Archive for wrzesień, 2014

List otwarty do Pani Premier Ewy Kopacz

logo_Kongres_budownictwa_185x150_crop_rozmiar-niestandardowy

Od lat organizacje pozarządowe zajmujące się budownictwem mieszkaniowym, domagają się od władz prawdziwego programu mieszkaniowego i większego zaangażowania państwa w rozwiązywanie problemów mieszkaniowych Polaków.

Kongres Budownictwa skupiający 25 największych organizacji pozarządowych po raz kolejny próbuje uwrażliwić rządzących na fatalną sytuację mieszkaniową Polaków na tle krajów UE.

Poniżej prezentujemy list otwarty skierwoany na ręce Pani Premier Ewy Kopacz

list20140929

Związek patronuje konferencji MRB 2014

baner_poid

Skorzystaj z wiedzy ekspertów, sprawdź kondycję i prognozy sektora budowlanego
Weź udział w konferencji pod patronatem Ministra Gospodarki
MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO 2014

logo-asm
Po raz siedemnasty lider badań marketingowych branży budowlanej – firma ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku organizuje konferencję MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO. To wydarzenie jest jednym z najważniejszych i największych eventów sektora budownictwa w Polsce. Podejmuje tematykę budownictwa w szerokim zakresie, począwszy od budownictwa mieszkaniowego, poprzez niemieszkalne a skończywszy na inżynieryjnym. Jest zatem najpełniejszym w Polsce wydarzeniem dostarczającym informacji badawczej.

Instytut ASM stale monitoruje rynek budowlany i na postawie analiz wydaje kwartalne i miesięczne opracowania raportu Monitoring Rynku Budowlanego, który jest produktem komercyjnym. Konferencja natomiast jest bezpłatna i dzięki temu z wiedzy ekspertów może skorzystać więcej uczestników rynku budowlanego. Biorąc pod uwagę wkład konferencji w integrację i rozwój sektora, który jest niezwykle ważny dla polskiej ekonomii, Minister Gospodarki objął wydarzenie patronatem honorowym. Dla przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu jest to cenna okazja do zapoznania się z aktualnymi analizami rynku budowlanego oraz prognozami jego rozwoju. Ponadto podczas konferencji zostanie zaprezentowany blok marketingowy, który ma na celu zapoznanie uczestników z działaniami pomocnymi w realizacji strategii sprzedażowych i budowania marki. Oprócz badaczy i analityków ASM tradycyjnie podczas konferencji wystąpią eksperci zewnętrzni.

Konferencja odbędzie się 28 października 2014 roku w Sound Garden Hotel
przy ul. Żwirki i Wigury 18 w Warszawie, w godz. 10:00-15:30 (rejestracja uczestników od godz. 9:30).

Zapraszamy do zapoznania się z programem konferencji

W obszernym programie konferencji MRB 2014 znajdą się*:

Sesja I – analityczno-prognostyczna
POLSKIE BUDOWNICTWO POD LUPĄ
• przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji gospodarczej kraju
• wyniki budownictwa mieszkaniowego i niemieszkalnego oraz perspektywy ich rozwoju
• perspektywa 2014-2020; budownictwo inżynieryjne w świetle finansowania unijnego
• stały monitoring rynku budowlanego niezbędnym narzędziem budowania strategii firmy

Sesja II – panel dyskusyjny
ZMIANY PRAWNE W ZAKRESIE EKOLOGII A POLSKIE BUDOWNICTWO – ISTOTNE ZAGROŻENIE CZY NATURALNY CYKL WPROWADZANIA ZMIAN

Sesja III – marketingowa
UWARUNKOWANIA EFEKTYWNEJ KOMUNIKACJI Z KLIENTEM
• marka, wizerunek, jakość obsługi – czyli na co zwraca uwagę statystyczny Kowalski podczas planowania remontu
• badania w środowisku naturalnym najlepszą drogą do maksymalizacji osiągnieć
w sprzedaży
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji z przyczyn od siebie niezależnych.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegóły spotkania (w tym plan i formularz zgłoszeniowy) znajdują się na stronie organizatora: www.asm-poland.com.pl. Informacji na temat konferencji udziela Elżbieta Czerniec, tel. 24 355 77 95, e-mail: e.czerniec@asm-poland.com.pl.

