Aktualności POID

„Zasoby kadrowe budownictwa w Polsce z perspektywy badań rynku pracy” – raport z badań

By 5 lipca 2021 No Comments

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy specjalizujący się w badaniach rynku pracy, przedstawił ciekawy raport dotyczący  „Zasobów kadrowych budownictwa w Polsce z perspektywy badań rynku pracy”. Wnioski z badania w swojej prezentacji przedstawiła Dyrektor Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy – dr. Wiesława Gierańczyk.

Analiza zasobów kadrowych w sektorze budownictwa ma na celu ustalenie podstawowych cech charakteryzujących kadrę zasilającą branżę i uzyskanie informacji na temat liczby pracowników, wynagrodzeń oraz ich składników, statusu zatrudnienia, podziału wg. płci, wykształcenia, zatrudniania osób niepełnosprawnych oraz sektorów własności. Ustalenie tych podstawowych cech charakteryzujących zasoby kadrowe w budownictwie, mogą mieć znaczny wpływ na efektywność i wkład w dalszy rozwój sektora budownictwa w Polsce.

Dane zostały naliczone na podstawie rocznego sprawozdania o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy, składanego przez podmioty o liczbie pracujących 10 i więcej osób oraz jednostki strefy budżetowej niezależnie od liczby pracujących.

„Zasoby kadrowe budownictwa w Polsce z perspektywy badań rynku pracy” – PREZENTACJA

ŻRÓDŁO: US w Bydgoszczy