Aktualności POID

Informacja dotycząca terminu Walnego Zgromadzenia Członków Związku POiD

By 22 maja 2020 No Comments

Ze względu na panujące zagrożenie epidemiologiczne związane z występowaniem choroby COVID-19, jak również z uwagi na wydłużenie niektórych terminów związanych z ewidencją i sprawozdawczością podmiotów gospodarczych Sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Związku POiD, odbędzie się we wrześniu br.

Wybór terminu podyktowany jest bezpieczeństwem uczestników oraz umożliwieniem udziału w Zgromadzeniu wszystkich przedstawicieli firm członkowskich Związku POiD

O dokładnej dacie oraz formie Zgromadzenia poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem.