD spotkanie ich reprezentantów było bardzo owocne. W strukturach POiD zawiązano Grupę Zadaniową OSŁONY, której działania koordynować będzie Pan Grzegorz Majak – Redaktor Naczelny RBT Magazyn.

Aveex-for-POID-spotkanie-branza-oslon-6318Dzięki współpracy w ramach grupy, możliwe będzie wypracowanie przez firmy wspólnego stanowiska oraz sprostanie stojącym przed nimi wyzwaniom. Podczas dyskusji ustalono, że kolejne spotkanie odbędzie się na przełomie października i listopada bieżącego roku.
Swojego poparcia dla dalszej kooperacji udzieliły firmy: Akant, Hosten, Selt, Exte, Copaco, Aluprof, Krispol, Anwis, Somfy, Becker Antriebe, Wodnik, Gebhardt Stahl Polska.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane współpracą przedsiębiorstwa z sektora osłon do kontaktu i do uczestnictwa w kolejnych spotkaniach.

 

„DOBRY MONTAŻ” z nową energią!

Aveex_RedPen_for_POID_konferencja_DOBRY_MONTAZ_II_06_10_15-6342 (1)

Prawidłowy montaż i energooszczędność to obecnie jedne z najważniejszych wyzwań stojących przed branżą stolarki budowlanej w Polsce. Oba te zagadnienia zostały omówione podczas konferencji Związku POiD, na której oficjalnie zainaugurowano kontynuację działań kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”.

Konferencja, która zgromadziła przedstawicieli firm z sektora stolarki budowlanej, ekspertów branżowych i liczne grono dziennikarzy odbyła się 6 października 2015 roku w warszawskim Hotelu Lord. Głównym tematem wydarzenia była kampania „DOBRY MONTAŻ”.Dotychczasowe działania akcji zakończyły się dużym sukcesem, dlatego podjęto decyzję o jej kontynuacji i rozszerzeniu o dodatkowe element pozwalające na jeszcze mocniejszą promocję prawidłowej instalacji wyrobów stolarki budowlanej – mówił Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD, organizatora kampanii.

Działa nowa strona internetowa inicjatywy, na której oprócz praktycznych porad i wywiadów z ekspertami, znalazła się również wyszukiwarka profesjonalnych monterów.Kampania jest też promowana na portalu społecznościowym Facebook, a jej logotyp będzie można zobaczyć na plakatach zlokalizowanych w punktach sprzedaży stolarki oraz na odzieży roboczej monterów z ekip montażowych Partnerów akcji. Kontynuowane są rozbudowane działania komunikacyjne. Do mediów budowlanych, branżowych i wnętrzarskich trafiają artykuły prasowe prezentujące różne aspekty montażu. „DOBRY MONTAŻ”,  w charakterze jego Ambasadorów, wspierają profesjonalni monterzy stolarki, którzy od lat propagują zasady poprawnego montażu: Marcin Marchewka – LANGER-OKNA.PL, Norbert Frąckowiak – P.P.H.U FIX, Wojciech Żelechowski  – WINDMAR oraz Paweł Pietruczanis – ALTER DOM.

W ramach akcji planowany jest także cykl spotkań ze studentami polskich uczelni technicznych, a także promocja przedsięwzięcia podczas najważniejszych imprez branżowych, m.in. Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA 2016.Uroczysty finał i podsumowanie działań „DOBREGO MONTAŻU” odbędzie się na VII Kongresie Stolarki Polskiej.

Podczas konferencji nastąpiło zawiązanie Grupy Zadaniowej OSŁONY w strukturach Związku POiD. Wydarzenie było też dobrą okazją do rozmów na temat etykietowania energetycznego okien. Zagadnienie to zaprezentował Jacek Gromniak, reprezentant Związku POiD w kontaktach z organizacjami europejskimi. Znalezienie uniwersalnego miernika dla stolarki okiennej jest niezwykle trudne, dlatego kwestia etykiet energetycznych jest wciąż przedmiotem dyskusji na forum europejskim i najprawdopodobniej zostanie ostatecznie rozstrzygnięta w połowie przyszłego roku. Związek POiD będzie w tym temacie realizował konsultacje z Instytutem Techniki Budowlanej i spotkania branżowe.

***

„DOBRY MONTAŻ” popierają wiodące firmy związane z branżą stolarki budowlanej: AIB, Anwis, FAKRO, Hörmann, POL-SKONE, PORTA KMI Poland, Proline, Marcopol, Soudal i Wiśniowski. Patronem Merytorycznym akcji jest Instytut Techniki Budowlanej, zaś Patronami Medialnymi: „Ekspert Budowlany”, „Gazeta Dom”, „Kwartalnik OKNO” „Lubelski Poradnik Budowlany”, „Ładny Dom”, „Murator”, „Własny Dom”, dobrzemieszkaj.pl, najlepszedomy.pl, muratordom.pl, obud.pl, oknonet.pl, stolarkavip.pl, wyborcza.biz.

