Archive for listopad, 2013

Aries nagrodzony w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

poid_aries

aries_nagroda

Targi branży budowlanej we Francji – rok 2013

poid_flaga_francji

WYBRANE TARGI Z BRANŻY BUDOWLANEJ WE FRANCJI NA ROK 2013-2014

Nazwa Targów

Data

Miejsce

Adres

Krótka charakterystyka

Międzynarodowy Kongres mechaniki gruntów

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA MÉCANIQUE DES SOLS ET DE LA GÉOTECHNIQUE

 

2-5 września 2013

Paris

www.cfms-sols.org

 • Kongres organizowany przez Francuski Związek Mechaniki Gruntów i Geotechniki (CFMS).
 • Miejsce spotkań firm budowlanych
  i inżynierskich, właścicieli budynków
  i ekspertów z branży

Międzynarodowe Targi

sprzętu z branży budowlanej

SALON B&TP

25 – 27 września 2013

Viabon

www.salonbettp.com

 • odbywający się co 2 lata, zrzeszający wszystkich profesjonalistów z branży budowlanej i przemysłu wydobywczego
 • ekspozycja materiałów, maszyn
  i  narzędzi  budowlanych

Międzynarodowe Targi

Budownictwa i Konstrukcji

ARTIBAT

22-24 października 2013

Rennes

www.artibat.com

 • około 1030 wystawców
 • targi wyspecjalizowane w technikach izolacji ogrzewaniu i elektryczności
 • prezentacja usług z zakresu : murarstwa, malarstwo pokojowego
  i  konstrukcji

Międzynarodowe Targi

  technik grzewczo-sanitarnych

 INTERCLIMA

4-8 listopada 2013

Paryż

www.interclimaelec.com

 • ponad 3000 wystawców.
 • ogrzewanie, klimatyzacja, energia odnawialna, pompy, instalacje wodne
  i elektryczne, narzędzia i usługi

Międzynarodowe Targi Budownictwa

BATIMAT

4-8 listopada 2013

Paryż

www.batimat.com

 • ponad  3500 wystawców ze 170 krajów
 • wydarzenie rangi światowej
 • źródło inspiracji w dziedzinie konstrukcji i innowacji w  budownictwie

Międzynarodowe Targi

Stolarki Okiennej, Drzwiowej  i Konstrukcji Metalowych

EQUIP’BAIE-  METALEXPO

 

11-14 listopada 2014

Paryż

www.equipbaie-metalexpo.com
 • ponad 350 wystawców
 • targi wyspecjalizowane w stolarce otworowej i konstrukcjach metalowych
 • innowacyjne rozwiązania okienne
  i osłon przeciwsłonecznych
 • artkuły metalowe

 

 

Sektory gospodarcze we Francji w których rosnie zapotrzebowanie na usługi

poid_flaga_francji

Z opublikowanych informacji we francuskiej prasie ekonomicznej wynika, iż we Francji zerowy wzrost PKB nie równa się ze stagnacji w sektorze usług. W wielu francuskich branżach istnieje zapotrzebowanie na usługi świadczone przez MŚP, które umożliwiają im rozwój, bez względu na to, do jakiej branży należą.

Konstrukcje i renowacje stadionów przy Euro 2016

Branże :

 • Metalowa, elektryczna
 • Firmy inżynieryjne i budowlane
 • Dostawcy materiałów budowlanych

Z okazji zbliżających się rozgrywek EURO 2016 we Francji, w życie został wprowadzony plan budowy oraz renowacji jedenastu stadionów. Projektrealizowany jest przez sektor publiczny i opiewa na setki milionów euro. Przy tak dużych inicjatywach konstrukcyjnych do projektu dołączyli się branżowi giganci tacy jak : Vinci, Bouygues czy Eiffage. Jednak i oni poszukują podwykonawców, a w szczególnościmałych oraz średnich przedsiębiorstw. Firma Eiffage, która zajmuje się budową wielkiego stadionu w Lille, zleciła 23% swoich prac małym przedsiębiorstwom.

Ocieplenie około 1 miliona budynków mieszkalnych do końca 2017 r.

Branże:

 • Producenci materiałów izolacyjnych,
 • Producenci materiałów wentylacyjnych,
 • Producenci okien i oszklenia

Izolacje termiczne zajmują znaczną pozycje w sektorze publicznych robót budowlano- montażowych i są jednym z założeń realizowanych przez nowego prezydenta Francji. Projekt zainstalowania różnych izolacji grzewczych (zewnętrznych i wewnętrznych) w budynkach mieszkalnych ma zostać zakończony w 2017 roku. Na czele tych realizacji jest Grupa Saint-Grobain oraz Knauf. Jednak poszukiwane są  małe i średnie przedsiębiorstwa, skupiające się na produkcji materiałów naturalnych takich jak : włókno konopne czy len. Firmy specjalizujące się w produkcji takich materiałów mogą liczyć na duże zainteresowanie ich produktami i usługami.

