Aktualności POID

List otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy sytuacji na rynku drewna

By 3 października 2022 No Comments

26 września Lasy Państwowe rozpoczęły procedury sprzedaży drewna na pierwsze półrocze 2023r. Opisane w zarządzeniu nr 57 dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 22. września 2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023 zasady, nie zmieniły się w stosunku do ubiegłego roku.

Ich skutkiem będzie kolejny znaczący wzrost cen bazowych drewna. Ceny wyjściowe wg nowego algorytmu wzrosną o 40% co przełoży się na wzrost kosztów zakupu drewna o co najmniej 50-60%!

Organizacje zrzeszające przedsiębiorców branży drzewnej i pokrewnych wystosowały list otwarty do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie podjęcia natychmiastowych działań w celu poprawy sytuacji na rynku drewna.

Do apelu dołączyły organizacje: Stowarzyszenie Papierników Polskich (SPP), Stowarzyszenie Producentów Płyt Drewnopodobnych w Polsce (SPPDwP), Polski Komitet Narodowy EPAL (PKN EPAL), Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli (OIGPM), Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego (PIGPD), Związek Polskie Okna i Drzwi (POiD), Stowarzyszenie Przemysłu Tartacznego (SPT), Koalicja na Rzecz Polskiego Drewna, Zespół Roboczy przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Ogólnopolski Związek Pracodawców Przemysłu Drzewnego (OZPPD)

List otwarty dostępny jest tutaj.