Polub „DOBRY MONTAŻ” na Facebook’u: https://www.facebook.com/dobrymontaz

Aveex_RedPen_for_POID_Konferencja_DOBRY_MONTAZ_II_06_10_15-6342 (2)Aveex_RedPen_for_POID_Konferencja_DOBRY_MONTAZ_II_06_10_15-6342 (3)Aveex_RedPen_for_POID_Konferencja_DOBRY_MONTAZ_II_06_10_15-6342 (4)Partnerzy_DOBRY_MONTAZ

MINISTERSTWO GOSPODARKI WYBRAŁO BRANŻE, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY OTRZYMAĆ WSPARCIE W RAMACH FUNDUSZY UE

be70a12281c54a73942bfd5cdba4ac59

Ministerstwo Gospodarki wybrało 12 branż polskiej gospodarki, które, w ramach nowej perspektywy finansowej UE w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym. Będą ją mogły otrzymać w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Branże zostały wytypowane na podstawie analiz innowacyjnych sektorów rynku, grup produktowych oraz usługowych, które posiadają potencjał wizerunkowy do promowania ich na rynkach zagranicznych. Analizy przygotowały firmy Ageron Polska oraz CASE – Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych.

Ponadto w kwietniu 2015 r. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło nabór propozycji w zakresie perspektywicznych branż. Swoje propozycje zgłosiły 32 organizacje działające na rzecz przedsiębiorczości.

Wśród branż, które w latach 2016-2023 objęte zostaną wsparciem finansowym w ramach poddziałania 3.3.2 „Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Marka Polskiej Gospodarki – Brand” oraz poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój znalazły się:

Sprzęt medyczny,
Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
Kosmetyki,
IT/ICT,
Biotechnologia i farmaceutyka,
Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
Jachty i łodzie,
Meble,
Polskie specjalności żywnościowe,
Sektor usług prozdrowotnych,
Części samochodowe i lotnicze.

Szczegółowy zakres grup produktowych bądź usługowych w ramach każdej z branż doprecyzowany zostanie w trakcie konsultacji społecznych. Zostaną one przeprowadzone w trybie dialogu technicznego zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 kwietnia 2004 r. z póź. zm. Planowany termin rozpoczęcia konsultacji to druga połowa października 2015 r.

Branża stolarki budowlanej doceniona przez Ministerstwo Gospodarki

Aveex_for_POID_spotkanie_dobry_montaz_II-6653

Aveex_for_POID_spotkanie_dobry_montaz_II-6464W dniu 28 września 2015 roku, na Stadionie Narodowym w Warszawie, odbyła się konferencja Ministerstwa Gospodarki podsumowującą realizację działań promujących polską gospodarkę na rynkach zagranicznych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Związku POiD i przedsiębiorcy z sektora stolarki budowlanej.

Zorganizowana przez Ministerstwo Gospodarki konferencja stanowiła podsumowanie realizacji projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych„. W ramach spotkania wyróżniona została branża stolarki budowlanej – Janusz Komurkiewicz, Prezes Zarządu Związku POiD otrzymał zaproszenie do udziału w panelu dyskusyjnym poświęconym przykładom dobrych praktyk w programie promocyjnym. – Promocja w ramach eksportu oraz przygotowanie do targów zagranicznych mobilizuje firmy z naszego sektora do tego, aby się rozwijać – mówił Janusz Komurkiewicz podczas dyskusji.

Aveex_for_POID_spotkanie_dobry_montaz_II-6613Dużym wyróżnieniem były również nagrody przyznane przez Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki, dla trzech firm z sektora stolarki budowlanej. W uznaniu zasług w budowaniu wizerunku polskiej gospodarki nagrodzeni zostali członkowie Związku POiD, przedsiębiorstwa: AIB, FAKRO i INVADO. W swoim przemówieniu, Janusz Piechociński podkreślił, że są to marki: „konkurencyjne, innowacyjne i mające w sobie żar przedsiębiorczości.” Wyróżnienie za efektywną współpracę przy realizacji Branżowego Programu Promocji POLSKIE OKNA I DRZWI otrzymał także Związek POiD. W imieniu organizacji nagrodę odebrał Janusz Komurkiewicz.

Aveex_for_POID_spotkanie_dobry_montaz_II-6653Na konferencji zaprezentowano też dane dotyczące wizerunku rodzimej gospodarki na świecie. Jak pokazały wyniki badań firmy Ageron Polska, sektor stolarki budowlanej, jako jedna z najlepszych branż uczestniczących w programie promocyjnym, zyskał na rozpoznawalności na rynkach zagranicznych.

Nie zabrakło również dyskusji o nowej perspektywie finansowej. Podczas omawiania tego tematu, Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki powiedziała, że „polscy przedsiębiorcy powinni wchodzić na rynki zagraniczne drzwiami i oknami, tak jak to robi branża stolarki”. Reprezentowany przez Związek POiD sektor ma dużą szansę na ponowne znalezienie się wśród polskich specjalności eksportowych.