Krispol sponsorem tytularnym 1 Ligi Siatkarzy

poid_krispol

Na mocy podpisanej z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej umowy, Krispol, czołowy producent bram garażowych i stolarki otworowej, został Sponsorem Tytularnym 1 Ligi Siatkarzy. Liga będzie nosiła oficjalną nazwę Krispol 1. Liga Siatkarzy. krispol_-_plakat_2

Sponsoring sportu jest istotnym elementem naszej strategii marketingowej – mówi Anna Nowakowska z firmy Krispol. – Siatkówka to coraz popularniejsza dyscyplina i zasługuje na godną oprawę. Nasza firma postanowiła wspólnie z PZPS wesprzeć rozwój pierwszoligowych rozgrywek siatkarskich, jako atrakcyjnego w sensie marketingowym produktu. Obecność podczas widowiskowych i emocjonujących wydarzeń sportowych zbliża markę do kibiców i umożliwia naturalny kontakt z potencjalnymi nowymi klientami.

Marka Krispol pojawiać się będzie m.in. podczas transmisji meczów w TVP Sport (40 transmisji), a także w licznych serwisach sportowych w TVP. Krispol Liga otrzymała znak prezentujący w sposób symboliczny piłkę siatkarską. Dzierżawi on kolorystykę przypisaną do sponsora tytularnego (pomarańcz, biel, szary).

Poza długoletnim wspieraniem obecnie pierwszoligowej drużyny siatkówki męskiej APP Krispol Września, firma ma na swoim koncie między innymi sponsorowanie żużlowych Indywidualnych Mistrzostw Europy

Program Sektorowy dla budownictwa

logo_ncbir(1)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło możliwość dla wybranych sektorów finansowania prac badawczo-rozwojowych w firmach za pomocą tzw. programów sektorowych. Aby znaleźć się w gronie wybranych sektorów należy przygotować studium wykonalności dla branży wraz ze wskazaniem kierunków prowadzenia prac badawczo – rozwojowych oraz złożyć stosowny wniosek do NCBiR.

Związek Polskie Okna i Drzwi  wraz z Polską Platformą Technologiczną Budownictwa reprezentowaną przez ASM-Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o podjął się skonsolidowania branży budowlanej w celu ustanowienia programu sektorowego. Pierwsze działania w tym kierunku zakończyły się sukcesem i NCBiR zdecydował o dofinansowaniu prac nad studium wykonalności dla branży budowlanej.  W tej chwili wszystkie zainteresowane firmy oraz organizacje budowlane zapraszamy do wspólnej pracy nad studium wykonalności dla branży budowlanej.

Ważne jest aby sektor stolarki zaakcentował problemy swojej branży oraz potrzeby prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w określonych kierunkach, tak jak to czynią pozostałe branże sektora budowlanego. Wpisanie do studium wykonalności określonych zagadnień związanych z problemami danej branży oraz propozycjami ich rozwiązania poprzez prace badawczo – rozwojowe  warunkuje bowiem ujęcie ich w późniejszym programie sektorowym ustanowionym przez NCBiR.  W przypadku ustanowienia takiego programu każde przedsiębiorstwo z branży budowlanej posiadające siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej będzie mogło się ubiegać o dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, technologiami itp. w sposób indywidualny, jednakże zakres tych badań będzie musiał być zbieżny z propozycjami ujętymi w obecnie przygotowywanym studium wykonalności. Dlatego Państwa aktywność jest w tej chwili niezmiernie ważna i warunkuje niejako udział branży stolarkowej w programie sektorowym. Szacujemy, że dla branży  stolarki budowlanej może to być kwota nawet 500 mln zł., ale to od Państwa zależy, czy chcecie otrzymać dofinansowanie do prowadzonych przez Państwa firmy badań.

Wszelkie propozycje prosimy zgłaszać na usystematyzowanym formularzu(w załączniku), który odzwierciedla informacje niezbędne do wpisania  do studium wykonalności do dnia 3 października na adres m.walczak@asm-poland.com.pl .

Posiedzenie nowej Rady Związku Polskie Okna i Drzwi

Zwiazek POiD_logo

W środę 17 czerwca w Warszawie odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowej Rady Związku Polskie Okna i Drzwi – wybranej podczas czerwcowego Walnego Zgromadzenia Członków. W trakcie spotkania podsumowano dotychczasowe działania Związku oraz omówiono nowe cele i strategie działania Związku na najbliższe cztery lata.

