W skrzydłach balkonowych drewnianych dolny poziomy ramiak wykonywany jest z dwu elementów, ze względy na zapewnienie większej stabilności wymiarowej. Drewno jako materiał naturalny podatny jest na zmiany wymiarów pod wpływem wilgoci i temperatury. W przypadku okien PCV, nie ma wpływu wilgoci na stabilność wymiarów, pozostaje tylko wpływ temperatury.