Aktualności firm członkowskich

Produkty TermoProfi – nowa generacja ciepłej ramki oraz ciepłe szprosy

By 18 listopada 2020 No Comments

TermoProfi, polski producent ciepłych ramek dystansowych do pakietów szybowych, powiększa swój asortyment o ramkę nowej generacji oraz ciepłe szprosy wiedeńskie. 

Nowa generacja ciepłej ramki TermoProfi OPTIMAL wychodzi naprzeciw zmianom wymogów budowlanych, które wejdą w życie z początkiem roku 2021. Zmiany te określane jako norma WT2021 skupiają się na trzech obszarach:
»  ograniczenia zapotrzebowania budynków na energię elektryczną,
» zmniejszenia współczynnika przewodzenia ciepła przegród zewnętrznych i innych elementów konstrukcyjnych,
» modernizacji kotłów grzewczych.
Norma WT2021 obniża dopuszczalne wartości wskaźnika przenikania ciepła (U). Maksymalne wartości wskaźnika dla okien od 2021:
» zwykłe okna i drzwi balkonowe: z 1,1 W/m²K na 0,9 W/m²K
» okna połaciowe: z 1,3 W/m²K na 1,1 W/m²K
Wejście w życie tej normy oznacza, że już niedługo standardem okażą się m.in. okna wieloszybowe z zastosowaniem ciepłej ramki, wypełnione gazem szlachetnym.
Ramka TermoProfi Optimal została stworzona, aby spełniać najbardziej rygorystyczne normy energooszczędności okien. Badania przeprowadzone w IFT Rosenheim potwierdziły jej wzorowe parametry przewodności cieplnej:  λ = 0,145 W/(m*K).
Szprosy Wiedeńskie TermoProfi wykonane są z tego samego, materiału o bardzo niskiej przewodności cieplnej, co ramka Optimal. W porównaniu do szprosów aluminiowych pozwalają  o kilkadziesiąt  procent zmniejszyć straty energii przez szyby okienne. Dzięki temu okna ze szprosami wiedeńskimi TermoProfi osiągają lepszą efektywność energetyczną.
W celu dostosowania się do nowych wymogów budowlanych inwestor będzie musiał zwracać szczególną uwagę na komponenty składowe, aby zapewnić odpowiednią energooszczędność budynku.