Pierwsze posiedzenie nowej Rady Związku Polskie Okna i Drzwi cieszyło się ogromnym zainteresowaniem. Poza niemal 100 % reprezentacją Rady Związku w spotkaniu uczestniczyli również reprezentanci Komisji Rewizyjnej oraz wielu firm stowarzyszonych w Związku niebędących członkami Rady ( AERECO, DAKO, ERKADO, SELENA, TREMCO ILLBRUCK ). Tak wysoka frekwencja świadczy o poparciu firm członkowskich dla działań jedynej w Polsce organizacji branżowej oraz zaangażowaniu w realizację wyznaczonych celów. Aveex_for_Spotkanie_Zwiazku_Dobre_Okna_i_Drzwi-6773

Zebranie otworzył Prezes Zarządu POiD, Janusz Komurkiewicz, który ciepło powitał bardzo licznie zgromadzonych gości i zachęcił ich do jak najaktywniejszego udziału w spotkaniu i działania na rzecz rozwoju branży stolarki budowlanej oraz samej organizacji. Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku, przedstawił z kolei sprawozdanie z dotychczasowej działalności organizacji, a także zaprezentował najważniejsze cele Związku na lata 2014-2018. Są to m.in.: ochrona praw i interesów członków Związku POiD, doprowadzenie do stworzenia specjalności zawodowej: monter stolarki budowlanej oraz uznania branży stolarki otworowej za „polską specjalność eksportową” w latach 2015-2020. Już niebawem rozpocznie się kolejna edycja konkursu Bargework, tym razem projektanci i architekci aranżować będą wnętrze zwycięskiego projektu biura na wodzie. Ogłoszenie wyniku nastąpi w dniu 22 maja 2015 roku podczas VI Kongresu Stolarki Polskiej, który podobnie jak w roku bieżącym odbędzie się w hotelu MAZURKAS w Ożarowie Mazowieckim. Wraz z końcem roku przeprowadzona będzie kampania społeczna mająca na celu zwrócenie uwagi ostatecznych odbiorców na poprawny montaż, przygotowywany jest również kurs zawodowy dla monterów okien, drzwi, bram i osłon mający na celu stworzenie podstaw do rozmów Związku z Ministerstwem Edukacji Narodowej na temat uruchomieniem programu nauczania w szkołach zawodowych, a co za tym idzie doprowadzenia do powstania zawodu „monter stolarki budowlanej„. Kurs poza wiedzą merytoryczną przygotowywać będzie przyszłych monterów w praktycznym posługiwaniu się językiem niemieckim na placu budowy. Dyrektor poinformował również o pozostałych inicjatywach mających na celu realizację założonych celów, min. etykietowania stolarki, bloga producenckiego dla członków Związku na stronie www.poid.eu, kampanii PR, badania okien o konstrukcji skrzynkowej czy postępów przy nowelizacji Instrukcji Montażu ITB.

Ważny punkt posiedzenia dotyczył możliwości ustanowienia przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programu Sektorowego dla Budownictwa. Marek Skrzyński, Dyrektor Działu Funduszy Strukturalnych w ASM Centrum Badań i Analiz Rynku przedstawił członkom Rady informację o dotychczasowych działaniach w tej kwestii. Oferta na opracowanie niezbędnego do otwarcia programu Studium Wykonalności uzyskała już pozytywną ocenę NCBR. Jednak decyzja o uruchomieniu Programu Sektorowego dla Budownictwa w znacznym stopniu będzie uzależniona od jego ostatecznego kształtu, który to zostanie zaprezentowany w opracowywanym Studium Wykonalności. Dokument ma uwzględniać interesujące branżę obszary inwestycji rozwojowych oraz możliwość ich współfinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Podczas posiedzenia zgromadzeni spotkali sie również z firmą Contact Europe oraz Kancelarią Prawną Chałas i Wspólnicy. Spotkania miały na celu zastanowienie się w jaki sposób interesy branży stolarki budowlanej mogą być reprezentowane i chronione na poziomie Komisji Europejskiej.

