Aktualności firm członkowskich

Zarządzanie dostępem w obiektach przemysłowych

By 7 stycznia 2022 No Comments

Obiekty przemysłowe wraz z infrastrukturą techniczną odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu gospodarki. Oprócz zakładów przemysłowych i hal produkcyjnych zaliczamy do nich również budynki techniczne, chłodnie, cementownie, huty, koksownie, ocynkownie, spalarnie oraz składowiska niebezpiecznych odpadów.

Zwykle obiekty przemysłowe mają charakter rozproszony, ponieważ obejmują sieć budynków zlokalizowanych na rozległym terenie. Dodatkowo posiadają wiele wejść, przejść, drzwi i pomieszczeń. Dlatego też zarządzanie dostępem w tego rodzaju obiektach stanowi spore wyzwanie.
Tradycyjne mechaniczne systemy klucza posiadają wiele ograniczeń, co sprawia, że nie są rekomendowane w obiektach, z których korzystają zarówno stali, jak i rotujący użytkownicy. Dużo lepszym rozwiązaniem w obiektach przemysłowych są elektroniczne systemy kontroli dostępu oparte na dedykowanym oprogramowaniu, opracowanym na podstawie analizy potrzeb danego przedsiębiorstwa oraz dopasowanym do rodzaju prowadzonej działalności.

Urządzenia kontroli dostępu w obiektach przemysłowych

Podstawowym elementem systemów kontroli dostępu są inteligentne urządzenia, takie jak na przykład klamki elektroniczne Aries Smart, wkładki elektroniczne Libra Smart oraz czytniki RFID Stylos Smart, umożliwiające uwierzytelnianie za pomocą smartfonów, smartwatchy, kart zbliżeniowych, opasek, breloków i tagów RFID.
W zarządzaniu dostępem w obiektach przemysłowych idealnie sprawdzają się także wkładki F9000 obsługiwane przy użyciu kluczy mechatronicznych F9000. Wkładki mechatroniczne F9000 zostały przebadane w klasach IP66 / IP67 / IP68 oraz IP69, co oznacza, że mogą być stosowane w drzwiach zewnętrznych w miejscach częstego występowania trudnych warunków atmosferycznych, między innymi wysokich i niskich temperatur, silnych opadów deszczu lub śniegu oraz wysokiej wilgotności. Co więcej, są również dostępne w wersjach zgodnych z dyrektywą ATEX, co przekłada się na możliwość ich stosowania w strefach zagrożenia wybuchem gazów, par, mgieł czy pyłu palnego.
Sterowanie pracą bramy, furtki i szlabanu

Sterowanie pracą bramy, furtki i szlabanu. Fot. NOVET

Mechatroniczne klucze F9000 działają w oparciu o technologię indukcyjną co oznacza, że oprócz przesyłania danych do wkładki, dostarczają jej także zasilanie. Dzięki temu wkładki F9000 nie wymagają stosowania okablowania i mogą być montowane nawet w obiektach położonych w trudno dostępnym terenie oraz w miejscach, gdzie doprowadzenie kabli byłoby bardzo kłopotliwe lub wręcz niemożliwe. Warto podkreślić, że wszystkie dane przesyłane z klucza do wkładki są szyfrowane przy użyciu bezpiecznego algorytmu AES-128.

Zdalne zarządzanie uprawnieniami

W nowoczesnych systemach kontroli dostępu administrator zarządza uprawnieniami użytkowników poprzez specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia zdalne nadawanie, unieważnianie oraz modyfikowanie praw dostępu. Dlatego też nawet jeśli dana osoba zgubi kartę zbliżeniową, opaskę, brelok czy klucz mechatroniczny F9000, dane poświadczenie można natychmiast unieważnić bez konieczności wykonywania jakichkolwiek działań na wkładkach czy zamkach.
Schemat działa systemu kontroli dostępu w obiekcie przemysłowym

Schemat działa systemu kontroli dostępu w obiekcie przemysłowym. Fot. NOVET

Uprawnienia dostępowe można też zawieszać na przykład w sytuacji, gdy pracownik uda się na urlop, zachoruje czy z powodu lockdownu będzie musiał wykonywać swoją pracę w sposób zdalny. Co więcej, dzięki funkcji zdalnego nadawania uprawnień pracownikom terenowym można w wygodny sposób zarządzać ich pracą, przyznając im dostęp na określoną ilość minut, godzin, dni lub bez ograniczeń czasowych.

Praktyczne funkcjonalności i wysoka skalowalność systemu

Informacje o każdym zdarzeniu na drzwiach zapisywane są w rejestrze zdarzeń, do którego dostęp posiada administrator systemu. Zastosowane oprogramowanie umożliwia tworzenie raportów w postaci plików w formacie CSV, które można przeglądać w popularnych aplikacjach, takich jak między innymi Microsoft Excel. W ten sposób można zdalnie śledzić i analizować sytuację na drzwiach w różnych, nawet znacznie oddalonych od siebie obiektach należących do danego przedsiębiorstwa.
System kontroli dostępu LSA

System kontroli dostępu LSA. Fot. NOVET

Wysoka skalowalność systemu pozwala rozpocząć pracę od niewielkiej instalacji pilotażowej, a następnie – w zależności od potrzeb – rozwijać ją o nowe funkcje, obiekty oraz urządzenia. W przypadku systemów dedykowanych możliwe jest również zaprogramowanie konkretnych funkcji na życzenie klienta końcowego.
ŹRÓDŁO: NOVET