Plan modernizacji terenów przemysłowych w Europie do końca 2014 roku.

Branże:

 • Specjaliści w dziedzinie konserwacji budynków
 • Branża kotlarska
 • Kontrola przepływu cieczy
 • Firmy zajmujące się utrzymaniem bezpieczeństwa
 • Biura badań i audytów

Rafinerie, platformy wiertnicze oraz elektrownie jądrowe znajdujące się w państwach rozwiniętych nie należą już do najnowocześniejszych, w przeciwieństwie do tych, które znajdują się na terenach krajów wschodzących. Przemysł energetyczny czy też chemiczny, chcąc utrzymać swoje zakłady musidostosować się do coraz to większych wymogów bezpieczeństwa i norm. By się do nich dostosować, Francja stworzyła plan modernizacji terenów przemysłowych który ma zostać zrealizowany do 2014 roku. Skupia się on na kontroli maszyn, stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia (rury ciśnieniowe, zbiorniki
z niebezpiecznymi substancjami). Z przedsięwzięcia skorzystała już firma Bureau Veritas, której przychody wzrosły o 7,2 % w pierwszej połowie roku. Jednak wiele prac zlecanych jest podwykonawcom, którymi są przeważnie małe i średnie przedsiębiorstwa.

Źródło : Specjalistyczna prasa ekonomiczno-przemysłowa „L’usinenouvelle”- listopad 2012 r.

Opracowała : Monika Piwek ekspert WPHI, Ambasady RP we Francji.

Ogólna sytuacja i tendencje rynku stolarki okiennej we Francji

poid_flaga_francji

Według danych statystycznych firmy konsultingowej TBC-France za rok 2012, francuski rynek stolarki okiennej zaznaczył tendencję spadkową, dotyczy to zarówno instalacji jak

i renowacji okien. Trend ten zarysowuje się już od początku 2009 r. W poprzednim roku odnotowano instalację 9,73 mln okien, co oznacza o 3,2 % mniej niż w roku 2011
o (-4%) spadła również liczba renowacji okien.

Ta deprecjacja rynku spowodowana jest aktualnym kontekstem kryzysu gospodarczego jak również niechęcią banków do udzielania kredytów. Nowe ustawy rządu francuskiego, między innymi zlikwidowanie pożyczek na wymianę okien i podwyżka podatku VAT do 7%
w podobny sposób nie sprzyjają rozwojowi rynku stolarki okiennej.

 

Aluminium, kolorystyka i termoizolacja, trendy na najbliższe lata

Interesujące są natomiast, dane dotyczące nowych trendów, które są pozytywne dla takich materiałów jak aluminium – w 2012 roku sprzedano ogółem 2,28 mln aluminiowych okien, które reprezentują prawie ¼  rynku. Tym samym okna drewniane i z PVC stały się o wiele mniej popularne. Do nowych trendów zalicza się  również kolorystyka okien, otóż 22% sprzedanych okien w 2012 roku miało kolorową lub imitującą drewno obudowę.

Badania TBC pozwalają zanotować, iż chętniej kupowane są okna o wysokiej jakości termoizolacyjnej, w 2012 roku sprzedano 76%  okien, w których współczynnik przenikania ciepła był niższy od 1,6 (Uw <1,6).

Specjaliści stolarki okiennej mają podzielone opinie odnośnie przyszłości i tendencji na rynku francuskim : 24% z nich uważa, że sprzedaż pójdzie w górę,  21% przewiduje dalszy spadek, natomiast 41% wskazuje na zastój na rynku.

Źródło : Francuska prasa branżowa, wrzesień 2013 r.

 

Opracowała : Monika Piwek Ekspert WPHI Ambasady RP w Paryżu 

Obowiązek oznakowania klasami emisji (VOC) produktów budowlanych i dekoracyjnych we Francji

poid_flaga_francji

Z dniem 1 września 2013 r. wszedł we Francji obowiązek etykietowania odpowiednimi klasami emisji lotnych związków organicznych (VOC),(fr.ComposésOrganiquesVolatils)wszystkich produktów budowlanych i dekoracyjnych używanych w pomieszczeniach.
Według francuskiego rozporządzenia dotyczącego klas emisji lotnych związków organicznych (VOC) do produktów objętychtaką etykietą należą :materiałybudowlane stałe i produkty przeznaczone dla budownictwa w formie ciekłej stosowane jako powłoki ścian, podłóg i sufitów, przeznaczone do użytku w pomieszczeniach.Jak również produkty biorące udział w ich realizacji, takie jak :kleje, spoiny, szpachlówki, farby.
Odpowiedzialnością za oznaczenie produktu obarczona jest osoba fizyczna lub prawna wprowadzająca produkt do obrotu na rynek.Zaklasyfikowanie do poszczególnych klas emisji odbywa się na podstawie ustalonych wartości granicznych. Oznaczenie na produkcie podaje klasy emisji od A+ (bardzo słaba emisja) do C (bardzo silna emisja), która została wykryta dla lotnych związków organicznych (VOC).