Nowa Rada Związku Polskie Okna i Drzwi jest doskonałym przykładem praktycznej realizacji przyświecającej Związkowi POiD idei konkuperacji, czyli współpracy firm, na co dzień będących konkurentami. W skład nowej Rady wchodzą przedstawiciele dwudziestu przedsiębiorstw z szeroko pojętej branży stolarki otworowej: AIB, Brügmann, Entra, Fakro, Glassolutions, Guardian, Hörmann, Intech, Kowalczyk Fabryka Okien, MS więcej niż OKNA, Novet, Piomar, Porta KMI Poland, PROVENTUSS, Reynaers, Sokółka, Stolbud Włoszczowa, Stolpaw-Bis, Wiśniowski oraz Yawal.

Wszystkie bieżące informacje na temat działań Związku umieszczane są na związkowej stronie internetowej. Zachęcamy również do jak najczęstszego kontaktu z biurem Związku. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie firmy członkowskie bezpłatnie mogą otrzymać raporty na temat rynku okien i drzwi w Polsce w roku 2014 wraz z analizą wartości eksportu w latach 2009-2014. Warunkiem jest podpisanie Regulaminu korzystania z raportów.

Relacja filmowa z posiedzenia RadyZwiązku POID

Kolejne posiedzenie Rady Związku zaplanowane zostało na pierwszą połowę grudnia. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy firmy członkowskie do uczestnictwa i aktywnego wspierania działań Związku. O dokładnym terminie biuro Związku poinformuje Państwa w połowie listopada.

Biuletyn Informacyjny Irlandia

Irlandia

Aktualne informacje gospodarcze z Irlandii oraz działania promocyjne prowadzone przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Dublinie

Biuletyn.09.2014

Jubileusz 40-lecia ROMB S.A.

romb

Firma  ROMB S.A. obchodzi w tym roku okrągły jubileusz. Gratulujemy i życzymy kolejnych.

40_lat_jpg

„Nasza firma obchodzi w tym roku 40 rocznicę istnienia. Bogata historia stanowi dla nas doskonały fundament, wiele się nauczyliśmy przez minione 40 lat.

Nasza przeszłość nadaje kształt naszej przyszłości. – to słowa jednego z wybitnych, polskich humanistów. Jesteśmy dojrzałą firmą, świadomą historii, która nas ukształtowała lecz jednocześnie ukierunkowaną na przyszłość i otwartą na zmiany. Właśnie dlatego, bogatsi w doświadczenia, sukcesywnie zwiększając nasz udział na światowych rynkach dojrzeliśmy do decyzji o zmianie nazwy naszej spółki. Wybraliśmy krótką, łatwo rozpoznawalną nazwę, jednoznacznie skojarzoną z naszym flagowym produktem. Pożegnaliśmy się z nazwą Metalplast Karo Złotów S.A. na rzecz nazwy ROMB S.A.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z naszą historią na stronie www.romb.pl

Prezes Zarządu ROMB S.A.

Dariusz Filipowicz

romb  grupakety (1)

ALUPLAST AMBASADOREM BUDOWNICTWA PASYWNEGO

poid_aluplast

AMBASADOR_LOGO_A-224x300  Polski Instytut Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej im. Güntera Schlagowskiego po raz kolejny przyznał firmie aluplast sp. z o.o. rekomendację, jako zaufanemu partnerowi inwestycji pasywnych i energooszczędnych.

Ambasadorzy Budownictwa Pasywnego, jak podkreślają przedstawiciele PIBP, to grupa firm z różnych sektorów branży budowlanej, które wprowadzają innowacje na Polski rynek w postaci komponentów i systemów budowlanych zalecanych do stosowania w budynkach pasywnych oraz świadczą usługi projektowania i budowy takich obiektów w oparciu o kryteria budownictwa pasywnego według najwyższych standardów opracowanych przez Passivhaus Institut Darmstadt.

 

Firma Aluplast od lat konsekwentnie rozwija swoje produkty, oferując rozwiązania dedykowane do budynków energooszczędnych i pasywnych. Systemy energeto® to bez wątpienia rozwiązanie rewolucyjne i nowy wymiar w projektowaniu okien, które są w stanie spełnić najwyższe wymagania w zakresie efektywności energetycznej. Wiąże się to z wyeliminowaniem stosowanych dotychczas w profilach okiennych wzmocnień stalowych, które powodowały pogorszenie ich termiki. Dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii (bonding inside; powerdur inside; foam inside) została całkowicie usunięta jedna z poważnych barier na drodze dalszego postępu w dziedzinie tworzenia energooszczędnych konstrukcji okiennych.

