Archive for kwiecień, 2014

Industrialny szyk – kolekcja drzwi Tiara firmy POL-SKONE

poid_polskone

Z myślą o osobach o wyrafinowanym guście, ceniących śmiałe wnętrza firma POL-SKONE stworzyła nową linię drzwi wewnętrznych TIARA. Kolekcja wyróżnia się nowoczesną estetyką, którą zawdzięczą gładkiej powierzchni panelu oraz prostym, aluminiowym listwom dekoracyjnym. Nowe modele dzięki połączeniu oszczędności formy z wysmakowanym wzornictwem umożliwiają stworzenie aranżacji w stylu modernistycznym, industrialnym bądź futurystycznym. Tiara_L
Świat nowoczesnej architektury wnętrz wypełniają idee sztuki minimalistycznej, a współczesne trendy w aranżacji skłaniają się ku surowym formom, które nadają wnętrzu dynamicznego i zdecydowanego charakteru. Chłodna kolorystyka, minimalizm, kontrast faktur, prostota oraz przemysłowe elementy dają poczucie niezależności oraz przestrzenności. Do pomieszczeń wprowadza się odważne zestawienia łącząc ze sobą chropowatą, zimną strukturę betonu z gładką taflą szkła czy metalu oraz ciepłym drewnem. Industrialne inspiracje Drzwi są jednym z kluczowych elementów każdej aranżacji wnętrza, podkreślają jej charakter oraz pomagają kształtować klimat poprzez grę faktur i wzorów.

Modele z kolekcji TIARA będą idealnym zwieńczeniem przestrzeni o cechach industrialnych, która daje poczucie wolności oraz wyzwolenia od panujących standardów. Podłużny aluminiowy dekor będzie doskonale prezentował się na tle ściany wykończonej szorstkim betonem dając mocny kontrast, który jest jednym z obowiązujących trendów przy projektowaniu wnętrz. Proste wzornictwo w połączeniu z aluminiowymi dekorami doskonale podkreśli styl wnętrz, które wypełniają geometryczne formy oraz proste linie. Kolorami wiodącymi w industrializmie są wszelkie odcienie szarości oraz biel. Białe drzwi wprowadzają do wnętrza wrażenie czystości oraz harmonii. Bardzo popularnym zabiegiem jest również ożywienie przestrzeni elementem w energetycznym kolorze soczystej pomarańczy, krwistej czerwieni, słonecznej żółci czy świeżej zieleni, wówczas można wybrać drzwi w dowolnym odcieniu.

Ukoronowanie nowoczesności kolekcja drzwi wewnętrznych TIARA firmy POL-SKONE jest ukoronowaniem nowoczesnej przestrzeni. W jej ramach dostępnych jest 5 wzorów wykonanych z wysokiej jakości materiałów, które wyróżniają się prostotą, gładką powierzchnią paneli oraz stylowymi wykończeniami. Modele różnią się między sobą rozmieszczeniem listew od dwóch lub trzech po oryginalne kombinacje dwu lub trzy pionowych listew ułożonych równolegle. Wzór nadaje drzwiom unikalnego wyglądu, który jest idealnym zwieńczeniem wszelkich stylizacji opartych na geometrii i prostocie. Barwą podstawową kolekcji jest biel, która stała się dominantą współczesnych aranżacji, jednak istnieje możliwość pomalowania drzwi na jeden z dowolnych odcieni z palety RAL i NCS.
Podstawą aranżacji nowoczesnych wnętrz jest dobry design oraz dbałość o detale. Kolekcja TIARA łączy w sobie te dwie wartości pozwalając na osiągnięcie wyrafinowanego efektu na projektowanej przestrzeni.

Szkolenie dla działów eksportowych organizowane w ramach BPP

poidszkol.

