Archive for 2012

Konferencja Techniczna – Energooszczędna i komfortowa stolarka budowlana

poid_konferencjatech

Redakcja miesięcznika „Świat Szkła”  zaprasza na Konferencję Techniczną Energooszczędna i komfortowa stolarka budowlana

Konferencja odbędzie się w Wyższej Szkole Menadżerskej w Warszawie przy ul. Kawęczyńska 36,  dnia 6 grudnia 2012

Redakcja ma przyjemność zaprosić:

– architektów i projektantów konstrukcji,
– specjalistów branży szklarskiej i okiennej,
– producentów szkła termoizolacyjnego i przeciwsloneczengo,
– wykonawców konstrukcji metalowo-szklanych
– inwestorów i właścicieli budynków z przegrodami szklanymi
– przedstawicieli uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń technicznych
– pracowników pionów technicznych innych instytucji

Referaty merytoryczne

1. Rodzaje powłok na szkle budowlanym (poprawiające własności termiczne i użytkowe oszklenia), dr Marek Nocuń, AGH

2. Nowoczesne systemy oszklenia stolarki (szyby potrójne, próżniowe, wklejane) , Zbigniew Respondek, Politechnika Częstochowska

3. Oznakowanie energetyczne okien , dr Robert Geryło, ITB

4. Techniki montażowe okien i przeszklonych ścian osłonowych gwarantujące termoizolacyjność, Jerzy Płoński, ITB

5. Bilans akustyczny stolarki okiennej (wpływ elementów składowych na izolacyjność akustyczną), dr Anna Iżewska, ITB

6. Bilans cieplny stolarki okiennej (wpływ elementów składowych na izolacyjność cieplną), dr Aleksander Starakiewicz, Politechnika Rzeszowska,

7. Ocena wpływu zastosowania osłon przeciwsłonecznych (rolet, żaluzji itp) na bilans energetyczny budynku , dr Mariusz Paszkowski

Referaty techniczne

Referaty te w postaci prezentacji materiałów, urządzeń i technologii wykorzystywanych do produkcji przegród przeszklonych wykorzystywanych w zapewnieniu komfortu termicznego (ochrona przed utrata ciepła w zimie i ochrona przed przegrzewaniem w lecie) oraz akustycznego w pomieszczeniach.

Dodatkowo przewidujemy wydanie specjalne miesięcznika „Świat Szkła”. Zamieszczone w nim artykuły będą stanowiły uzupełnienie referatów wygłaszanych podczas seminarium.

poid_konferencjatech

Aluprof Perłą Polskiej Gospodarki

poid_perla

W X edycji rankingu Perły Polskiej Gospodarki Aluprof S.A. znalazł się na 11 miejscu w kategorii Perły Duże.

W rankingu udział wzięło 100 nominowanych, najbardziej efektywnych i najbardziej skutecznych firm, które z wykorzystanych zasobów pracy i kapitału potrafią osiągnąć największe efekty. Jednocześnie firma uplasowała się na 21 miejscu kategorii perły sektora przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych. Aluprof tytuł Dużej Perły Polskiej Gospodarki otrzymał już po raz drugi, w ubiegłym roku uplasował się na 13 pozycji.

Jest nam niezmiernie miło, że w Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki po raz kolejny doceniono działalność firmy Aluprof. To dowód, że realizowana przez firmę strategia rozwoju, skoncentrowana na osiągnięciu silnej pozycji, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych, przynosi pozytywne efekty. Wyróżnienie to w sposób obiektywny potwierdza jakość i model biznesowy Aluprof oraz motywuje nas do dalszej, konsekwentnej realizacji planów rozwoju Spółki – powiedział Tomasz Grela Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Aluprof.

Jako kryteria efektywności przyjęto procentowy wzrost przychodów ze sprzedaży, rentowność obrotu, ogólny poziom zadłużenia, stopę zwrotu na aktywach, stopę zwrotu na zainwestowanym kapitale, łączną produktywność kapitału ludzkiego, wydajność pracy. Suma punktów uzyskanych za spełnienie tych siedmiu kryteriów pozwala na stosunkowo obiektywny wybór pereł polskiej gospodarki. Honorowy patronat nad tym prestiżowym przedsięwzięciem objęli: wicepremier i minister gospodarki Waldemar Pawlak oraz prezes Polskiej Akademii Nauk prof. Michał Kleiber.

poid_perla

System Yawal FA 50 w Małopolskim Ogródzie Sztuki

poid_yawalfa

Tej jesieni uroczyście otwarto Małopolski Ogród Sztuki w Krakowie – nowoczesne multimedialne centrum kultury. Niezwykłą fasadę budynku zaprojektowanego przez Krzysztofa Ingardena wykonano na systemie Yawal FA 50N.

