Archive for wrzesień, 2015

Spotkanie producentów osłon przeciwsłonecznych

ikona

Zapraszamy do udziału w spotkaniu branży osłon, które odbędzie się 6 października 2015r. o godz. 11:00 w Hotelu Lord & Conference Centre**** (Al. Krakowska 218; 02-219 Warszawa).

W ramach spotkania między innymi przedstawiony zostanie aktualny stan prawa unijnego w obszarze parametrów energetycznych okien i przesłon okiennych, oraz zawiązana zostanie strukturach Związku POiD Grupa Zadaniowa „Osłony”

Szczegóły Programu

Zainteresowanych prosimy o potwierdzanie uczestnictwa Panu Grzegorzowi Majakowi, Redaktorowi Naczelnemu Magazynu RBT Rolety, Bramy, Techniki Osłonowe : g.majak@ewit.pl

Wyroby budowlane pod kontrolą – konferencja Muratora PLUS

3

1W dniu  23 września w Pałacu Prymasowskim w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych z 25 czerwca 2015 oraz ich jakości. Konferencja branżowa zorganizowana została przez budowlany serwis dla profesjonalistów www.muratorplus.pl . 

Ustawa o wyrobach budowlanych, której pełna nazwa brzmi: Ustawa o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z 25 czerwca 2015, dosyć istotnie zmieni zasady znakowania i wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i określa w tym obszarze dużą odpowiedzialność producentów. Dokument nadaje również nowe kompetencje Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w systemie kontroli zgodności właściwości wyrobów deklarowanych przez producenta ze stanem rzeczywistym.

Od 1 stycznia 2016 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego będzie publikował szczegółowe wyniki wszystkich kontroli wyrobów budowlanych z podaniem ich producentów włącznie (dotychczas wyniki kontroli również były jawne, jednak prawo zabraniało podawania nazw firm). Konferencja stała się również okazją do podjęcia dyskusji o jakości i rzetelności producentów wyrobów dla budownictwa, bowiem nie jest tajemnicą, że rynek nie jest wolny od materiałów o zaniżonych parametrach.

2Pierwsza część konferencji miała charakter prawno-informacyjny, drugą część stanowił  panel dyskusyjny z udziałem ekspertów – przedstawicieli stowarzyszeń  i organizacji zawodowych producentów materiałów budowlanych.  W roli eksperta reprezentującego Związek POID uczestniczył  prezes Zarządu pan Janusz Komurkiewicz.

Zmiany w zakresie wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych wypunktowała dr Magdalena Rytwińska-Rasz – radca prawny, wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego.

Kompetencje Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w systemie kontroli wyrobów budowlanych osobiście zaprezentował Robert Dziwiński, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Poinformował, że nie tylko od 1 stycznia 2016 pojawi się imienna lista nierzetelnych producentów, ale również zmienią się zasady badania tzw. próbek – nie będą teraz badane próbki z partii wyrobu, ale wyrób jako całość, będzie więc wstrzymywana produkcja lub dystrybucja „podejrzanych” materiałów.

Z kolei Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa podzielił się refleksjami o sytuacji na rynku materiałów budowlanych i nierzetelności producentów. Związek szacuje, że na rynku jest około 30% wyrobów dla budownictwa, które nie spełniają wymagań normowych, czyli są bublami, czasami bardzo niebezpiecznymi (w przypadku np. cementu) czy kosztownymi (gdy trzeba jeszcze raz wykonać robotę, ale już z dobrych materiałów).

Polecamy zainteresowanym wgląd do prezentacji na stronie konferencji http://www.muratorplus.pl/biznes/konferencja-wyroby-budowlane-pod-kontrola/

Łódka POiD ponownie na fali!

Regaty_lodz_POiD_w_w_akcji

Regaty_lodz_POiD_w_w_akcjiFirmowana logo Związku POiD łódź po raz drugi popłynęła w Mistrzostwach Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim. Rozgrywane już po raz ósmy zawody odbyły się w dniach od 5 do 12 września w Chorwacji.

