Aktualności POID

Posiedzenie Komitetu Budownictwa przy Krajowej Izbie Gospodarczej

By 4 października 2019 No Comments

Dnia 17 września 2019 roku, odbyło się posiedzenie Komitetu Budownictwa KIG, w którym udział wzięli Przewodniczący Komitetu Budownictwa pan Jacek Szer, członkowie Komitetu w tym prezes Związku POID pan Janusz Komurkiewicz, przedstawiciele Głównego Nadzoru Budowlanego wraz z dyrektorem Departamentu Wyrobów Budowlanych panem Romanem Sobczakiem.

Tematem spotkania, była analiza runku dotycząca jakości wyrobów budowlanych oraz ocena rynku wyrobów budowlanych przez Nadzór Budowlany. W czasie rozmów odniesiono się do sytuacji na rynku wyrobów budowlanych z punktu widzenia kontroli przeprowadzonych przez Nadzór Budowlany.

Wśród omawianych zagadnień znalazły się: podstawa prawna funkcjonowania nadzoru rynku wyrobów budowlanych w Polsce, zadania podejmowane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu kształtowania polityki kontrolnej oraz informacje dot. zasad organizacji nadzoru rynku wyrobów budowlanych, w tym organy właściwe w sprawach kontroli wyrobów budowlanych.

Uczestnicy zostali poinformowani o przeprowadzonych kontrolach i czynnikach jakie mają wpływ na plan przeprowadzanych kontroli. W dyskusji przedstawiono spostrzeżenia oraz wnioski wynikające z funkcjonowania systemu kontroli wyrobów budowlanych takie jak: brak wystarczającej infrastruktury do przeprowadzania badań grzejników oraz stolarki budowlanej w tym okien, podjęcie działań zmierzające do zmniejszenia niepewności i uwiarygodnienia badań, zlecanie badań wyrobów budowlanych oraz rozważenie wprowadzenia wymagań jakościowych dot.           wyrobów budowlanych jako kryterium wyboru ofert w zamówieniach publicznych.

Ustalono że spotkania Komitetu Budownictwa będą się odbywać co najmniej 2 razy do roku.