Archive for grudzień, 2012

Konferencja Techniczna – Energooszczędna i komfortowa stolarka budowlana

poid_konferencjatech

Redakcja miesięcznika „Świat Szkła”  zaprasza na Konferencję Techniczną Energooszczędna i komfortowa stolarka budowlana

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Menadżerskej w Warszawie przy ul. Kawęczyńska 36,  dnia 6 grudnia 2012

Redakcja ma przyjemność zaprosić:

– architektów i projektantów konstrukcji,
– specjalistów branży szklarskiej i okiennej,
– producentów szkła termoizolacyjnego i przeciwsloneczengo,
– wykonawców konstrukcji metalowo-szklanych
– inwestorów i właścicieli budynków z przegrodami szklanymi
– przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych
– pracowników pionów technicznych innych instytucji

Referaty merytoryczne

1. Rodzaje powłok na szkle budowlanym (poprawiające własności termiczne i użytkowe oszklenia), dr Marek Nocuń, AGH

2. Nowoczesne systemy oszklenia stolarki (szyby potrójne, próżniowe, wklejane) , Zbigniew Respondek, Politechnika Częstochowska

3. Oznakowanie energetyczne okien , dr Robert Geryło, ITB

4. Techniki montażowe okien i przeszklonych ścian osłonowych gwarantujące termoizolacyjność, Jerzy Płoński, ITB

5. Bilans akustyczny stolarki okiennej (wpływ elementów składowych na izolacyjność akustyczną), dr Anna Iżewska, ITB

6. Bilans cieplny stolarki okiennej (wpływ elementów składowych na izolacyjność cieplną), dr Aleksander Starakiewicz, Politechnika Rzeszowska,

7. Ocena wpływu zastosowania osłon przeciwsłonecznych (rolet, żaluzji itp) na bilans energetyczny budynku , dr Mariusz Paszkowski

Referaty techniczne

Referaty te w postaci prezentacji materiałów, urządzeń i technologii wykorzystywanych do produkcji przegród przeszklonych wykorzystywanych w zapewnieniu komfortu termicznego (ochrona przed utrata ciepła w zimie i ochrona przed przegrzewaniem w lecie) oraz akustycznego w pomieszczeniach.

Dodatkowo przewidujemy wydanie specjalne miesięcznika „Świat Szkła”. Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.

poid_konferencjatech

Aluprof Perłą Polskiej Gospodarki

poid_perla

W X edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki Aluprof S.A. znalazł się na 11 miejscu w kategorii Perły Duże.

W rankingu udział wzięło 100 nominowanych, najbardziej efektywnych i najbardziej skutecznych firm, które z wykorzystanych zasobów pracy i kapitału potrafią osiągnąć największe efekty. Jednocześnie firma uplasowała się na 21 miejscu kategorii perły sektora przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Aluprof tytuł Dużej Perły Polskiej Gospodarki otrzymał już po raz drugi, w ubiegłym roku uplasował się na 13 pozycji.

Jest nam niezmiernie miło, że w Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki po raz kolejny doceniono działalność firmy Aluprof. To dowód, że realizowana przez firmę strategia rozwoju, skoncentrowana na osiągnięciu silnej pozycji, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, przynosi pozytywne efekty. Wyróżnienie to w sposób obiektywny potwierdza jakość i model biznesowy Aluprof oraz motywuje nas do dalszej, konsekwentnej realizacji planów rozwoju Spółki – powiedział Tomasz Grela Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Aluprof.

Jako kryteria efektywności przyjęto procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopę zwrotu na aktywach, stopę zwrotu na zainwestowanym kapitale, łączną produktywność kapitału ludzkiego, wydajność pracy. Suma punktów uzyskanych za spełnienie tych siedmiu kryteriów pozwala na stosunkowo obiektywny wybór pereł polskiej gospodarki. Honorowy patronat nad tym prestiżowym przedsięwzięciem objęli: wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

poid_perla

System Yawal FA 50 w Małopolskim Ogródzie Sztuki

poid_yawalfa

Tej jesieni uroczyście otwarto Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie – nowoczesne multimedialne centrum kultury. Niezwykłą fasadę budynku zaprojektowanego przez Krzysztofa Ingardena wykonano na systemie Yawal FA 50N.

Nowoczesny obiekt o przeszklonej, nieregularnej fasadzie zastąpił zrujnowany budynek pracowni sceno-technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ulicy Rajskiej 12 w Krakowie. Punktem wyjścia projektu była wielofunkcyjna sala, którą wpisano w obrys starej XIX-wiecznej hali ujeżdżalni koni, którą zaadaptował Teatr.

MOS  wpisuje się precyzyjnie w skalę otoczenia poprzez utrzymanie linii dachu i podziałów elewacyjnych, zgodnie z przebiegiem  i kompozycją ścian sąsiednich budynków. To jeden z powodów wyróżnienia inwestycji i przyznania jej  nagrody dla najlepszej krakowskiej realizacji architektonicznej 2012 w konkursie im. Janusza Bogdanowskiego.   Takt i wyczucie miejsca, użycie właściwych materiałów budowlanych oraz poszanowanie zastanej architektury   wszystko to przyczyniło się do uporządkowania zaniedbanych dawniej ulic Rajskiej i Szujskiego, wzbogaciło zastaną przestrzeń miejską i – mam taką nadzieję, a nawet pewność, że miejsce to stanie się jeszcze jedną ikoną Krakowa – ocenia Krzysztof Bień, architekt, członek jury.

Trwającą 2 lata budowę Ogrodu rozpoczęto w roku 2010. Do konstrukcji elewacji budynku zastosowano stworzony przez firmę Yawal system profili  Fasada 50N. Umożliwia on tworzenie ścian osłonowych o niemal dowolnych kształtach. Dzięki jego wszechstronności, obiekt mógł idealnie oddać wizję architekta – Krzysztofa Ingardena. Profile systemu FA 50N  mocować można do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych czy żelbetowych. Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane do siebie odpowiednimi łącznikami. System mocowania poprzeczki do słupa gwarantuje uzyskanie dużej szczelności i dobre wentylowanie konstrukcji ściany osłonowej. Podczas kształtowania bryły architekci postawili na interakcję z przyszłymi odbiorcami, dlatego cała przestrzenna forma symbolicznego ażurowego zadaszenia wzniesiona ponad ogrodem, choć nie pełni wcale funkcji dachu, ma na celu wyprowadzenie portalu scenicznego na ulice. W ten sposób budynek delikatnie zaczepia przechodnia –  zręczna manipulacja formą sprawia, że odbiorca już podczas pierwszego kontaktu może uleć wrażeniu przekraczania granic ogrodu, w którym na równo posadzonych grządkach uprawia się kulturę.

poid_loft_1 poid_loft_2

fot. Krzysztof Ingarden

Innowacyjny charakter Małopolskiego Ogrodu Sztuki czyni zeń jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Krakowa i Województwa Małopolskiego, a nawet Polski. W budynku mieści się mediateka, wielofunkcyjna sala widowiskowa oraz sala kinowa. Oferta MOS jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych. – To multimedialny, współczesny dom kultury, przestrzeń artystyczna gotowa do uprawiania wszelkich form sztuki – mówi architekt Krzysztof Ingarden, autor projektu architektonicznego budynku.

poid_loft_3
fot. Krzysztof Ingarden