Po niezwykle udanym ubiegłorocznym debiucie, w tym roku poprzeczka została zawieszona bardzo wysoko. Nasza załoga ponownie stanęła na wysokości zadania. Po pięciu dniach niezwykle intensywnych zmagań, podczas których przepłynęliśmy ponad 100 mil morskich, nasza łódź „RUM” została sklasyfikowana na 4 miejscu wśród łodzi małych oraz na 4 pozycji w klasyfikacji generalnej.

Regaty_zaloga_POiDOrganizowane przez firmę FAKRO zawody są największym wydarzeniem polskiej branży budowlanej realizowanym poza granicami kraju. W tegorocznej, ósmej odsłonie Mistrzostw wystartowała rekordowa ilość 29 jachtów z 8 lub 10 osobowymi załogami. Szeroka formuła Regat sprawia, że udział w nich mogą brać załogi firmowe lub mieszane producentów i dystrybutorów materiałów budowlanych oraz firm związanych z branżą budowlaną.
Mistrzostwa Polski Branży Budowlanej w Żeglarstwie Morskim realizowane są w formule non-profit. Od początku istnienia ich celem jest promowanie idei żeglarstwa, umacnianie pozycji polskich marek na arenie międzynarodowej oraz integracja rodzimej branży budowlanej.

Związek POiD objął Patronat Branżowy nad tym niezwykłym wydarzeniem

Konferencja Ministerstwa Gospodarki

mg_zaproszenie_na_dzien_przedsiebiorcy2

                 mg_logo_poziom_cmyk                                                        pol.

 

  Ministerstwo Gospodarki

 zaprasza na obchody Dnia Przedsiębiorcy,

które odbędą się 28 września 2015 r. na  Stadionie Narodowym w Warszawie.

W ramach Dnia Przedsiębiorcy odbędą się m.in. konferencja podsumowująca realizację projektu systemowego MG pn. „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” oraz seminaria „Wsparcie z funduszy europejskich dla przedsiębiorców”

Dla przedsiębiorców możliwe będą  konsultacje biznesowe B2B z ekspertami m.in. Ministerstwa Gospodarki, Wydziałów Promocji Handlu i Usług, Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Specjalnych Stref Ekonomicznych, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości czy Polskiej Agencji Inwestycji i Inwestycji Zagranicznych a także innych instytucji zaangażowanych promocję polskiego eksportu.

Nie zmarnuj takiej okazji! Już dziś zarejestruj się na stronie http://konferencje.rp.pl/dzienprzedsiebiorcy. Udział możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia przez organizatora. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt organizacyjny: Magdalena Dresler, email: magdalena.dresler@rp.pl, tel.: +48 506 054 186

Zaproszenie i program- dzień przedsiębiorcy

Zaproszenie i program Konferencji

mapka dojazdu

strefy bezpłatnego parkowania

METAL UNION Sp. z o.o. w szeregach Związku POiD

metal-union (1)

Mamy zaszczy powitać kolejną firmę w Związku Polskie Okna i Drzwi :

metal-union (1)

METAL UNION Sp. z o.o.
ul. Żyzna 11 F
42-200 Częstochowa
tel. 034 3661300
e-mail: metalunion@metalunion.pl
http://www.metalunion.pl

Nowoczesna polska firma profilarska z dużym doświadczeniem produkcyjnym i wdrożeniowym. Stawiająca na technologie innowacyjne w skali światowej.

Od 2005 r. Metal Union posiada certyfikat w zakresie projektowania i kształtowania profili z taśm stalowych według normy DIN EN ISO 9001:2000 oraz inne certyfikaty, nagrody i wyróżnienia, rekomendujące nas wymagającym kontrahentom europejskim i krajowym.

Warunki wejścia w życie Normy PN-EN 16034:2014

m_5879c501bbe9de8425d31c849b477f9727595

Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP
Komisjii Europejskiej opublikowała 10 lipca 2015 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (C 226) wytyczne dotyczące warunków wejścia w życie Normy PN-EN 16034:2014

Norma EN 16034:2014 dotyczy ognioodpornych drzwi. Podczas przygotowania do publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej służby Komisji zostały poinformowane o ocenie i przewidywaniach CEN w zakresie tego, w jaki sposób norma ta mogłaby być stosowana w praktyce. Te informacje spowodowały, że przyjęto wyjątkowe podejście do publikacji przypisów do omawianej normy.

