Członek Honorowy

Krzysztof Horała

Założyciel spółki Hörmann Polska sp. z o.o., której prezesem jest do dnia dzisiejszego, pionier produkcji i dystrybucji otwieranych automatycznie bram garażowych w Polsce.

Zapewnił firmie dynamiczny rozwój oraz pozycję lidera na rynku bram garażowych i przemysłowych. Jest osobą nadzwyczaj aktywną zawodowo i społecznie. Krzysztof Horała to wybitny reprezentant polskiej branży stolarki budowlanej i odnoszący wiele sukcesów menedżer. Zarządzana przez niego spółka Hörmann Polska sp. z o.o. to aktywny członek Związku POiD, zaangażowany w liczne inicjatywy służące rozwojowi sektora, m.in. w ogólnopolską kampanię edukacyjną „DOBRY MONTAŻ” oraz w realizowaną na targach BUDMA 2016, MONTERIADĘ. Od 1997 do 2009 roku członek komisji Technicznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, współzałożyciel (2004 r.) i członek, do chwili obecnej, Związku POiD. Od 2011 roku członek Polskiego Związku Pracodawców – Producentów Osłon Przeciwsłonecznych i Bram. W latach 2013-2014 Przewodniczący Rady Programowej tego stowarzyszenia. W ramach aktywności zawodowej i społecznej stara się realizować również swoje pasje związane ze sztuką i sportem w taki sposób, aby skorzystało na tym jak najwięcej osób. Przykładem jest m.in. aktywna działalność (od ponad 20 lat) w klubie Lions Club Poznań Rotunda, gdzie pełnił funkcję skarbnika i prezydenta. W kadencji 1999-2000 służył jako Gubernator Okręgu Polskiego Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów Lions. Niezależnie od działalności w ramach klubu Lions, firma Hörmann Polska, którą kieruje Krzysztof Horała aktywnie pomaga od wielu lat dzieciom osieroconym, pochodzącym z rodzin najuboższych i znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Wśród takich inicjatyw można wymienić wspieranie działań Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka, Domu Dziecka we Wschowie, pomoc podopiecznym z Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie. Wsparciem zostały objęte również inne, liczne placówki oświatowe i działające na rzecz dzieci oraz osób najuboższych. Kongres Stolarki Polskiej, a zwłaszcza tegoroczna, wyjątkowa odsłona tego wydarzenia, jest doskonałą okazją do wyróżnienia wybitnych osobistości sektora stolarki budowlanej, których działalność napędza jego rozwój. Przyznanie Krzysztofowi Horale tytułu Honorowego Członka Związku POiD stanowi dowód uznania całego środowiska dla jego wybitnych osiągnięć i zaangażowania w funkcjonowanie reprezentowanej przez POiD branży