Aktualności POID

Rośnie jakość wyrobów budowlanych

By 11 października 2019 No Comments

Jak podaje Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, zmniejsza się ilość nakazu działań naprawczych, względem kontrolowanych wyrobów budowlanych.

Branża budowlana to z pewnością jedna z najważniejszych sił napędowych polskiej gospodarki. Dbanie o wysoką jakość produktów na polskim rynku leży nie tylko w interesie producentów, ale także państwa.

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przedstawił sytuację rynku wyrobów budowlanych w Polsce opartą o blisko 1600 wykonanych kontroli, z czego 80% z nich odbywało się u sprzedawcy, dotyczących 4 tys. produktów.

Tego typu kontrole odbywają się dwutorowo. Z jednej strony sprawdzane są wszystkie dokumenty, których zgodność z zapisami norm i przepisami prawa musi zapewnić wprowadzający wyrób na rynek (producent, dystrybutor). Z drugiej natomiast przeprowadzane są specjalistyczne badania i testy fizycznych próbek wyrobów w akredytowanych laboratoriach lub jednostkach oceny technicznej.

Plan prowadzonych kontroli jest sporządzany w oparciu o wyniki kontroli formalnych, skargi z rynku, a także wyniki badań pobranych próbek. Na tej podstawie ustalane są grupy wyrobów stanowiące priorytety do kontroli w danym roku kalendarzowym.

Prowadzone kontrole oraz skuteczna egzekucja kar znacząco przyczyniły się do poprawy jakości wyrobów budowlanych dostępnych na naszym rynku. Jak wynika z powyższego zestawienia rok do roku spada procent wskazywanych działań naprawczych co można odczytywać jako rosnącą jakość wyrobów. System podlega ciągłemu doskonaleniu dzięki czemu możemy spodziewać się, że produkty budowlane dostępne na rynku będą coraz wyższej jakości.