Nowoczesny obiekt o przeszklonej, nieregularnej fasadzie zastąpił zrujnowany budynek pracowni sceno-technicznej Teatru im. Juliusza Słowackiego przy ulicy Rajskiej 12 w Krakowie. Punktem wyjścia projektu była wielofunkcyjna sala, którą wpisano w obrys starej XIX-wiecznej hali ujeżdżalni koni, którą zaadaptował Teatr.

MOS  wpisuje się precyzyjnie w skalę otoczenia poprzez utrzymanie linii dachu i podziałów elewacyjnych, zgodnie z przebiegiem  i kompozycją ścian sąsiednich budynków. To jeden z powodów wyróżnienia inwestycji i przyznania jej  nagrody dla najlepszej krakowskiej realizacji architektonicznej 2012 w konkursie im. Janusza Bogdanowskiego.   Takt i wyczucie miejsca, użycie właściwych materiałów budowlanych oraz poszanowanie zastanej architektury   wszystko to przyczyniło się do uporządkowania zaniedbanych dawniej ulic Rajskiej i Szujskiego, wzbogaciło zastaną przestrzeń miejską i – mam taką nadzieję, a nawet pewność, że miejsce to stanie się jeszcze jedną ikoną Krakowa – ocenia Krzysztof Bień, architekt, członek jury.

Trwającą 2 lata budowę Ogrodu rozpoczęto w roku 2010. Do konstrukcji elewacji budynku zastosowano stworzony przez firmę Yawal system profili  Fasada 50N. Umożliwia on tworzenie ścian osłonowych o niemal dowolnych kształtach. Dzięki jego wszechstronności, obiekt mógł idealnie oddać wizję architekta – Krzysztofa Ingardena. Profile systemu FA 50N  mocować można do istniejących budynków lub do specjalnie przygotowanych konstrukcji stalowych czy żelbetowych. Konstrukcję nośną systemu stanowią słupy i poprzeczki, mocowane do siebie odpowiednimi łącznikami. System mocowania poprzeczki do słupa gwarantuje uzyskanie dużej szczelności i dobre wentylowanie konstrukcji ściany osłonowej. Podczas kształtowania bryły architekci postawili na interakcję z przyszłymi odbiorcami, dlatego cała przestrzenna forma symbolicznego ażurowego zadaszenia wzniesiona ponad ogrodem, choć nie pełni wcale funkcji dachu, ma na celu wyprowadzenie portalu scenicznego na ulice. W ten sposób budynek delikatnie zaczepia przechodnia –  zręczna manipulacja formą sprawia, że odbiorca już podczas pierwszego kontaktu może uleć wrażeniu przekraczania granic ogrodu, w którym na równo posadzonych grządkach uprawia się kulturę.

poid_loft_1 poid_loft_2

fot. Krzysztof Ingarden

Innowacyjny charakter Małopolskiego Ogrodu Sztuki czyni zeń jedno z najważniejszych miejsc na kulturalnej mapie Krakowa i Województwa Małopolskiego, a nawet Polski. W budynku mieści się mediateka, wielofunkcyjna sala widowiskowa oraz sala kinowa. Oferta MOS jest skierowana przede wszystkim do ludzi młodych. – To multimedialny, współczesny dom kultury, przestrzeń artystyczna gotowa do uprawiania wszelkich form sztuki – mówi architekt Krzysztof Ingarden, autor projektu architektonicznego budynku.

poid_loft_3
fot. Krzysztof Ingarden

New vision of the loft

poid_newvision

Po raz kolejny, zagraniczni architekci mieli możliwość spotkania się i omówienia nurtujących ich tematów związanych z architekturą na świecie i w Polsce. Grupa kilkudziesięciu architektów oraz przedstawicieli zagranicznych magazynów architektonicznych spotkała się w weekend 12 – 15 października w centrum konferencyjnym w Muszynie (południowa Polska). Konferencja architektoniczna zorganizowana z inicjatywy firmy FAKRO pokazała, że tego typu spotkania stanowią doskonałe pole dla wymiany doświadczeń i obserwacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele wielu krajów m.in. z Niemiec, Polski, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Hiszpanii, Grecji, Węgier czy Holandii.
Powodem zorganizowania spotkania była trzecia edycja zakończonego w połowie tego roku Międzynarodowego Konkursu dla Architektów pod nazwą New Vision of the Loft.