Zakres normy EN 16034:2014 został określony w ten sposób, że pokrywa on jedynie najbardziej podstawowe cechy związane z odpornością na ogień i/lub właściwościami w zakresie dymoszczelności. Norma podaje, że wszystkie inne istotne kwestie związane z produktem powinny być regulowane innymi, stosownymi normami, zajmującymi się danymi produktami, tj. EN 14351-1 [Drzwi zewnętrzne i okna], EN 13241-1 [Przemysłowe, komercyjne drzwi i bramy garażowe] oraz EN 16361 [Drzwi i bramy z napędem]. Tego rodzaju konstrukcja wymagałaby w praktyce stosowania dwóch z powyższych standardów jednocześnie, w zależności od konkretnego, zamierzonego użycia tych czy innych drzwi ognioodpornych.
Norma EN 14351-1 określa jednak wyraźnie, że nie ma ona Publikacja przypisu do EN 16034:2014
Norma EN 16034:2014 dotyczy ognioodpornych drzwi. Podczas przygotowania do publikacji Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej służby Komisji zostały poinformowane o ocenie i przewidywaniach CEN w zakresie tego, w jaki sposób norma ta mogłaby być stosowana w praktyce. Te informacje spowodowały, że przyjęto wyjątkowe podejście do publikacji przypisów do omawianej normy.

Norma EN 14351-1 określa jednak wyraźnie, że nie ma ona zastosowania do drzwi ognioodpornych. Podobnego rodzaju stwierdzenia można znaleźć również w normach EN 13241-1 oraz EN 16361. Klauzule te uniemożliwiają stosowanie powyższych norm w powiązaniu z normą EN 16034:2014. Producentom i rządom krajów członkowskich byłoby w każdym razie bardzo ciężko zrozumieć, w jaki sposób można stosować je razem tak, aby móc ocenić ognioodporną właściwość drzwi, jak również inne istotne cechy produktu, wymienione w innych normach (w szczególności stopień odporności na obciążenie wiatrem i przepuszczalność powietrza).

W tych okolicznościach Komisja uznała za stosowne, by opublikować przypis do normy EN 16034:2014 w Dz. Urz. UE pod warunkiem, że powyższa kwestia braku spójności pomiędzy klauzulami regulującymi zakres czterech norm (EN 16034:2014 i odpowiednio EN 14351-1, EN 13241-1 oraz EN 16361) zostanie rozwiązana przed początkiem okresu koegzystencji, który przypada 1 grudnia 2015 roku. Jeśli powyższy warunek nie zostanie spełniony, termin ten może zostać przesunięty lub też norma może zostać usunięta z listy przypisów Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Od powyższej daty będzie można stosować normę EN 16034:2014 jako normę zharmonizowaną w ramach rozporządzenia ws. wyrobów budowlanych. Ponadto, biorąc pod uwagę potrzebę szeroko zakrojonych testów i uwierzytelniania drzwi ognioodpornych, Komisja przychyliła się do prośby producentów, by okres koegzystencji dla normy EN 16034:2014 wyniósł trzy lata

Komisja oczekuje, że w trakcie tego przedłużonego okresu koegzystencji CEN ujednolici aktualną strukturę tych standardów, tak aby każdy produkt, podlegający zarówno normie EN 16034:2014, jak i odpowiednio normom EN 14351-1, EN 13241-1 oraz EN 16361 (a w przyszłości także prEN 14351-2), podlegał tylko jednej, zharmonizowanej normie, która zawierać będzie w aneksie ZA pełną listę podstawowych właściwości produktów, objętych obowiązywaniem tej normy (w tym także właściwości dotyczące odporności na ogień i dymoszczelności

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2015

logoMRB_vector

logoMRB_vectorSprawdź kondycję i prognozy sektora budowlanego

• Poznaj szanse na eksport swoich produktów
• Dowiedz się jak wykorzystać fundusze europejskie i krajowe dla rozwoju firmy
• Zapoznaj się z trendami marketingowymi
• Spotkaj się z licznymi partnerami biznesowymi
Weź udział w konferencji

MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2015

pl_mg_logo_poziom_300Patronat honorowy Ministerstwa Gospodarki

Po raz osiemnasty lider badań marketingowych branży budowlanej – firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku organizuje konferencję MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO. To wydarzenie jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budownictwa w Polsce. Podejmuje tematykę budownictwa w szerokim zakresie, począwszy od analiz statystycznych, poprzez szanse rozwoju dla firm a skończywszy na działaniach marketingowych.
Instytut ASM stale monitoruje rynek budowlany, zarówno pozyskując i analizując dane statystyczne, jak i podejmując liczne inicjatywy dla branż budowlanych. Podczas konferencji MRB eksperci przedstawiają podsumowanie wyników roku, który upłynął od poprzedniego spotkania oraz trendy na przyszłość. Biorąc pod uwagę wkład konferencji w integrację i rozwój sektora, który jest niezwykle ważny dla polskiej ekonomii, Minister Gospodarki objął wydarzenie patronatem honorowym. Dla przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu jest to cenna okazja do zapoznania się z aktualnymi analizami rynku budowlanego oraz prognozami jego rozwoju. Ponadto podczas konferencji zostanie zaprezentowany blok marketingowy, który ma na celu zapoznanie uczestników z działaniami pomocnymi w realizacji strategii efektywnej komunikacji z klientem. Oprócz badaczy i analityków ASM tradycyjnie podczas konferencji wystąpią eksperci zewnętrzni.

Konferencja odbędzie się 28 października 2015 roku w Sound Garden Hotel przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie, w godz. 10:00-15:30(rejestracja uczestników od godz. 9:30).

Formularz zgłoszeniowy, szczegółowy program konferencji i pakiety sponsorskie  znajdują się na stronie www.konferencjamrb2015.syskonf.pl

schemat_mrb1

Informacji na temat konferencji udziela Elżbieta Czerniec, tel. 24 355 77 95, e-mail: e.czerniec@asm-poland.com.pl.

logo_asm100ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 5, 99-301 Kutno
Tel.: +48 (24) 355 77 00; Faks +48 (24) 355 77 01/03
www.asm-poland.com.pl

Nawet 700 000 zł na dotacje dla MŚP na wsparcie działań na rynkach zagranicznych

pre2

Cały czas trwają prace nad formułą Branżowego Programu Promocji na rynkach zagranicznych, tymczasem Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu podał informację o planowanym w dniach 22.09.2015r – 6.10.2015r konkursie na dofinansowanie projektów ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+2020.

Wsparcie ma być udzielone w ramach poddziałania 1.4.1 „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”.

Wsparcie dotyczyć może min. doradztwa i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych; poszukiwania partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania); uzyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup); doradztwa w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej; doradztwa w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach; wsparcia inwestycyjnego w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych czy udziału w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy.

Na co można pozyskać dotacje.

Wiemy, że podobne programy ogłaszane będą również dla innych regionów, a obecnie ogłoszony projekt dotyczy regionu Wielkopolski.

 Na  pytania dot. projektu odpowie Pan Marek Skrzyński z ASM Centrum Badań i Rozwoju Rynku ( tel. 500 614 406, e-mail: m.skrzynski@asm-poland.com.pl ).

Zachęcamy do pilnego kontaktu, czas nagli a ilość środków jest ograniczona!!!

Olimpiada Mistrzowskich Marek – wyjątkowy projekt POiD!

aveex_bandera_for_poid_banner_olimpiada_2016_v2

aveex_bandera_for_poid_banner_olimpiada_2016_v2O występie na Olimpiadzie marzy każdy. Związek POiD, we współpracy z Międzynarodowymi Targami Budownictwa i Architektury BUDMA, przygotowuje Olimpiadę Mistrzowskich Marek. To innowacyjny projekt, umożliwiający zaprezentowanie Państwa firmy podczas targów BUDMA 2016 w niestandardowy sposób.

Udział w Olimpiadzie Mistrzowskich Marek to doskonała okazja do skutecznej promocji przedsiębiorstwa oraz oferowanych przez niego rozwiązań w niekonwencjonalny sposób. W ramach wydarzenia, reprezentacje uczestniczących w nim marek zostaną zaprezentowane w hali nr 1 Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury BUDMA. Olimpiadzie towarzyszyć będzie również trwająca 3 miesiące kampania public relations, nagłaśniająca wydarzenie, skutecznie docierająca do zdefiniowanych grup docelowych.

