Aktualności POID

Petycja w sprawie zmiany terminu targów Fensterbau Frontale w Norymberdze

By 11 marca 2020 No Comments

W związku ze zmianą terminu targów FENSTERBAU FRONTALE w Norymberdze oraz konferencją prasową kanclerz Angeli Merkel w temacie walki z koronawirusem, zwracamy się z prośbą o udzielenie przez Państwa opinii na temat złożenia petycji w sprawie ustalenia innego terminu tej imprezy targowej.

Po odwołaniu targów FENSTERBAU FRONTALE w Norymberdze, które miały odbyć się 18-21 marca, organizatorzy wyznaczyli nową datę. Kolejny termin to 16-19 czerwca 2020. Jak wskazują liczne głosy producentów, którzy planowali swój udział w targach i podtrzymują chęć uczestniczenia w nich w innym czasie, termin wyznaczony na drugą połowę czerwca nie jest terminem korzystnym. Może spowodować to konieczność wycofania się niektórych reprezentantów Polski w Norymberdze.

Wycofanie się z obecności na targach w Norymberdze, wiąże się z ogromnymi stratami finansowymi, które nie zostaną w pełni odzyskane. Polska branża stolarki straci również swoją reprezentacje na rynkach zagranicznych, co może niekorzystnie odbić się na dalszy rozwój działań eksportowych w najbliższym czasie, które już przez obecną sytuację epidemiologiczną zostały osłabione.

Związek Polskie Okna i Drzwi jako reprezentant branży, wychodzi z inicjatywą złożenia na ręce organizatorów stosownej petycji w sprawie ustalenia innego terminu, który umożliwi producentom zrealizowanie planów targowych.

W związku z tym zwracamy się z gorącą prośbą o wyrażenie opinii w sprawie złożenia petycji o przesunięcie terminu targów do organizatorów targów FENSTERBAU FRONTALE.

W przypadku zgodnego głosu branży, zarząd POiD na spotkaniu z ministrem Robertem Nowickim w dniu 19 marca zabiegać będzie o poparcie petycji przez polski rząd.

Ponieważ producenci muszą potwierdzić swój udział do 15 marca, prosimy o udzielenia pilnej odpowiedzi do dnia 13 marca.

Pobierz petycję