Konkurs zakładał zaprojektowanie poddasza z wykorzystaniem produktów FAKRO – okna balkonowego Galeria i okien dachowych z serii proSky. Przy ocenie prac jury brało pod uwagę sposób wykorzystania okien oraz innowacyjność i kreatywność projektu.
Firma FAKRO jako wicelider na rynku światowym dysponuje szeroką gamą produktów (okna dachowe orez akcesoria wewnętrzne i zewnętrzne, schody, strychowe, kolektory słoneczne, świetlik rurowe), których celem jest zaspokojenia najbardziej wymagających potrzeb klientów.

Konkurs firmy FAKRO okazał się wielkim wydarzeniem – w konkursie tym wzięło udział ponad kilkuset architektów z całego świata. Spośród wybranych prac jury – w skład którego wchodzili przedstawiciel europejskiego magazynu architektonicznego A10, architekt i krytyk architektury – Hans Ibelings, architekt z jednej z najbardziej znanych firm architektonicznych – Powerhouse Company – Nanne de Ru oraz przedstawiciel firmy FAKRO Sabina Sujew wybrało te, które spełniały najtrafniej założenia konkursowe.
W związku z bardzo dużą ilością nadesłanych prac i z zainteresowaniem jakie wzbudził konkurs – firma FAKRO zorganizowała konferencję, podczas której architekci biorący udział w konkursie mogli wymienić się spostrzeżeniami i uwagami.

Podczas konferencji architekci mieli możliwość zaprezentowania zwycięskich projektów, podyskutowania z członkami jury, przedstawicielami europejskiego magazynu architektonicznego A10 – Bernardem Savelkoel oraz Indirą van’t Klooster, zaproszonych magazynów architektonicznych oraz przedstawicielami federacji architektonicznych.
Oprócz panelu dyskusyjnego, uczestnicy konkursu New Vision of the Loft oraz przedstawiciele prasy mieli możliwość zwiedzenia firmy FAKRO. Zobaczyli również wybrane atrakcje Małopolski m.in. Kraków i Kopalnię Soli w Wieliczce oraz skorzystali z atrakcji centrum konferencyjno – rekreacyjnego Hotelu Activa.

Jubileuszowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poid_PIIB

11 pazdziernika odbyła się  uroczystość 10-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w której uczestniczyli Podsekretarze Stanu Janusz Żbik i Piotr Styczeń odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.

Wiceminister Janusz Żbik przypomniał, że Prezes Rady Ministrów powołał członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego. Nominacje w imieniu premiera wręczył podczas inauguracyjnego posiedzenia Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak.

Podsekretarz Stanu Janusz Żbik podkreślił, że zadanie Komisji jest bardzo trudne zapewniając jednocześnie, że jest przekonany, że prace zakończą się powstaniem Kodeksu Budowlanego. Zaapelował do członków PIIB o wsparcie tych prac. Celem powołania Komisji jest przygotowanie przepisów kompleksowo regulujących proces inwestycyjno-budowlany w jednym akcie prawnym.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa powstała na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów. Izba zrzesza osoby fizyczne, które spełniają wymagania określone w ustawie i są wpisane na listę członków okręgowych izb. Izba nadaje uprawnienia budowlane.
Źródło: www.transport.gov.pl

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012

poid_monitoring

25 października 2012 roku do warszawskiego hotelu LORD (Aleja Krakowska) na 15-tą już konferencję MONITORING RYNKU BUDOWLANEGO zaprasza ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku  . Ideą konferencji jest prezentacja aktualnej kondycji sektora budowlanego wraz z prognozami na najbliższą przyszłość.

Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń w branży budowlanej gdyż podejmuje tematykę aktualnie istotną dla całego sektora, także dla dystrybucji i świadczenia usług w branży stolarki. Podczas tegorocznej edycji w trzech sesjach zostaną podjęte następujące grupy tematów:
• SESJA PIERWSZA
Kondycja i przyszłość polskiego budownictwa na tle sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Prelegenci omówią polskie budownictwo po EURO w kontekście niepewnej sytuacji gospodarczej Europy, sytuację na rynku mieszkaniowym, trendy w obrębie sektora niemieszkalnego oraz Branżowy Program Promocji Budownictwa.

• SESJA DRUGA
Zostaną podjęte kwestie finansowania inwestycji budowlanych oraz przeprowadzony panel dyskusyjny dotyczący innowacyjnego programu wsparcia energooszczędnego budownictwa w kontekście szansy rozwoju budownictwa mieszkaniowego.

• SESJA TRZECIA
Jak zbudować efektywną markę na rynku budowlanym? W tej części omówione zostaną kwestie strategii budowania marek w sektorze budowlanym, akcenty zostaną położone szczególnie na rynek narzędzi oraz rolę marki w procesie sprzedaży materiałów budowlanych.