W dniu 13 czerwca 2014 roku w ośrodku CODOKS w Dębe k/Serocka, Związek POLSKIE OKNA I DRZWI  w ramach realizacji Branżowego Programu Promocji, organizuje szkolenie dla działów eksportowych. Szkolenie obejmować będzie następujący zakres tematyczny:

  • Definicje i orientacje kultury międzynarodowej
  • Różnice językowe w strategii marketingowej
  • Stereotypy i uprzedzenia a kontakty międzynarodowe
  • Język niewerbalny w kontaktach osobistych i biznesowych
  • Kultury wysoko i nisko kontekstowe – różnice i znaczenie w budowaniu relacji partnerskich
  • Negocjacje międzykulturowe
  • Międzynarodowa etyka biznesowa

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z biurem Związku POiD

tel. 22 743 87 02, biuro@okna.org.pl

Formularz zgłoszeniowy z programem

Związek w obronie polskich producentów w Czechach

czechy

Stolarka okienna produkowana w Polsce cieszy się uznaniem nie tylko rodzimych, lecz także zagranicznych odbiorców. Jednak nie wszędzie rozwiązania „made in Poland” są dobrze postrzegane. Sygnały o negatywnych działaniach wobec polskich producentów okien dotarły z rynku czeskiego.

Jako organizacja integrująca branżę stolarki budowlanej i reprezentująca jej interesy –stanowczo reagujemy  na stereotypowe postrzeganie rozwiązań produkowanych w Polsce jako wyrobów o rzekomo niskiej jakości. Z taką sytuacją spotkali się polscy producenci okien działający w Czechach oraz ich czescy dystrybutorzy.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację,  wystosowaliśmy pismo z protestem do czeskiego odpowiednika Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Czeskiej Inspekcji Handlowej. Nasze działania aktywnie wsparła również Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Pradze. Szybka reakcja na tego typu sytuacje jest niezbędna, aby skutecznie walczyć z nieprawdziwą opinią na temat produkowanych w Polsce wyrobów stolarki okiennej.

Pojawiające się komunikaty są szkodliwe dla polskich przedsiębiorstw i ich czeskich partnerów, jak również dla całej polskiej gospodarki. Takie informacje wprowadzają w błąd czeskich konsumentów. – To nie pierwsze świadome działanie czeskich dystrybutorów stolarki. Negatywne praktyki nie mogą pozostać bez odpowiedzi, dlatego stanowczo zareagowaliśmy i będziemy reagować wszędzie tam, gdzie dyskryminowane będą polskie wyroby, tylko i wyłącznie z powodu miejsca ich wytworzenia. Polska stolarka otworowa to wyroby najwyższej jakości, potwierdzonej wszelkimi wymaganymi certyfikatami na rynkach na których wprowadzane są do obrotu. – mówi Paweł Wróblewski, Dyrektor Związku POiD.

Treść pisma do czeskiego Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz czeskiego UOKiK

Załącznik nr. 1

Załącznik nr.2

Planowane zmiany w regulacji rękojmi w kontekście nadchodzącychzmian w prawie polskim

m_5879c501bbe9de8425d31c849b477f9727595

Obecnie Polska, w ramach krajowej procedury legislacyjnej i dostosowania polskiego prawa do prawa UE, uchwala Ustawę o prawach konsumenta. Krajowa ustawa ma wdrożyć w Polsce (tak jak w Niemczech, Czechach i innych państwach członkowskich) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów.

Dyrektywa wiąże państwo polskie co do spełnienia celów unijnych, a sposobem takiego wdrożenia jest uchwalenie prawa krajowego – u nas jest to ww. ustawa. Krajowe przepisy o rękojmi winny wejść w życie najpóźniej z dniem 13 czerwca 2014 r. Dyrektywa zakłada harmonizację zupełną (tj. ujednolicenie przepisów o sprzedaży we wszystkich państwach UE). Państwa członkowskie nie mogą w zakresie uregulowanym dyrektywą utrzymywać ani wprowadzać do swojego prawa krajowego przepisów odbiegających od
tych, które zostały ustanowione w dyrektywie. Jeżeli chodzi o obowiązywanie nowej regulacji w czasie, to proponuje się, aby ustawa weszła w  życie z dniem 13 czerwca 2014 r., a jej przepisy miały zastosowanie do umów zawartych po tej dacie.

Nowa ustawa wprowadza do Kodeksu cywilnego następujące zmiany:

Obowiązki informacyjne – sprzedawca musi informować kupującego o sprzedawanych towarach
Art. 546. § 1. Sprzedawca obowiązany jest przed zawarciem umowy udzielić kupującemu
potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej.

