Patronat POiD

Wnioskuj o patronat POiD
Regulamin obejmowania wydarzeń patronatem honorowym związku Polskie Okna i Drzwi
.pdf
120 KB
Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia objętego wyróżnieniem
.pdf
92 KB
Klauzula informacyjna
.pdf
92 KB

Patronat POiD

Najważniejsze informacje

  • Związek POiD obejmuje patronatem przedsięwzięcia, w tym konferencje, seminaria i konkursy branżowe, a także te, które wpisują się w tematykę zadań realizowanych przez Związek Polskie Okna i Drzwi
  • Patronat POiD jest wyróżnieniem tytularnym i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego i organizacyjnego.
  • Przedsięwzięcia mogą mieć charakter międzynarodowy, ogólnopolski, ponadregionalny lub regionalny. Organizator zobowiązany jest do wskazania korzyści, jakie wynikają z przeprowadzenia przedsięwzięcia
  • Z wnioskiem o przyznanie patronatu występuje organizator przedsięwzięcia
  • Wniosek o patronat powinien zostać złożony najpóźniej miesiąc przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
  • W przypadku przyznania patronatu organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o udzieleniu patronatu.
  • W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany na jedną edycję.
  • Związek POiD zastrzega sobie prawo do otrzymania materiałów informacyjno-promocyjnych związanych z wydarzeniem.
  • Ostateczną decyzję dotyczącą patronatu podejmuje Zarząd Związku POiD. W przypadku odmowy przyznania patronatu, decyzja Zarządu Związku nie wymaga uzasadnienia.