Aktualności POID

Związek Polskie Okna i Drzwi na posiedzeniu Forum Dialogu ZP Business Centre Club

By 9 października 2020 No Comments

Dnia 7 października w Warszawie, odbyło się posiedzenie Forum Dialogu Business Centre Club. Związek Polskie Okna i Drzwi jest jedynym przedstawicielem sektora budownictwa wchodzącym w skład Rady Dialogu Społecznego. 

 Jednym z głównych tematów w czasie posiedzenia Forum Dialogu, w którym z ramienia POiD uczestniczyła Agnieszka Olędzka – Członek Zarządu POiD,  było podsumowanie działań podjętych w okresie pandemii oraz lockdownu. W ramach działań lobbingowych eksperci BCC opracowali kilkadziesiąt opinii i stanowisk do najnowszych ustaw i rozporządzeń, uczestniczyli w licznych spotkaniach on-line z przedstawicielami rządu i parlamentu.

Związek POiD, reprezentując branże budowlaną aktywnie uczestniczył w pracach związanych z opracowaniem postulatów tarczy antykryzysowej. Prowadzone były cotygodniowe spotkania, ankiety elektroniczne oraz wywiady telefoniczne, które pozwoliły na zbadanie sytuacji zarówno w dużych jak i mniejszych przedsiębiorstwach.

W kolejnym punkcie posiedzenia Prezes BCC Marek Goliszewski, omówił działania rozwijające dialog społeczny i obywatelski w ramach Umowy Społecznej, która jest narzędziem pakietu antykryzysowego, zmierzającej do wzmocnienia roli i znaczenia instytucji dialogu społecznego. Obecną sytuacje w Radzie Dialogu i Radzie Przedsiębiorczości, wymagającej odważnych i stanowczych działań chroniących przed negatywnymi konsekwencjami ekonomicznymi, przedstawił wiceprezes BCC Zbigniew Żurek.

W drugiej części posiedzenia podsumowana została 2-ga kadencja Prezydium Forum Dialogu pod przewodnictwem prezes Iwony Paszkiewicz, dla której społeczna odpowiedzialność biznesu jest szczególnie ważna w czasie trwającej pandemii. Dotychczasowy skład Prezydium został wybrany na kolejne dwa lata.