§ 2. Sprzedawca obowiązany jest wydać posiadane przez siebie dokumenty, które dotyczą rzeczy. Jeżeli treść takiego dokumentu dotyczy także innych rzeczy, sprzedawca obowiązany jest wydać uwierzytelniony wyciąg z dokumentu. Ponadto, jeżeli jest to potrzebne do należytego korzystania z rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem, sprzedawca obowiązany jest załączyć instrukcję i udzielić wyjaśnień dotyczących sposobu korzystania z rzeczy.

Zasada rękojmi pozostaje bez zmian i ma brzmienie: „Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną.”;

Pozostaje bez zmian możliwość modyfikacji rękojmi w sprzedaży profesjonalnej (między przedsiębiorcami):
Art. 558. § 1. Strony mogą odpowiedzialność z tytułu rękojmi rozszerzyć, ograniczyć lub wyłączyć. Jeżeli kupującym jest konsument, ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi jest dopuszczalne tylko w wypadkach określonych w przepisach szczególnych”.
Nowością jest regulacja za wady rzeczy wmontowanych (to dotyczy wyrobów budowlanych
montowanych w obiektach budowlanych):
Art. 561¹. § 1. Jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, kupujący może żądać od sprzedawcy demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady. W razie niewykonania tego obowiązku przez sprzedawcę kupujący jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo sprzedawcy.

Pozostaje obowiązek kupującego dokonania aktów staranności – zbadania zakupionych rzeczy oraz zawiadomienia o wadach:
Art. 563. § 1. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w wypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu

Zmieniły się na niekorzyść sprzedawcy terminy – czas trwania odpowiedzialności z rękojmi:

Art. 568. § 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu (było w Polsce: rok) , a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat (było: trzy lata). Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od wydania rzeczy kupującemu.

Nadto nowa regulacja wprowadza odpowiedzialność producenta / sprzedawcy względem odsprzedawcy (hurtownika), który poniósł koszty z tytułu własnej odpowiedzialności wobec finalnego

FAKRO JAKO „POLSKA MARKA NA ŚWIECIE” NOMINOWANE W RANKINGU „GOSPODARCZE GWIAZDY 25-LECIA”

poid_fakro_logo

poid_fakro_logoMiło nam poinformować, że firma FAKRO znalazła się w gronie nominowanych 5 polskich firm globalnych w rankingu „Gospodarcze gwiazdy-25 lecia”. Organizatorem plebiscytu jest magazyn PULS BIZNESU. FAKRO otrzymało nominację w kategorii POLSKA MARKA NA ŚWIECIE. Jest to dla firmy FAKRO prestiżowe wyróżnienie z uwagi na grono nominowanych firm: ASSECO, MASPEX, PESA, TZMO. Wszystkim nominowanym gratulujemy z uwagi na sukces i wiarygodność jaką osiągnęli rozwijając firmy w Polsce i na świecie.

Nie byłoby tego wyróżnienia bez klientów, którzy wybierają produkty FAKRO, bez partnerów handlowych, którzy wspólnie budują wiarygodność i pozycję marki FAKRO na rynku polskim i światowym jak również bez pracowników, którzy wnoszą wkład w rozwój firmy. Wszystkim serdecznie dziękujemy.

Firma FAKRO w ciągu 25 lat działalności przekształciła się z małej kilkuosobowej firmy w polską firmę globalną. Grupa FAKRO to obecnie lider w produkcji i sprzedaży okien dachowych w Polsce i w wielu innych krajach oraz numer 2 na świecie. FAKRO to również lider w produkcji i sprzedaży schodów strychowych na świecie. W skład oferty FAKRO wchodzi ponad 100 produktów o innowacyjnych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
W ciągu 25 lat wolnej gospodarki w Polsce powstało miliony firm. Jednym udało się odnieść sukces, lecz wiele firm nie wytrzymało konkurencji z wielkimi potentatami, część została sprzedana zagranicznym inwestorom. Mimo rozkwitu przedsiębiorczości w Polsce rodzimych firm globalnych jest ciągle za mało. Jesteśmy krajem otwartym na zagraniczne inwestycje, tymczasem szansą na trwały rozwój gospodarczy i wzrost poziomu życia jest rozwój naszych rodzimych firm.

