Aktualności POID

Związek Polskie Okna i Drzwi członkiem Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej

By 30 lipca 2021 No Comments

Związek POiD, który od 25 lat wyznacza kierunki w rozwoju branży stolarki budowlanej dołączył do Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Jest to branżowa instytucja Dialogu Społecznego powołana przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w lutym 2006 roku. Tworzą ją przedstawiciele rządu, pracobiorcy i pracodawcy. Zadaniem zespołu jest wypracowanie wspólnych stanowisk i wymiana poglądów w zakresie: rynku pracy  w sektorze budownictwa i nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej. Przedmiotem prac Zespołu Trójstronnego są zagadnienia z zakresu: warunków prowadzenia działalności budowlanej w kraju oraz zatrudniania pracowników za granicą, szeroko pojęta problematyka etyki w zawodach budowlanych a także kwestie edukacji w budownictwie.

Prace Związku Polskie Okna i Drzwi i Zespołu Trójstronnego opierać się będą na Dialogu Społecznym. W największym stopniu dotyczyć będą konsultacji założeń i aktów prawnych, w celu uzyskania szerszej akceptacji społecznej, przed ich ostatecznym skierowaniem pod obrady parlamentu. Podczas spotkań każda ze stron będzie miała możliwość przedstawienia stronie rządowej  swoich wątpliwości, a na zadawane pytania strona rządowa udzieli wyczerpujących odpowiedzi.

W ramach współpracy odbywać się będzie szereg posiedzeń, konsultacji, prowadzone będą  analizy i wymiana informacji. Strony będą mogły przedstawiać swoje propozycje rozwiązań i projekty ustaw, mając na uwadze, że tylko praca polegająca na wymianie poglądów, doświadczeń, oparta na poszanowaniu każdej ze stron, pozwoli znaleźć korzystne dla wszystkich rozwiązania.

Wypracowanie wspólnego stanowiska zwiększa możliwość prezentacji problemów z jakimi boryka się branża budowlana pozwalając na szerszą dyskusję i znalezienie odpowiedniego rozwiązania i przeciwdziałaniu ewentualnym konfliktom.

ŹRÓDŁO: MRPiT