Aktualności firm członkowskich

Promat® – zrównoważony rozwój w Etex

By 25 listopada 2022 No Comments

Jaka jest nasza droga do zrównoważonego biznesu w #Etex?

Ekscytująca i zmierzająca w kierunku poprawy zrównoważonego rozwoju w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Jakie są nasze cele?

🔶 Osiągnięcie zerowej liczby ofiar śmiertelnych, szkód lub wypaleń zawodowych

🔶 Zbudowanie zrównoważonego planu działania dla każdej platformy produktowej do 2025 roku

🔶 Do 2025 r. Etex obejmie wszystkich członków zespołu polityką, procedurami i praktykami dotyczącymi różnorodności, równości i integracji.

🔶 Celem na 2030 r. jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (intensywność zakresów 1 i 2) o 35% w porównaniu z 2018 r.

🔶 Do 2030 r. Etex wykorzysta ponad 20% wsadu obiegu zamkniętego jako surowiec (w porównaniu do 2018 r.), wyśle zero odpadów na wysypiska, użyje w 100% przetworzonego materiału opakowaniowego i zredukuje opakowania z tworzyw sztucznych o 20% (w porównaniu z 2018 r.), oferta usługę odbioru swojego portfolio produktów w 80% krajów europejskich i przeznacza 50% swoich zasobów innowacyjnych na zrównoważony rozwój.

Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji. https://www.linkedin.com/in/tomasz-stepniak/recent-activity/

ŹRÓDŁO: Promat