Aktualności POID

Prof. Tomasz Błaszczyński członkiem Jury POiD Building Awards 2021

By 12 marca 2021 15 marca, 2021 No Comments
Swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie konstrukcji budowlanych wspiera nas Prof. Tomasz Błaszczyński. Zawodowo zajmuje się budownictwem ogólnym i przemysłowym, technologią betonu, diagnostyką budowli, konstrukcjami budowlanymi, metodami badań wytrzymałościowych, budynkami wysokimi, korozją materiałów budowlanych, trwałością budowli, ekologią w budownictwie, budownictwem zrównoważonym i nanotechnologiami.
Jest dyplomowanym konstruktorem z królewskimi uprawnieniami międzynarodowymi, uprawnieniami europejskimi i pełnymi uprawnieniami polskimi, rzeczoznawcą budowlanym z Listy Centralnej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, kierownikiem Pracowni Budownictwa Ogólnego w Zakładzie Budownictwa, profesorem nadzwyczajnym Politechniki Poznańskiej.
Dziękujemy za przyjęcie zaproszenia do grona Jury konkursu #POIDBuildingAwards2021