Szczegóły jakości wykonania drzwi są okeślone w dokumencie odniesienia tj. Aprobacie Technicznej lub dokumentacji technologicznej Producenta. Odchyłki dla poszczególnych klas tolerancji płaskości skrzydeł drzwiowych zawarte są w Normie PN-EN 1530:2001 – Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Klasy tolerancji.