Instytut Domów Pasywnych w Darmstadt wydał na okna w systemie energeto® 8000 „foam inside” certyfikat rekomendujący je jako doskonałe rozwiązanie do domów pasywnych

energeto_PHI

Największe hity polskiego eksportu

M_inPoland2

III RP po raz pierwszy w swojej historii wypracowała w tym roku dodatnie saldo w handlu zagranicznym. W okresie styczeń-maj tego roku, saldo obrotów w handlu zagranicznym wyniosło symboliczne 65 mln euro. Poniżej przedstawiamy pierwszą część 9 największych „hitów” eksportowych Polski, których sprzedaż za granicą przyczyniła się do tej historycznej zmiany w polskiej gospodarce.

1. Okna i Drzwi

Polska znajduje się w czołówce europejskich producentów okien i drzwi, a w niektórych segmentach eksportu jesteśmy liderami Starego Kontynentu. Polscy producenci w zeszłym roku wyeksportowali okna i drzwi za 1,15 mld euro. To o 10,95% więcej aniżeli w 2012 roku i prawie czterokrotnie więcej niż w 2004 roku. Jednocześnie był to drugi najlepszy po Niemczech wynik w Europie. Włochy, które uplasowały się na trzecim miejscu osiągnęły wartość sprzedaży zagranicznej na poziomie „zaledwie” 0,5 mld euro.

„Wzrosty eksportu na przestrzeni minionego roku odnotowano we wszystkich kategoriach produktowych (PVC, drewno, aluminium, żeliwo lub stal), ale warto podkreślić, że najwięcej zyskali producenci wyrobów z drewna, bo aż 21,35%. Przyglądając się bardziej szczegółowo danym GUS zauważyć należy, że wzrost ten to głównie zasługa rosnącego eksportu okien drewnianych (29,5%), podczas gdy wzrost wartości eksportu drzwi drewnianych był symboliczny – zaledwie 0,62%. Nie zmienia to faktu, że dzięki temu okna i drzwi z drewna miały największy udział w polskim eksporcie, spychając po wielu latach z pierwszego miejsca wyroby z PVC. Godny zauważenia jest ponadto 17,17% wzrost wartości sprzedanych za granicą produktów z aluminium” – podał portal internetowy oknoserwis.pl w kwietniu tego roku.

udział pprodweksp._g

2. Kosmetyki

Według danych Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego, w 2013 r. wartość eksportu wyniosła 2,36 mld euro, co oznacza wzrost o 18 proc. wobec 2012 r. Polski przemysł kosmetyczny jest obecnie szóstym w Europie po Francji (4,5 mld euro), Niemczech (2,5 mld euro), Włoszech, W. Brytanii i Hiszpanii.

Kierunki eksportu to nie tylko Unia Europejska, ale również świat arabski, USA oraz Azja. W ubiegłym roku największymi odbiorcami polskich kosmetyków były republiki byłego ZSRR, do których trafiło 40 proc. naszego eksportu (z czego 15,3 proc. do Rosji). Wielka Brytania znalazła się na drugim miejscu (12,1 proc.), a na trzecim Niemcy (11,9 proc.). Mniejsze rynki stanowiły kraje w każdym zakątku świata od archipelagu karaibskiego po Oceanię. Polskie firmy korzystają przy podbijaniu zachodnich rynków na tym, iż ich produkty są tańsze, przy tej samej lub wyższej od międzynarodowych marek jakości.

Największymi polskimi eksporterami kosmetyków są międzynarodowe koncerny takie jak L’Oreal czy Avon (polskie fabryki obydwu korporacji są największe w Europie). Polscy producenci korzystają jednak ze szczególnej opieki rządu polskiego, który wspiera wysiłki eksportowe poprzez specjalny program pod nazwą „Promocja Polskiej Gospodarki na Rynkach Międzynarodowych” (pełna lista producentów kosmetyków objętych programem można znaleźć na stronie: www.polishcosmetics.pl).
3. Jabłka

W sezonie 2012/13, Polska wyprzedziła Chiny pod względem eksportu jabłek i stała się największym dostawcą tych owoców na świecie. Eksport jabłek wyniósł 1,2 mln ton i osiągnął wartość 438 mln euro – wynika z danych Ministerstwa Rolnictwa.