Rozporządzenia we Francji :

 • www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/joe_20110325_0016.pdf
 • www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do

Reglamentacja dotycząca klas emisji lotnych związków organicznych (VOC) we Francji :

 • Loi n°2009-967 de programmationrelative à la mise en œuvreduGrenelle de l’environnement,article 40.
 • Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, portant engagement nationalpourl’environnement, article180.
 • Décret n° 2011-321 du 23 mars 2011 relatif à l’étiquetage des produits de constructionouderevêtement de mur ou de sol et des peintures et vernis sur leursémissions de polluantsvolatils.
 • Arrêtédu 19 avril 2011 relatif à l’étiquetage des produits de constructionou de revêtement demur ou de sol et des peintures et vernis sur leursémissions de polluantsvolatils.

Opracowanie : Monika Piwek Ekspert WPHI Ambasady RP w Paryżu, wrzesień 2013r.

Newsletter Portalu Gospodarczego Polska-Turcja

poid_flaga_turcji
 • Turcja i władze irackiego Kurdystanu sfinalizowały porozumienia dotyczące budowy rurociągów eksportowych, którymi dostarczane będą na rynki zagraniczne i do Turcji ropa i gaz z kurdyjskiego okręgu autonomicznego – podają źródła cytowane przez media tureckie.

Przeczytaj rozwinięcie tej informacji »

 • Premier Recep Tayyip Erdoğan podczas wizyty w Polsce na specjalnie zwołanej konferencji prasowej premierów Polski i Turcji zabrał głos odnośnie przeciągających się negocjacji akcesyjnych Turcji.

Przeczytaj rozwinięcie tej informacji »

 • Koncern Mercedes Daimler zainwestuje w Turcji w centrum usług ITNiemiecka spółka motoryzacyjna Daimler, która jest producentem samochodów marki Mercedes-Benz, planuję stworzyć w Stambule centrum usług IT, które będzie zależne od „spółki córki” Daimlera – Mercedes Benz Türk.

Przeczytaj rozwinięcie tej informacji »

 • W ubiegły piątek – 8 listopada, przy okazji wizyty tureckiego premiera – Recep Tayyip Erdoğan w Polsce, w hotelu „Hyatt” w Warszawie odbyło się Polsko-Tureckie Forum Biznesowe, w którym udział wzięli wysocy rangą urzędnicy państwowi zarówno ze strony tureckiej jak i polskiej oraz blisko 200 osobowa grupa przedsiębiorców z Turcji, reprezentująca takie sektory jak m.in. budownictwo, energetyka czy branża odzieżowa.

Przeczytaj rozwinięcie tej informacji »

Piły serii SUPER ALUEX do cięcia trudnoobrabialnych stopów aluminium

141_PS460_02pic_SUPER ALUEX

141_PS460_02pic_SUPER ALUEX

Nowa seria pił SUPER ALUEX stworzona została z myślą o obróbce/cięciu twardych i trudnoobrabialnych stopów aluminium z zawartością Mg, Zn, Mn lub Si charakteryzujących się wysoką twardością.  W/w stopy występują najczęściej w postaci prętów lub pełnych płyt do dalszej obróbki przemysłowej. Dużą grupę obróbczą stanowią też grubościenne profile konstrukcyjne wykorzystywane w przemyśle maszynowym. Materiały tego typu wymagają narzędzi o dużej żywotności i charakterystyce pił przemysłowych do pracy ciągłej w systemach produkcyjnych.

Serię SUPER ALUEX charakteryzuje przede wszystkich bardzo wysoka dokładność wykonania dysku a także specjalnie dobrany węglik spiekany o niskiej ścieralności, który gwarantuje dużą żywotność tej serii pił. Odpowiednio dobrana geometria płytek HM i dokładność wykonania ostrzenia węglika odwzorowuje się w perfekcyjnej jakości cięcia.

Piły tej serii wykonywane są na indywidualne zamówienie klienta po podaniu podstawowych danych typowymiarowych narzędzia lub na podstawie rysunku, ewentualnie na podstawie danych obrabianego materiału. Istnieje również możliwość wykonania w w/w serii piły kołnierzowej np. do cięcia twardych stopów AL w postaci profili o znacznych różnicach grubości ścianek (np. radiatory).