Konkurencja globalna przypomina gospodarcze mistrzostwa świata. Kraje, które wygrywają w gospodarce nie tylko mają satysfakcję z wygranej lecz również osiągają wyższy poziom życia. Polskie rodzime firmy, których marki rozpoznawane są na międzynarodowych rynkach i klienci wybierają ich produkty, przekonani o jakości i wiarygodności firmy, która za nim stoi przyczyniają się do trwałego rozwoju dobrobytu w Polsce.
25 rocznica transformacji to również dobry moment aby spojrzeć w przyszłość i zastanowić się co zrobić aby polska gospodarka była wciąż sprawnie działającą machiną. Działania w tym kierunku podjęła, założona przez właściciela firmy FAKRO, Fundacja Pomyśl o Przyszłości. Celem Fundacji jest działanie na rzecz rozwoju gospodarczego kraju. Swoje propozycje zmian prezentuje na stronie internetowej www.pomysloprzyszlosci.org, jak również w raporcie pt „Dlaczego w Polsce zarabiamy 4 razy mniej niż w bogatych krajach Europy Zachodniej?”

W ramach plebiscytu czytelnicy magazynu Puls Biznesu wyłonią zwycięzców. Głosować można do 27 kwietnia na stronie 25lat.pb.pl. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 20 maja podczas Gali na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Puls Biznesu – 25 nominacji – artykuł

Zakładka dotycząca sektora stolarki okiennej na stronie konsulatu w Mediolanie

flaga-włochy

Informujemy, że na stronie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie została opublikowana zakładka, która ma pomóc w promocji polskiego sektora stolarki okiennej i drzwiowej we Włoszech. Pod poniższym adresem można odnaleźć informacje o pierwszych firmach, które postanowiły pomóc w realizacji tego przedsięwzięcia oraz przeczytać opracowanie na temat sektora okiennego

http://www.mediolan.msz.gov.pl/pl/nasze_projekty/projekty_ekonomiczne/polskie_firmy_we_wloszech/sektor_stolarki/

http://www.mediolan.msz.gov.pl/it/nostri_progetti/progetti_economici/imprenditoria_polacca_in_italia1/settore_delle_porte_e_finestre/settore_delle_porte_e_finestre

Życzenia Świąteczne

zyczenia

jajaZ okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych życzymy Państwu pogodnych zdrowych Świąt, rodzinnych, spokojnych spotkań przy wielkanocnym stole, pogody ducha i zapału w podejmowaniu nowych wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

 

BUDOWLANA MARKA ROKU 2014

logo_bmr2014

logo_bmr201413-go czerwca br. w hotelu Lord w Warszawie, podczas uroczystej Gali, wręczone zostaną statuetki Budowlana Marka Roku 2014 i Champion Roku 2014. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przeprowadza ogólnopolskie badanie ankietowe, które pozwoli wyłonić marki materiałów budowlanych cieszące się największym zaufaniem wykonawców. Na podstawie wyników badania zostanie ogłoszony Ranking Budowlana Marka Roku 2014. Projekt realizowany jest już po raz X-ty.

Patronat branżowy nad Rankingiem objął Związek Polskie Okna i Drzwi.
Badanie Rankingu Budowlana Marka Roku to corocznie podejmowane przez firmę ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku przedsięwzięcie, które stanowi swego rodzaju ukłon w stronę firm działających na tym właśnie rynku, ponieważ daje niepowtarzalną możliwość uhonorowania ich dokonań, potwierdzenia jakości sprzedawanych produktów i jasnego określenia pozycji zajmowanej na rynku. Próba badawcza jest sprofilowana dla każdej z 39-ciu kategorii materiałów budowlanych, dzięki czemu precyzyjnie można określić preferencje wykonawców i wyłonić marki, które w danym segmencie cieszą się największą renomą i popularnością. Wskazane przez fachowców marki wymieniane są spontanicznie, zatem Ranking Budowlana Marka Roku ma charakter unikalny, niezależny i jest najbardziej miarodajną klasyfikacją w Polsce.