Polska jest światową potęgą w eksporcie jabłek, choć w obliczu rosyjskiego embarga na te owoce wprowadzonego przez Moskwę w sierpniu tego roku, a także kryzysu na Ukrainie, pozycja Polski w tym sektorze może się załamać. Eksport do Rosji wynosił w ostatnim sezonie 677 tys. ton o wartości 256 mln euro (56 proc. całego eksportu jabłek). Pozostałe główne kraje importujące jabłka z Polski to Białoruś – 145 tys. ton o wartości 45,5 mln euro, Niemcy – 66,8 tys. ton o wartości 18 mln euro, Ukraina 53 tys. ton. o wartości 17,5 mln euro.

4. Sprzęt AGD

Polska to jeden z największych producentów AGD w Europie – przez ostatnie lata produkcja sprzętu gospodarstwa domowego w Polsce odnotowywała wysoką dynamikę wzrostu między 5 a 10 proc. Zgodnie z szacunkami firmy PMR tylko w 2012 r., eksport AGD wzrósł o 10 proc. rdr, a jego wartość wyniosła 14,41 mld zł. Jedynie w ubiegłym roku wartość eksportu zanotowała niewielki spadek do 14,271 mld zł.

Spadki w wartości eksportu analitycy tłumaczą importem małego sprzętu GD z Azji, gdzie produkty są tańsze od polskich. Zdaniem analityków BRE Banku, krajowi producenci nie mają szans w walce cenowej z producentami z Azji, choćby z powodu wyższych kosztów pracy. Na szczęście import dużego sprzętu, takich jak pralki czy zmywarki z Dalekiego Wschodu jest zbyt kosztowny, dzięki czemu polska produkcja w tym subsektorze pozostaje niezagrożona.

5. Mleko

Wartość artykułów mleczarskich wysłanych w ubiegłym roku za granicę wyniosła 1,7 mld euro. W tym czasie wartość importu wyniosła 700 mln euro co dało Polsce miliard euro nadwyżki w zagranicznym handlu nabiałem.

Według Agencji Rynku Rolnego, w 2013 roku najwięcej produktów mleczarskich wyeksportowaliśmy do UE – blisko 73 proc. Na kolejnych miejscach znalazły się kraje rozwijające się (ok. 13 proc.) i Wspólnota Niepodległych Państw – ok. 11 proc.

W strukturze polskiego eksportu produktów mleczarskich coraz większy udział stanowią sery, które obecnie stanowią 40 proc polskiego eksportu nabiału. Wysyłamy je głównie do UE, choć ten udział spada, a systematycznie rośnie znaczenie krajów pozaunijnych, jak np. Rosja czy Arabia Saudyjska.

6. Wieprzowina

Eksport polskiej wieprzowiny ma silną pozycję na europejskim rynku, jednak co chwilę pojawiają się bariery i przeszkody, które ograniczają jej rozwój.

W 2013 r., pomimo spadku krajowego pogłowia trzody chlewnej, duży popyt zagraniczny na wieprzowinę przyczynił się do zwiększenia jej wywozu. Polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i skór wieprzowych osiągnął nienotowany wcześniej poziom wartość ok. 986 mln euro wobec 861 mln euro w 2012 r., co oznacza wzrost o 14,5% rdr.

Jednak już w lutym 2014 r. eksport wieprzowiny z Polski był o 14 proc. mniejszy niż przed rokiem. Było to spowodowane zakazem importu tego mięsa przez Unię Celną (Białoruś, Rosja i Kazachstan) z powodu wykrycia na terenie Polski wirusa afrykańskiego pomoru świń.

Z powodu wirusa, zmniejszył się również wywóz na Ukrainę (o 89 proc.), do Japonii (o 41 proc.), Korei Południowej (o 31 proc.) i Chin (o 19 proc.). Jednocześnie wzrósł polski eksport mięsa wieprzowego do większości państw UE, w tym m.in. na Słowację (o 38 proc.), do Niemiec (o 29 proc.) i do Włoch (o 27 proc.). W okresie styczeń–luty 2014 r. polski eksport żywca, mięsa, tłuszczów i przetworów wieprzowych wyniósł 98 tys. ton, o 1 proc. mniej niż przed rokiem.

