Aktualności POID

Spotkanie z ministrem Robertem Nowickim w sprawie Warunków Technicznych 2021

By 29 września 2020 No Comments

Branże budowlana, deweloperska, architektoniczna oraz organizacje biznesowe czekają na odpowiedź Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w sprawie propozycji organizacji branżowych w kwestii nowych Warunków Technicznych obowiązujących od stycznia 2021.

 W czasie spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, zorganizowanego z inicjatywy Związku Polskie Okna i Drzwi i Polskiego Związku Firm Deweloperskich w dniu 14 września na ręce ministra Roberta Nowickiego złożono propozycję korekty planowanych nowych zapisów w Warunkach Technicznych, które to podpisały również inne organizacje pozarządowe: Business Centre Club, Polska Izba Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Dekarzy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, Wielkopolska Izba Budownictwa, Zachodnia Izba Gospodarcza, w sprawie swobody projektowej w zakresie sposobu osiągania współczynnika Energii Pierwotnej (EP) budynków.

Wspólne stanowisko dotyczące nowych przepisów ( w załączeniu ), dotyczy wstrzymania zaostrzania parametrów przenikalności Uw dla przegród budowlanych ( okna, drzwi, bramy, stropy ściany ). Przepisy, które tworzone były w 2012 roku, wymagają aktualizacji  i dostosowania ich do obecnej sytuacji oraz możliwości technologicznych produkcji wyrobów budowlanych oraz odnawialnych źródeł energii. Podstawą nie jest zaostrzanie parametrów dla przegród budowlanych, ale dopuszczenie w przepisach dowolności w wyborze sposobu w jaki architekt, projektant i inwestor osiągną łączne maksymalne zapotrzebowanie na energię budynku i jego użytkowanie. Na ostateczny bilans budynku wpływa usytuowanie budynku, czy  możliwość zastosowania bardziej wydajnych, lepiej zoptymalizowanych finansowo rozwiązań – takich jak panele FV, wentylacja czy systemy zarządzania energią, które oprócz energii będą wpływać pozytywnie na minimalizacje oddziaływania CO2 na środowisko.

W szerokim gronie uczestników wypracowano alternatywne rozwiązania, które pomogą w spełnieniu nowych wymagań w zakresie charakterystyki energetycznej budynku.

Zaproponowano włączenie do obliczeń energetycznych budynku wskaźników Eu (energii użytkowej) i/lub EK (energii końcowej), które dałyby dowolność projektowania przy zachowaniu energooszczędności. W związku z tym padła propozycja przywrócenia stanowiska „głównego projektanta”, który odpowiedzialny będzie za projekt, współpracę z projektantami, kierownikiem budowy oraz nadzoru budowalnego.

Ministerstwo będzie również rozważać wprowadzenie przepisu przejściowego przesądzającego, że nowe wymogi (w tej czy innej formie) dotyczą wniosków o pozwolenie na budowę, które będą złożone po 31 grudnia 2020 roku.

Starania Związku POiD o  utrzymanie parametrów Uw dla wyrobów stolarki na poziomie obecnie obowiązującym w Warunkach Technicznych trwają nieprzerwanie od lipca 2017 roku.