Ranking Budowlana Marka Roku to jedno z największych i najważniejszych tego typu badań prowadzonych w Polsce. Dla każdej marki zdobycie tytułu Budowlanej Marki Roku, lub samego wyróżnienia w Rankingu ASM to wielki sukces.
Projekt odzywa się szerokim echem w Internecie i w prasie dzięki szeroko zakrojonej współpracy z patronami medialnymi oraz branżowymi. Wyniki Rankingu poznają zarówno Wykonawcy, którzy wywierają ogromny wpływ na inwestorów, jeśli chodzi o zakup materiałów budowlanych; jak i „Kowalscy”.

Wykaz kategorii rankingowych, regulamin i deklaracja uczestnictwa w projekcie umieszczone są na stronie: www.rankingmarekbudowlanych.pl.

poid_asm
Szerszych informacji udzielają:
Joanna Florczak-Czujwid
Senior Project Manager
Tel.: + 48 (24) 355 77 80
Kom.: 697 134 770
E-mail: j.florczak@asm-poland.com.pl

Elżbieta Czerniec
PR Manager
Tel.: + 48 (24) 355 77 95
Kom.: 605 218 999
E-mail: e.czerniec@asm-poland.com.pl

 

Płyn do mycia i czyszczenia narzędzi oraz maszyn

poid_wapienica

Każde narzędzie, które nie posiada specjalnej powłoki uszlachetniającej i używane jest do procesów cięcia materiałów takich jak: drewno (szczególnie świeże), tworzywa sztuczne (pcv, gumy, uszczelki) narażone jest na oklejanie się ostrzy oraz jego okolic (dysku , korpusu, zębów). Nawarstwianie się zabrudzeń w tych miejscach powoduje wzrost oporów skrawania, może to prowadzić do nadmiernego przegrzewania się dysku a w efekcie doprowadzić do utraty stabilności pracy, a nawet zniszczenia narzędzia. Stosując płyn GO Cleaner do mycia i czyszczenia pił, frezów lub wierteł unika się problemów z niewłaściwą oceną stanu zużycia narzędzia, które powinno być właściwe serwisowane aby długo służyło. Nowosc GLOBUS_GO Cleaner_01pic_ZAJAWKA NEWSa

Jego nowatorska formuła stworzona została z myślą o ciężkich zabrudzeniach występujących w przemyśle drzewnym, stolarskim, meblowym oraz maszynowym. Doskonale radzi sobie z zabrudzeniami na narzędziach, które powstały przy obróbce drewna, usuwa żywicę oraz wszelkie zabrudzenia ropopochodne a zarazem jest łagodny dla czyszczonej powierzchni (m.in.:
plastiku, aluminium, gumowych uszczelek).

GO Cleaner dedykowany jest do czyszczenia pił tarczowych i taśmowych, frezów, głowic, wierteł, narzędzi stosowanych w ogrodnictwie typu podkaszarki i kosiarki spalinowe, piły spalinowe łańcuchowe a także świetnie sprawdza się podczas czyszczenia zabrudzonych elementów maszyn.

Nowosc GLOBUS_GO Cleaner_09pic Nowosc GLOBUS_GO Cleaner_03pic

GO Cleaner to płyn bezpieczny dla ludzi, nie zawiera wodorotlenku potasu, który jest bardzo silnie żrącą substancją (niestety ta niebezpieczna substancja jest składnikiem produktów firm konkurencyjnych). Jako jeden z nielicznych na rynku nie podlega wymogom ADR w transporcie, co znacznie obniża koszty transportu (jest substancją niepalną). Wyprodukowany na bazie zasadowej zawiera związki powierzchniowo-czynne – to środek silnie nawilżający oraz silnie penetrujący zabrudzenia.
GO Cleaner można również bezpiecznie zneutralizować za pomocą wody i jest zarazem bezpieczny dla ubrania roboczego – nie narusza struktury włókna.

GO Cleaner jest płynem dwu zadaniowym:

• pierwszym zadaniem jest oddzielenie zabrudzenia od czyszczonej powierzchni

• drugim, zabezpieczenie czyszczonej powierzchni przed czynnikami zewnętrznymi
Jak najskuteczniej zastosować płyn GO Cleaner ?