7. Telewizory

Nasz kraj jest również jednym z największych producentów telewizorów w Europie. Wśród krajowych producentów znajdują się takie koncerny jak LG, Sharp, Toshiba czy Samsung.

I podobnie jak w sektorze AGD, znakomita większość produkcji, ok. 90 proc., jest sprzedawana za granicę. Jednak taka zależność od rynków zagranicznych spowodowała, załamanie produkcji po wybuchu kryzysu w strefie euro, choć ubiegły rok przyniósł spowolnienie negatywnego trendu. Według danych GUS, w całej Polsce rocznie powstaje już ponad 20 mln telewizorów oraz monitorów.

„Wynika to z tego, że jesteśmy dobrzy, jesteśmy doceniani w Europie i nie tylko. Wiadomo, że Polska jest bardzo dobrą lokalizacją dla produkcji zarówno telewizorów, jak i pralek. W Polsce produkuje się już ponad 20 mln telewizorów, a połowa sprzedaży europejskiej pochodzi z Polski. To są olbrzymie ilości” – wyjaśnił w rozmowie na początku maja z Polskim Radiem Wojciech Konecki ze Związku Pracodawców AGD CECED Polska.

ykres.gus-10904_g

8. Meble

Wartość eksportu polskich mebli w 2014 r. wyniesie 7,3 mld euro wobec 6,9 mld euro rok wcześniej – szacuje firma B+R Studio, specjalizująca się w analizie rynku meblarskiego.

90 proc. mebli wyprodukowanych w Polsce trafia na eksport, co oznacza, że przemysł ten jest nie tylko ważny dla polskiej gospodarki ogółem, ale stanowi kluczowy komponent struktury polskiego eksportu. Dobrym tego przykładem jest fakt, że wartość eksportu polskich mebli w 2013 r. wynosiła więcej, niż całkowity eksport do Włoch (6,57 mld euro).

Największym odbiorcą polskich mebli są Niemcy. Polska rozszerza eksport poza Unię Europejską, m.in. na rynki Bliskiego Wschodu. Z sukcesem realizuje już kontrakty do krajów afrykańskich.

Pod względem możliwości produkcyjnych nasz kraj zajmuje czwarte miejsce w Europie, wyprzedzają nas Niemcy, Włosi i Wielka Brytania. Natomiast na świecie więcej mebli od nas produkują także Stany Zjednoczone, Chiny i Brazylia.

9. Jachty

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w przemyśle okrętowym i szkutniczym w Polsce działa prawie tysiąc firm., które zajmują się produkcją jachtów i osprzętu jachtowego. Jak podaje Polska Izba Przemysłu Jachtowego i Sportów Wodnych – produkują one ok. 22 tys. jachtów rocznie.

Specjalnością polskich producentów jest właśnie eksport – prawie 95 proc. łodzi z polskich stoczni jachtowych przeznaczone jest dla odbiorców za granicą. Większość z nich trafia na takie jak rynki jak Francja, Niemcy, Hiszpania oraz kraje Skandynawskie. Wrażenie robi również tytuł Polski jako drugiego po USA największego na świecie producenta łodzi do długości 10 metrów.

Choć wartość eksportu polskich jachtów stanowi zaledwie 0,15 proc. wartości całego eksportu Polski, jest to jeden z nielicznych polskich przemysłów, w których tak wiele firm może się pochwalić mianem międzynarodowych luksusowych marek.

Nowa firma członkowska

primo

Witamy w szeregach naszej organizacji kolejną nową firmę:

primo

 

 

 

 

 

PRIMO PROFILE Sp. z o.o.

ul. Chemiczna 2

44-240 Żory

www.primo

Primo Profile jest jedna z firm działających w Grupie Primo zajmującej się sprzedażą i produkcją tworzyw sztucznych, mających swoje siedziby w kilku krajach. Ich głównymi odbiorcami są klienci przemysłowi i dealerzy z Europy, ale coraz częściej też kraje zamorskie UE.

Primo Proifle, ma w ofercie profile tworzywowe, stanowiące przydatne rozwiązania dla stolarki okiennej i drzwiowej :
Listwy przyszybowe
Progi z włókna szklanego
Uszczelki
Szprosy
Przegrody termiczne