Wśród prelegentów konferencji znajdą się specjaliści ASM oraz eksperci zewnętrzni.

Szczegółowy program

W Konferencji Monitoring Rynku Budowlanego każdego roku bierze udział ponad 200 osób – przedstawicieli kluczowych na rynku budowlanym przedsiębiorstw, mediów i stowarzyszeń. Konferencja każdorazowo organizowana jest po Patronatem Honorowym władz, w których gestii znajduje się sektor budowlany. Ponadto w ciągu 15 edycji wśród podmiotów zaangażowanych w realizację konferencji znalazły się takie instytucje, jak: Krajowa Izba Gospodarcza, Polski Kongres Drogowy, Kongres Budownictwa, Związek Polskie Okna i Drzwi, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Klaster Budownictwo Polski Centralnej, jak również przedsiębiorstwa – Grupa Kapitałowa Obligo oraz firma Athenasoft.

więcej na stronie Organizatora: www.asm-poland.com.pl .

poid_monitoring

Gazela Biznesu dla firmy Proventuss Polska

poid_gazelebiz

Firma Proventuss Polska   została zaliczona do grona Gazel Biznesu w corocznym  rankingu najbardziej dynamicznych przedsiębiorstw publikowanym przez Puls Biznesu .

Spółka Proventuss Polska  jest obecna na polskim rynku od 2006 roku. Zakresem działania jest sprzedaż specjalistycznych mas uszczelniających  dla budownictwa. Mimo pogarszającej się sytuacji finansowej  segmentu budowlanego  firma zanotowała imponujące  tempo wzrostu . Zostało to zauważone przez różne instytucje biznesowe.  W 2011 roku został jej  przyznany Certyfikat  Wiarygodności Biznesowej za najwyższą ocenę stabilności wydany przez międzynarodową wywiadownie gospodarczą Dun&Bradstreet Poland, a w roku 2012 otrzymała certyfikat Rzetelnej firmy przyznawany przez Krajowy Rejestr Długów.

Nowa siedziba firmy ARIES

poid_nowaaries

Wiosną 2012 roku firma Aries rozpoczęła budowę nowego zakładu. Inwestycja została zrealizowana przy współudziale Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W sierpniu 2012 roku nastąpiła oficjalna zmiana miejsca prowadzenia działalności. Obecnie firma zaprasza   na ul. Maratońską 162 w Łodzi. Nowa siedziba wyposazona jest w  przestronną halę produkcyjną, jak również część socjalno-biurową, w której znajduje się salon wystawowy, dzięki czemu firma ma teraz możliwość wyeksponowania i zaprezentowania szerszej gamy produktów.

Nowa siedziba pozwali na zastosowanie innowacyjnej technologii do produkcji okien i drzwi drewnianych. Proces produkcyjny z zastosowaniem nowoczesnych maszyn i doskonale przeszkolonych pracowników realizuje autorską technologię wytwarzania drewnianej stolarki budowlanej. Nowa technologia została zgłoszona do ochrony prawnej. Opiera się ona na wykonaniu elementów okien w centrach obróbczych „na gotowo”, co eliminuje obróbkę obwiedniową ram.

poid_nowaariespoid_aries2
Wyrób końcowy zyskuje wyższą jakość, ponieważ łączenie elementów następuje już po zaimpregnowaniu poszczególnych części. W tradycyjnym procesie produkcyjnym klejenie jest jednym z pierwszych etapów przez co klej nie pozwala na wniknięcie środka impregnującego do wnętrza połączenia, jego działanie ogranicza się jedynie do zewnętrznej powierzchni stolarki.

Firma Produkcyjno Handlowa ARIES istnieje na rynku od dwudziestu lat. Nieustannie dbajac o rozwój  przedsiębiorstwa i dąży do stałego podnoszenia jakości produkowanych okien i drzwi. Dzięki tym staraniom  firmie udało się zaistnieć także poza granicami naszego kraju a ich  wyrobami są zainteresowani kontrahenci np. we Włoszech czy Wielkiej Brytanii.