Najlepsze efekty daje metoda zanurzeniowa. Należy zanurzyć czyszczony przedmiot w płynie GO Cleaner na czas od 15 do 30 minut, następnie należy go wyciągnąć i przetrzeć szmatką zbierając rozpuszczone zabrudzenia. Jest to metoda szczególnie zalecana do czyszczenia narzędzi, typu piły tarczowe, frezy, głowice, wiertła. Można również spryskać bezpośrednio czyszczoną powierzchnię i pozostawić na czas od 5 do 15 minut aby płyn GO Cleaner rozpuścił wszelkie zabrudzenia a następnie przetrzeć szmatką zbierając rozpuszczone zabrudzenia. W przypadku bardzo nawarstwionych i dużych powierzchniowo zabrudzeń penetracja może potrwać dłużej niż podane czasy, do grubych warstw zanieczyszczeń należy czynność mycia powtórzyć. Przy mniejszych zabrudzeniach płyn GO Cleaner można rozcieńczyć w stosunku 1:1, maksymalnie 1:2, ale w tym przypadku czas reakcji na zabrudzenia wydłuża się – zalecamy stosować go w postaci nierozcieńczonej.

Skład płynu GO Cleaner opracowany został przez polskich chemików a jego produkcja odbywa się w polskich zakładach chemicznych.

AMBERLINE NA FRONTALE 2014

poid_amberline

W ubiegłym tygodniu zakończyły się najważniejsze w branży stolarki okiennej i drzwiowej targi – FRONTALE 2014.

Niezaprzeczalną sensacją na targach – było stoisko producenta okien i drzwi z Kołobrzegu – AMBERLINE.
Zachwyt odwiedzających wzbudzał zarówno projekt stoika utrzymany w stylu klasycznej galerii sztuki , jak też produkty, które niewątpliwie były dziełami sztuki. Każdy, kto odwiedzał stoisko Amberline mógł poczuć się przez chwile jak gość zaczarowanej krainy, a równocześnie i niezauważalnie obcować z nowoczesnością i innowacyjnością HI-TECH.

Amberline-na-targach-Frontale-2014Amberline-na-targach-Frontale-2-2014
Amberline to producent , który w swoich produktach łączy wysoką jakość wykonania i najnowocześniejsze rozwiania technologiczne. Oba czynniki wystawca połączył i przedstawił na swoim stoisku w ciekawy sposób.
Na stoisku zaprezentowane były okna stylowe, nowoczesne, wielkogabarytowe suwanki oraz dwa rodzaje fasad aluminiowych. We wszystkich produktach zastosowane zostały rozwiązania , które powinny mieć znaczący wpływ na dbałość o środowisko naturalne , a także zdrowy, bezpieczny oraz wygodny styl życia.
Ogromne wrażanie na odwiedzających i przechodzących robiły dwie fasady aluminiowe.
Jednak to, co wyróżniało OKNA Z PÓŁNOCY – OKNA Z KOŁOBRZEGU na tle innych wystawców – to autorski system AmberSmart, odpowiedzialny za w pełni zautomatyzowane funkcje okien i drzwi zintegrowane z autorskim inteligentnym systemem zarządzania.
Prezentacja produktów AMBERLINE była tak skonstruowana, iż absolutnie każdy gość mógł bez instruowania , intuicyjnie sprawdzić działanie inteligentnego systemu Amberline i samodzielnie za pomocą iPada lub Smartphona zamykać, otwierać, przesuwać okna i drzwi , sterować roletami, a nawet zmieniać przezierność szyby .
Dodatkowo, o każdej pełnej godzinie można było wziąć udział w wyjątkowej interaktywnej projekcji, podczas której okna i drzwi zsynchronizowane z prezentacją multimedialną funkcjonowały zdalnie, bez ingerencji człowieka.

Dla tych, którzy potrzebowali chwili oddechu – wystawca przygotował mini sale kinową, w której wyświetlany był film firmujący znaczenie sztuki, jakości i dizajnu w strategii działania firmy AMBERLINE.
OKNA Z PÓŁNOCY to okna z klasą, okna z duszą, okna wręcz nieziemskie ….. A magia była wszędzie: na stoisku, w filmie i w prezentacji produktów ………

Więcej informacji nt. wydarzenia:
Fotoreportaż wkrótce na : https://www.facebook.com/OknaAmberline ;
Video-reportaż wkrótce na : http://www.youtube.com/user/OknaAmberline ;

Informacje nt. produktów wystawionych na targach na: www.amberline.eu