Cała hala, zaaranżowana tak, aby przypominać sportową arenę, będzie pełna atrakcji. Prezentacja nowości produktowych, obecność mistrzów olimpijskich, muzyka na żywo, specjalne nagrody dla zwiedzających – to tylko niektóre z elementów, które sprawią, że Olimpiada zgromadzi rzesze dystrybutorów, handlowców oraz monterów stolarki budowlanej. Dzięki temu, marka uczestniczącej w niej firmy znajdzie się w centrum uwagi osób odwiedzających targi.

W Olimpiadzie Mistrzowskich Marek w myśl Pierre’a de Coubertin ” Nie ważne jest zwycięstwo, istotny jest udział” może uczestniczyć maksymalnie 10 firm. Wydarzenie zapowiada się niezwykle interesująco, co potwierdzają już pierwsze zgłoszenia. Jeszcze nie jest za późno, aby dołączyć do najlepszych.

Wszystkich zainteresowanych promocją własnej marki w wyjątkowy sposób zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z Dyrektorem Związku POiD.

EuroWindoor AISBL zgłasza uwagi do przepisów dotyczących okien i drzwi

eurowindoor_aisbl_2015_3

eurowindoor_aisbl_2015_3EuroWindoor AISBL, międzynarodowa organizacja non-profit działająca na rzecz europejskiego sektora okien, drzwi i fasad, zajęła się projektami unijnych przepisów w zakresie wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej. Na spotkaniu w dniu 1 lipca 2015 roku przyjęto ważne z punktu widzenia naszej branży stanowiska.  Pierwsza z omówionych kwestii dotyczy treści Studium przygotowawczego do przepisów o etykietowaniu energetycznym okien.

EuroWindoor AISBL pozytywnie oceniło dążenie do oparcia wydajności energetycznej stolarki okiennej na większej liczbie parametrów, niż tylko wartość współczynnika U. Zdaniem organizacji przedstawiony projekt uniemożliwia jednak krajom członkowskim podejście uwzględniające zasadnicze uwarunkowania klimatyczne panujące w Europie, różnice w lokalnych przepisach i tradycjach budowlanych. EuroWindoor AISBL wzywa Komisję Europejską do ponownej oceny użyteczności znakowania energetycznego okien i rozważenia alternatywnych rozwiązań, jak Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) oraz Rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych (CPR).

EuroWindoor sugeruje także uwzględnienie koncepcji podejścia zróżnicowanego bilansu energetycznego (Uw, gw , wymiana powietrza lub efekt okiennic), który zostanie zdefiniowany dla okresu grzewczego, chłodzenia oraz warunków klimatycznych krajów członkowskich w trakcie rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD).

Podjęto również kwestię skutków Dyrektywy II w sprawie ograniczenia stosowania niektórych substancji niebezpiecznych w odniesieniu do okien i drzwi z funkcjami sterowania elektrycznego (Dyrektywa 2011/65/EU) [RoHS] dla producentów tych wyrobów. W opinii EuroWindoor AISBL, nie został tu dostatecznie uwzględniony fakt, że producenci okien i drzwi oraz większość dostawców to małe i średnie firmy. Tym samym, nie posiadają one zasobów wystarczających do odpowiedniego udokumentowania rzetelności sprzedawanych przez siebie wyrobów i potwierdzenia ich zgodności z wymogami RoHS. Organizacja uznaje również, że charakter i złożoność oferowanych przez branżę okienno-drzwiową produktów oraz łańcucha ich dostaw uzasadnia wykluczenie okien i drzwi oraz ograniczenie stosowania dyrektywy wyłącznie do części elektrycznych.

Związek POiD pozostaje w stałym kontakcie z EuroWindoor AISBL i wspólnie z nim dąży do wypracowania na szczeblu unijnym rozwiązań, które odpowiadają wyzwaniom stojącym przed naszym sektorem.

Stanowisko_EuroWidoor_w _sprawie_unijnego_znakowania_energetycznego_okien

Stanowisko_w_sprawie_Dyrektywy-II