Aktualności POID

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Członków POiD

By 28 sierpnia 2020 No Comments

Zarząd Związku POiD  wyznaczył termin  Walnego Zgromadzenia Członków na  17 września 2020 roku, w godzinach 12.00-14.00 w Warszawie.  Z uwagi na sytuację związaną z pandemią Covid-19 spotkanie odbędzie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  

Tegoroczne Walne Zgromadzenie będzie miało charakter sprawozdawczy i nastąpi na nim podsumowanie działalności Zarządu i Rady Związku POiD w okresie 2018-2020 oraz dyskusja nad ustaleniem priorytetowych celów i działań naszej organizacji na najbliższe 2 lata.

Działalność Związku POiD zależy przede wszystkim od Państwa aktywności, zgłaszanych postulatów i problemów, które następnie nasza instytucja, we współpracy z całym środowiskiem, podejmuje się rozwiązywać. Walne Zgromadzenie Członków odbywa się raz na dwa lata, a udział w nim należy do obowiązków każdego członka Związku, gdyż tylko kworum umożliwia podejmowanie ważnych uchwał, które będę miały wpływ na funkcjonowanie naszej organizacji.