Aktualności POID

Prof. dr hab. inż. architekt Ewa Maria Kuryłowicz przewodniczącą Jury konkursu POiD Building Awards 2021

By 3 marca 2021 No Comments
Zaproszenie do objęcia roli przewodniczącej Jury konkursu #PoidBuildingAwards2021 przyjęła prof. dr hab. inż. architekt Ewa Maria Kuryłowicz. Sędzia Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP, juror w krajowych i międzynarodowych konkursach architektonicznych, Przewodnicząca Zespołu Koordynacyjnego Sędziów Konkursowych SARP w kadencji 2015-2019.
Nie sposób wymienić wszystkich zasług Pani Profesor oraz jej wkładu w rozwój polskiej architektury, zwłaszcza w zakresie kształcenia architektonicznego.

Promotorka ponad 120 dyplomów magisterskich i 50 inżynierskich na Wydział Architektury PW, z których ponad 10 otrzymało nagrody krajowe i uczelniane. Recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych Wydziałów Architektury Politechnik:

Politechniki Gdańskiej, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Warszawskiej.