Stolpaw wyróżniony Złotym Medalem za drzwi STOLTERM

poid_stolpawwyr

Energooszczędne drzwi STOLTERM otrzymały Złoty Medal Podkarpackiego Rynku Budowlanego. Nagrodę przyznano podczas jesiennej edycji Targów Budownictwa, Wyposażenia Wnętrz i Ogrodów EXPO DOM, które odbyły się we wrzesniu br.
Prestiżowe wyróżnienie przyznano najświeższej kolekcji drzwi zewnętrznych STOLTERM – zdecydowanemu hitowi polskiego rynku budowlanego. Produkt charakteryzuje się najniższym wskaźnikiem przenikalności ciepła (0,72 W/mkw) spośród wszystkich modeli dostępnych na polskim rynku.  Uzyskany efekt jest zasługą wielowarstwowego panelu termoizolacyjnego w którym firma STOLPAW w  nowatorski sposób połączyła  pianke Koltherm o współczynniku przenikalności cieplnej λ=0,021 W/m*K oraz Aerożel Porogel Medium SPACELOFT o współczynniku przenikalności cieplnej λ=0,016 W/m*K. Substancja, po raz pierwszy zastosowana do produkcji drzwi w naszym kraju, jest elastyczną, nanoporowatą matą izolacyjną pierwotnie wykorzystywaną w skafandrach dla kosmonautów..

W drzwiach zastosowano system potrójnego uszczelniania w obrębie styku skrzydła i ościeżnicy. Ponadto w standardzie montowane jest szkło niskoemisyjne oraz termoramka, a całość wypełniono argonem. Połączenie zapobiegająca roszeniu się szyb, zwiększa szczelność pakietu szybowego oraz ogranicza straty ciepła. Próg wykonano z aluminium z wkładką termiczną (tzw. ciepłą).

Drzwi typu STOLTERM wykonane są z drewna mahoń-meranti oraz dąb. Poszycie zewnętrzne skrzydła stanowią wodoodporne sklejki. Wyposażone w zamek listwowy klasy C, cztery wysokiej jakości zawiasy drzwiowe oraz próg aluminiowy z wkładką termiczną. Niski wskaźnik przenikalności ciepła osiągnięto również dzięki zastosowaniu termoramki oraz szkła niskoemisyjnego. Drzwi dostępne są w różnych wzorach oraz kolorach. Firma Stolpaw przygotowuje również niestandardowe projekty z zastosowaniem technologii STOLTERM na indywidualne życzenie klientów.

Drzwi firmy Stolpaw są gwarancją dobrze ocieplonego i ekonomicznego domu. Doskonale wpisują się w najświeższy trend – energooszczędność, promowany wśród producentów materiałów budowlanych i wykończeniowych.

poid_laurstolpawstopawdrzwistolterm

GUNB o ruchu na rynku budowlanym.

poid_GUNB

We sierpniu Główny Urząd Nadzoru Budowlanego opublikował raport „Ruch budowlany”. Wynika z niego, że pierwszej połowie 2012 wydano najmniej od 5 lat pozwoleń na budowę. W porównaniu z pierwszą połową ubiegłego roku ich ilość spadła o 5,4%.

Spowolnienie rynku budowlanego oznaczać może, że zbliżają się cięższe czasy dla branży stolarskiej. Spadek liczby wydanych pozwoleń odnotowano w najważniejszych z jej perspektywy sektorach rynku. Mniej wybudowanych zostanie przede wszystkim budynków mieszkalnych. W odniesieniu do analogicznych okresów lat 2011-2007 spadek wynosi 14,4-30,9% – czytamy w raporcie.

Najwięcej pozwoleń wydano w Mazowieckiem – aż 13847. W czołówce budujących się województw są także: wielkopolskie, małopolskie i śląskie. Największy zastój odnotowano natomiast w Opolskiem, gdzie wydano 1487 decyzji.

Pesymistycznie zapowiada się również drugie półrocze 2012. Pomimo tego, że statystycznie, w drugiej połowie roku udzielanych jest więcej zezwoleń, eksperci szacują, że w tym roku ich ilość będzie najniższa w całym badanym okresie (2007-2011).

Negatywny wydźwięk zestawienia łagodzi zaobserwowany przez GUNB duży wzrost obiektów przekazanych do użytkowania. Jest on większy w porównaniu z pierwszym półroczem 2011 aż o 12,3% (o 8052 obiekty więcej) i największy w przeciągu połowy ostatniej dekady. Wzrost liczby oddawanych do użytkowania budynków mieszkalnych przy jednoczesnym spadku liczby wydawanych pozwoleń na budowę wynika z dużej liczby tychże pozwoleń wydanych w minionych latach, a także przeciętnej kilkuletniej długości procesów inwestycyjnych – piszą autorzy raportu.

Badania ruchu budowlanego prowadzone są przez GUNB od 1995 roku. Dane źródłowe wykorzystane w opracowaniu pochodzą ze sprawozdań urzędów wojewódzkich i starostw oraz wojewódzkich i powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego.